Çizimler Haberler Kitaplar Resim Galerisi Videolar Yazılar
Buradasınız » Anasayfa » Forum » Diğer » İnşaat Mühendisi ve Şantiye Personeli

İNŞAAT PROGRAMLARI

MİMARLIK PROGRAMLARI

İNŞAAT SEKTÖRÜ

MİMARLIK SEKTÖRÜ

EMLAK

ÖĞRENCİLER

FORUM HAKKINDA

GENEL KONULAR

İnşaat Mühendisi ve Şantiye Personeli

ELEKTRİK MÜHENDİSİ
Bağlı Olduğu Birim: Elektro-Mekanik İşler Şefi
Bağlı Bulunan Birimler : Elektrik Teknikeri

Görev Yetki ve Sorumluluklar:
   1. İş programına bağlı olarak elektrik işlerini rasyonel şekilde yönlendirmek ve denetlemek.
   2. İmalat projelerini takip etmek ,malzeme hesabı yapmak.
   3. Ekip çalışması ruhu ile diğer birimler ile uyumlu çalışmak.
   4. Mühendis, mimar, formen ve taşeronlarla haftada bir toplantı yapmak.
   5. Uygulama sırasında çıkan sorunları çözmek ,veya bağlı bulunduğu grup şefliğine bildirerek çözülmesini sağlamak.
   6. Optimum maliyetle kaliteli ve iyi verim almak.
   7. Gereken malzeme siparişlerini vermek
   8. Haftalık ve aylık iş programı yapmak
   9. Aylık raporlar yapmak
  10. Sahada elektrik ekipmanlarını işe hazır halde olacak şekilde kontrol altında tutmak ve gereğini yapmak.

Görev Profili ve Tanımı:
   1. Elektrik Mühendisliği dalında lisans eğitimi görmüş olmak.
   2. 5 yıllık şantiye deneyimine sahip olmak.
   3. Orta derecede İngilizce konuşup anlayabilmek.
   4. Çok iyi derecede MS Office programlarını kullanabilmek.

MAKİNA MÜHENDİSİ
Bağlı Olduğu Birim: Elektro-Mekanik İşler Şefi
Bağlı Bulunan Birimler : Makine Teknikeri

Görev Yetki ve Sorumluluklar:
   1. İş programına bağlı olarak mekanik işleri rasyonel şekilde yönlendirmek ve denetlemek.
   2. İmalat projelerini takip etmek ,malzeme hesabı yapmak.
   3. Ekip çalışması ruhu ile diğer birimler ile uyumlu çalışmak.
   4. Mühendis, mimar, formen ve taşeronlarla haftada bir toplantı yapmak.
   5. Uygulama sırasında çıkan sorunları çözmek ,veya bağlı bulunduğu grup şefliğine bildirerek çözülmesini sağlamak.
   6. Optimum maliyetle kaliteli ve iyi verim almak.
   7. Gereken malzeme siparişlerini vermek
   8. Haftalık ve aylık iş programı yapmak
   9. Aylık raporlar yapmak
  10. Sahada makina ekipmanlarını işe hazır halde olacak şekilde kontrol altında tutmak ve gereğini yapmak.

Görev Profili ve Tanımı:
   1. Makina Mühendisliği dalında lisans eğitimi görmüş olmak.
   2. 5 yıllık şantiye deneyimine sahip olmak.
   3. Orta derecede İngilizce konuşup anlayabilmek.
   4. Çok iyi derecede MS Office programlarını kullanabilmek.

ELEKTRİK TEKNİKERİ
Bağlı Olduğu Birim: Elektro-Mekanik İşler Şefi
Bağlı Bulunan Birimler :

Görev Yetki ve Sorumluluklar:
   1. İş programına bağlı olarak elektrik işlerini rasyonel şekilde yönlendirmek ve denetlemek.
   2. İmalat projelerini takip etmek ,malzeme hesabı yapmak.
   3. Optimum maliyetle kaliteli ve iyi verim almak.
   4. Haftalık ve aylık iş programı yapmak
   5. Aylık raporlar yapmak
   6. Sahada elektrik ekipmanlarını işe hazır halde olacak şekilde kontrol altında tutmak ve gereğini yapmak.
   7. Sorumlu olduğu üretimde çalışanların puantajlarını düzenlemek.

Görev Profili ve Tanımı:
   1. Teknikerlik eğitimi görmüş olmak.
   2. 5 yıllık şantiye deneyimine sahip olmak.
   3. Orta derecede İngilizce konuşup anlayabilmek.
   4. İyi derecede MS Office programlarını kullanabilmek.

MAKİNA TEKNİKERİ
Bağlı Olduğu Birim: Elektro-Mekanik İşler Şefi

Görev Yetki ve Sorumluluklar:
   1. İş programına bağlı olarak mekanik işleri rasyonel şekilde yönlendirmek ve denetlemek.
   2. İmalat projelerini takip etmek ,malzeme hesabı yapmak.
   3. Optimum maliyetle kaliteli ve iyi verim almak.
   4. Haftalık ve aylık iş programı yapmak
   5. Aylık raporlar yapmak
   6. Sahada makina ekipmanlarını işe hazır halde olacak şekilde kontrol altında tutmak ve gereğini yapmak.
   7. Sorumlu olduğu üretimde çalışanların puantajlarını düzenlemek.

