Çizimler Haberler Kitaplar Resim Galerisi Videolar Yazılar
Buradasınız » Anasayfa » Forum » Diğer » İnşaat Mühendisi ve Şantiye Personeli

İNŞAAT PROGRAMLARI

MİMARLIK PROGRAMLARI

İNŞAAT SEKTÖRÜ

MİMARLIK SEKTÖRÜ

EMLAK

ÖĞRENCİLER

FORUM HAKKINDA

GENEL KONULAR

İnşaat Mühendisi ve Şantiye Personeli

SAHA MİMARI
Bağlı Olduğu Birim: İnce İşler Şefi
Bağlı Bulunan Birimler : Saha Teknikerleri


Görev Yetki ve Sorumluluklar :
   1. Sorumlu olduğu üretimlerin zamanında, projesine uygun olarak tamamlanmasının sağlanması, günlük üretim raporunun düzenlenmesi, uygulamanın izlenmesi.
   2. İmalat projeleri incelenerek malzeme hesaplarının yapılması, gereken malzeme için sipariş hazırlanması.
   3. Günlük üretim için gereken makina ekipman ihtiyacının saptanarak sağlanması için gereken girişimlerin yapılması.
   4. Biten imalatların kontrolu, Kontrolluk teşkilatına onaylatılarak ilgili kayıtların oluşturulması.
   5. Uygulamada çıkan sorunların incelenerek çözüm getirilmesi, teknik kontrolların yapılması.
   6. Çıkabilecek arıza ve kaza durumları gözönüne alınarak gereken önlemlerin alınması.
   7. Sorumlu olduğu üretimle ilgili inşaat taşaronlarının üretimlerinin izlenmesi, kontrolu, hakedişlerin kontrolu.
   8. Maliyet kontrol verilerinin ilgili formlarda tam olarak hazırlanması.
   9. Sorumlu olduğu üretimde çalışanların puantajlarının hazırlanması.

Görev Profili ve Tanımı
   1. İnşaat mühendisliği veya mimarlık dalında lisans eğitimi almış olmak.
   2. En az iki yıllık şantiye deneyimine sahip olmak.
   3. İngilizceyi sınırlı düzeyde okuyup anlayabilmek ve diyalog yürütebilmek.

SAHA TEKNİKERİ (MİMARİ)
Bağlı Olduğu Birim: İnce İşler Şefi

Görev Yetki ve Sorumluluklar:

   1. Sorumlu olduğu üretimlerin zamanında, projesine uygun olarak tamamlanmasının sağlanması, günlük üretim raporunun düzenlenmesi, uygulamanın izlenmesi.
   2. Günlük üretim için gereken makina ekipman ihtiyacının saptanarak sağlanması için gereken girişimlerin yapılması.
   3. Biten imalatların kontrolu, Kontrolluk teşkilatına onaylatılarak ilgili kayıtların oluşturulması.
   4. Uygulamada çıkan sorunların incelenerek çözüm getirilmesi, teknik kontrolların yapılması.
   5. Çıkabilecek arıza ve kaza durumları gözönüne alınarak gereken önlemlerin alınması.
   6. Sorumlu olduğu üretimle ilgili inşaat taşaronlarının üretimlerinin izlenmesi, kontrolu, hakedişlerin kontrolu.
   7. Sorumlu olduğu üretimde çalışanların puantajlarının hazırlanması.

Görev Profili ve Tanımı:
   1. Görevli olduğu bölümle ilgili olan bir teknik veya meslek lisesi eğitimi almış olmak.
   2. En az iki yıllık şantiye deneyimine sahip olmak.
   3. İngilizceyi sınırlı düzeyde okuyup anlayabilmek ve diyalog yürütebilmek.

ÖLÇME İŞLERİ ŞEFİ
Bağlı Olduğu Birim: Proje Müdürü
Bağlı Bulunan Birimler : Topograf, Şenörler

Görev Yetki ve Sorumluluklar :
   1. İnşaatın proje ve uygulama aşamalarında gerekli tüm topografik çalışmaların yapılmasının sağlanması.
   2. İnşaat üretiminin gerçekleştirileceği arazinin kotlu planının ve vaziyet planının hazırlanmasının sağlanması.
   3. Vaziyet planının belirli topografik ölçme yöntemlerine göre araziye uygulanmasının sağlanması.
   4. İnşaat üretiminin değişik aşamalarında kot verme çalışmalarının yapılmasının sağlanması.

Görev Profili ve Tanımı:
   1. Harita mühendisliği veya jeodezi ve fotogrametri alanında lisans eğitimi görmüş olmak.
   2. Üç yılı şantiyede olmak üzere konuyla ilgili en az beş yıllık deneyime sahip olmak.
   3. İngilizceyi sınırlı düzeyde okuyup anlayabilmek veya diyalog yürütebilmek.

TOPOĞRAF
Bağlı Olduğu Birim: Ölçme İşleri Şefi
Bağlı Bulunan Birimler : Şenörler

Görev Yetki ve Sorumluluklar :
   1. İnşaat üretiminin gerçekleştirileceği arazinin plan çıkarma ve çizim çalışmalarının yürütülmesi.
   2. Çevre durumunun topografik ölçme yöntemleriyle plankota işlenmesi.
   3. Vaziyet planının belli topografik ölçme yöntemlerine göre araziye aplikasyonunun yürütülmesi.
   4. İnşaat üretiminin değişik aşamalarında kot verme çalışmalarının yürütülmesi.

Görev Profili ve Tanımı:

   1. Harita mühendisliği veya jeodezi ve fotogrametri dalında lisans eğitimi almış olmak.
   2. Konuyla ilgili en az iki yıllık bir deneyime sahip olmak.
   3. İngilizceyi sınırlı düzeyde okuyup anlayabilmek veya diyalog yürütebilmek.

MALİ VE İDARİ İŞLER ŞEFİ
Bağlı Olduğu Birim: Proje Müdürü
Bağlı Bulunan Birimler : Muhasebe, Satınalma, Personel, Ambar Memurları

Görev Yetki ve Sorumluluklar:
   1. Sipariş ve satınalma işlerinin takibi
   2. Stok takip ve kontrol işlerinin yürütülmesi
   3. Fatura takip, girişler, ödeme programı ve takibi
   4. Personel işleri (giriş, çıkış, puantaj, bordro, SSK, bölge çalişma vs.)
   5. Kamp, yemekhaneler ve lojmanların organizasyonu ve kontrolü.
   6. Servisler ve diğer sosyal hizmetlerin organizasyon ve kontrolü.

Görev Profili ve Tanımı:
   1. Ticaret lisesi veya muhasebe eğitimi veren bir yüksek okuldan mezun olmak.
   2. Konuyla ilgili en az üç yıllık bir deneyime sahip olmak.

MUHASEBE MEMURU
Bağlı Olduğu Birim: Mali ve İdari İşler Şefi
Bağlı Bulunan Birimler:

Görev Yetki ve Sorumluluklar:

   1. Günlük kasa defterine para giriş çıkış kayıtlarının yapılması, ilgili işlemlerin yürütülmesi.
   2. Haftalık kasa defteri icmallerinin düzenlenerek merkez muhasebe bölümüne haftalık olarak iletilmesi.
   3. Faturaların deftere kaydedilmeden kontrollarının yapılması.
   4. Ambar kayıtlarının kontrolu, ambar giriş ve çıkış fişlerinde ilgili bölümlerin düzenlenerek merkez muhasebeye iletilmesi.
   5. Her ay kaydi envanter çıkarılması, merkez muhasebeye iletilmesi ve mutabakat sağlanması.

Görev Profili ve Tanımı:
   1. İşletme, iktisat, idari bilimler, sosyal bilimler v.b. muhasebe eğitimi veren yüksek okullardan birinden mezun olmak.
   2. Konuyla ilgili en az dört yıllık bir deneyime sahip olmak.
   3. Genel bilgisayar bilgisine sahip olmak, işletim sistemi ve ofis programlarının yanı sıra muhasebe programlarına hakim olmak.

PERSONEL MEMURU
Bağlı Olduğu Birim: Mali ve İdari İşler Şefi

Görev Yetki ve Sorumluluklar:

   1. Personel işe giriş, nakil, ünvan ve ücret değişikliği kararlarının uygulama işlemlerinin yürütülmesi.
   2. Çalışanların özlük dosyalarının düzenlenmesi, güncel tutulması.
   3. Ücret bordrolarının bilgisayar ortamında hazırlanması.
   4. Emeklilik, işten ayrılma veya çıkarılma ile ilgili işlemlerin yürütülmesi, izinlerin takibi.
   5. Vergi iadesi işlemlerinin yürütülmesi.
   6. Toplu konut fonu, tasarrufu teşfik kesintileri ile ilgili işlemlerin yürütülmesi.
   7. Muhtasar beyanname, SSK bildirgeleri, primler ile ilgili işlemlerin yürütülmesi.