Görev Profili ve Tanımı:
   1. Teknikerlik eğitimi görmüş olmak.
   2. 5 yıllık şantiye deneyimine sahip olmak.
   3. Orta derecede İngilizce konuşup anlayabilmek.
   4. İyi derecede MS Office programlarını kullanabilmek.

ÇEVRE SORUMLUSU, İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ MÜHENDİSİ
Bağlı Olduğu Birim: Proje Müdürü

Görev Yetki ve Sorumluluklar:
   1. İş yerinde uygulanmakta olan tüm proje, iş talimatları ve iş yöntemlerinin işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından incelenmesi, iş güvenliği talimatlarının ve duyurularının hazırlanmasına katkı.
   2. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu üyesi olarak aylık toplantıların aksamadan yapılmasının sağlanması ve bu toplantılara katılım.
   3. İş güvenliği talimatlarının ve duyurularının tam olarak anlaşılması ve uygulanması için iş yerinde uygulamalı eğitimler düzenlenmesi ve ilgililerle koordinasyon içinde yürütülmesi.
   4. İş güvenliği açısından iş yerinde çalışanların, iş ortamını ve malzemeyi sürekli kontrol ederek uygun olmayan durumlarla ilgili olarak ilgililerin uyarılması, alınması gereken önlemlerle ilgili olarak Proje Müdürünün bilgilendirilmesi.
   5. Tehlikeli yerler ve durumlar için uyarı levhaları hazırlatılarak gereken yerlere konmasının sağlanması.
   6. İnşaat alanındaki motorlu araç trafiği için ilgililerle birlikte güzergah belirlenmesi, gereken yerlere trafik levhaları ve işaretçi personel konulmasının sağlanması, motorlu araçlarda alınması gereken güvenlik ve trafik önlemlerinin kontrolu.
   7. Yangından korunma ve yangını önleme planı yapılması ve personelin bu konuda eğitilmesi.
   8. İlk yardım istasyonlarının kurulmasının ve çalışmasının sağlanması.
   9. İş kazası halinde rapor düzenlenmesinin ve gereken kayıtların tutulmasının sağlanması.
  10. Mahalli trafik şubesiyle koordinasyon içinde nakliyenin güvenli bir şekilde yapılmasının sağlanması.

Görev Profili ve Tanımı:
   1. En az lise mezunu olmak, konuyla ilgili ön lisans veya eş düzeyde öğrenim veya bilgi sahibi olmak
   2. Konuyla ilgili en az beş yıllık bir deneyimi olmak.
   3. İşçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatına hakim olmak.
   4. Genel bilgisayar bilgisine sahip olmak, işletim sistemi ve ofis programlarına hakim olmak.

KALİTE TEMSİLCİSİ
Bağlı Olduğu Birim:
Proje Müdürü

Görev ve Sorumluluklar:
   1. Birim çalışanlarına, doküman ( prosedür, talimat, form vb.) kullanımı, bilgi, belge ve kayıt üretimi vb. Yönetim Sistemleri uygulamaları ve çalışmalarına ilişkin bilgi ve desteğin verilmesi, gerekli bilinç ve iletişimin sağlanması.
   2. Çalıştıkları birimlerde, Yönetim Sistemleri politika ve hedeflerinin anlaşılmasının ve bunlara uygun hareket edilmesinin sağlanması.
   3. Yönetim Sistemleri kapsamında yapılan çalışmalarında, çalıştığı birimi temsilen bu çalışmalara gerekli katkının verilmesi, bu konuda Yönetim Temsilcisiyle işbirliği yapılması.
   4. Guruplar, Bölümler ve Projeler (şantiye) bazında Yönetim Sistemleri doküman ve kayıtlarının dağıtımı, takibi, doküman listelerinin tutulması.
   5. Denetimlerde veya denetim dışında tespit edilen veya karşılaşılabilecek uygunsuzlukların Yönetim temsilcisine raporlanması, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin planlanması, takibi, sonuçlandırılması, gerekli iyileştirici faaliyetlerin önerilmesi, planlanması, ve gerçekleştirilmesinde görev alınması, bu faaliyetlerin Yönetim Temsilcisine raporlanması.
   6. Yönetim Sistemleri kapsamında yer alan öneri sistemi doğrultusunda görüş ve öneriler sunulmasına destek verilmesi.
   7. Grup/Bölüm veya Projelerin kendi bünyelerinde yapacakları, Yönetim Sistemi uygulamaları, performansın değerlendirildiği toplantıları organize etmek.
   8. Birim çalışanlarının Yönetim sistemlerine ilişkin eğitimler de dahil olmak üzere kaynak vb. ihtiyaçlarını Yönetim Temsilcisine iletmek.
   9. Birimde Yönetim Sistemleri uygulamaları konusunda gerekli bilinci oluşturma.

1   2   3  


ingilizce türkçe çeviri 2019 TYT Konuları malatya oto ekspertiz malatya rent a car malatya web tasarım