Görev Profili ve Tanımı:
   1. En az lise mezunu olmak.
   2. En az iki yıllık bir deneyime sahip olmak.
   3. Genel bilgisayar bilgisine sahip olmak, işletim sistemi ve ofis programlarına hakim olmak.

SATINALMA MEMURU
Bağlı Olduğu Birim: Mali ve İdari İşler Şefi

Görev Yetki ve Sorumluluklar:

   1. Satınalma sipariş işlemlerini yürütmek
   2. Malzeme kabul, kontrol ve dağıtım işlemlerini yürütmek
   3. Kalite bakımından reddedilen malzemelerin satıcıya iadesi ile ilgili işlemleri yürütmek
   4. Ambar kayıtlarının kontrolu, ambar giriş ve çıkış fişlerinde ilgili bölümlerin düzenlenmesi.

Görev Profili ve Tanımı:
   1. Lise mezunu olmak, ilaveten konu ile ilgili öğrenim veya işbaşında eğitim sahibi olmak
   2. Konuyla ilgili en az beş yıllık bir deneyime sahip olmak.
   3. Girişken ve problem çözücü olmak.

AMBAR MEMURU
Bağlı Olduğu Birim: Mali ve İdari İşler Şefi
Bağlı Bulunan Birimler :

Görev Yetki ve Sorumluluklar:
   1. Ambar giriş işlemlerinin öngörülen sisteme uygun olarak zamanında yerine getirilmesi.
   2. Aylık sayım ve değerlendirme sonuçlarının muhasebe bölümüne raporlanması.
   3. Ambar giriş ve çıkışlarının düzenli olarak stok sistemine yansıtılması.
   4. Ambar kayıtlarının düzenli olarak oluşturulması.

Görev Profili ve Tanımı:
   1. Ticaret lisesi veya muhasebe eğitimi veren bir yüksek okuldan mezun olmak.
   2. Konuyla ilgili en az üç yıllık bir deneyime sahip olmak.

ELEKTRO-MEKANİK İŞLER ŞEFİ
Bağlı Olduğu Birim: Proje Müdürü
Bağlı Bulunan Birimler : Elektrik Müh, Makine Müh, Elektrik ve Makine Teknikeri.

Görev Yetki ve Sorumluluklar:
   1. Kendisine bağlı olan Proje veya Projelerdeki elektromekanik sistemlerin Proje Yönetim Planının, bütçe ve iş programlarının hazırlanması gerektikçe revize edilmesi, bunların gerçekleşmelerinin takibi ve projenin bağlı olduğu proje müdürüne raporlanması.
   2. Hazırlanan raporlara bağlı olarak iş gücü, finansman ihtiyacı ve proje sonu projeksiyon tahminleriyle projelerin yapımı sırasında olası aksaklıklarını tespit ederek gerekli önlemlerin önceden alınmasını sağlamak.
   3. Elektromekanik grup Proje Organizasyonunun oluşturulması, malzeme, makina/ekipman techizat ve personel programlarının hazırlanarak bunların temini ve proje boyunca en verimli biçimde kullanımının sağlanması.
   4. Elektromekanik sistemler ile ilgili Projede kullanılacak taşeronların seçilmesi, taşeronun yönetim ve idaresi, taşeron performanslarının takibinin ilgili prosedürlere uygun olarak yürütülmesi.
   5. Malzeme tedarikçilerinin seçilmesi, yetki sınırları içerisinde tekliflerin değerlendirilerek uygun tedarikçilerin belirlenmesi, malzeme temin sözleşmelerinin hazırlanması, tedarikçilerin performanslarının takibi.
   6. Elektro mekanik sistemlerde nakit akışının planlanarak ihtiyacın veya fazlanın tespit edilerek Proje müdürlüğü’ne bildirilmesi.
   7. Tüm elektromekanik sistem faaliyetlerinin ISO 9001 standartlarına ve bu standartlara göre oluşturulan prosedür ve diğer dökümanlara uygun olarak gerçekleştirilmesinin sağlanması.

Görev Profili ve Tanımı:
   1. Makina veya Elektrik Mühendisliği dalında lisans eğitimi görmüş olmak.
   2. 10 yıllık şantiye deneyimine sahip olmak.
   3. Çok iyi derecede İngilizce bilmek gerekirse ikinci bir dili konuşup anlayabilmek.
   4. Çok iyi derecede MS Office programlarını kullanabilmek.

1   2   3  


ingilizce türkçe çeviri 2019 TYT Konuları malatya oto ekspertiz malatya rent a car malatya web tasarım

kayseri escort türk ifşa