Çizimler Haberler Kitaplar Resim Galerisi Videolar Yazılar
Buradasınız » Anasayfa » Ürünler » Hizmetler (Yazılımlar, Eğitimler vb.) » Yapı Denetimi Hizmetleri » Yapı Denetiminde Verdiğimiz Hizmetler

Yapı Denetiminde Verdiğimiz Hizmetler / Çotanak Yapı Denetim Ltd. Şti.

  • Marka Çotanak Yapı Denetim 
  • Model Kodu Çotanak Yapı Denetim 
  • Birim FiyatıDeğişken 
  • Mininumum Sipariş Adedi Değişken 
  • Garanti Süresi 15 Yıl 
  • Ortalama Temin Süresi Değişken 
  • Ürünün Verildiği Yerler (GİRESUN) 
  • Ürünün Belgeleri YİGM 
  • Web Sitesi http://www.cotanakyapi.com.tr 
  • Ekleme Tarihi 21 Mayıs 2011 14:20 
Tavsiye Et Yazdır Favorilerime Ekle

İlanın yanıltıcı ya da hatalı olduğunu düşünüyorsanız!
Ürün Hakkında

PROJE VE RUHSAT AŞAMASINDA VERİLEN HİZMETLER

    Jeoteknik Rapor Kontrolü: Yapının inşa edileceği parsele ait jeoteknik raporun Bayındırlık ve İskan Bakanlığı " Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esasları " Genelgesi ' ne uygunluğu kontrol edilmektedir.

    Mimari Proje Kontrolü: Yapının mimari projesinin öncelikle imar planı olmak üzere ilgili tüm yönetmelik ve standartlara uygunluğu kontrol edilmektedir.

    Statik Proje Kontrolü: Yapınn temel sisteminin parsele ait jeoteknik rapora , taşıyıcı sisteminin öncelikle " Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (1998 )" Hükümleri' ne ve yapı türüne göre yürürlükteki tüm standart ve şartnamelere uygunluğu kontrol edilmektedir.

    Mekanik Tesisat Projesi Kontrolü: Yapının tüm mekanik tesisat ve ekipmanlarına ait projelerinin ( tesisat, ısıtma, soğutma, havalandırma, arıtma vb. ) yürürlükteki tüm standart ve şartnamelere uygunluğu kontrol edilmektedir.

    Yalıtım Projesi Kontrolü: Yapıya ait tüm yalıtım projelerinin ( su/ısı/ses ) yürürlükteki tüm yönetmelik, standart ve şartnamelere uygunluğu kontrol edilmektedir.

    Elektrik Tesisat Proje Kontrolü: Yapıya ait tüm elektrik tesisat projelerinin ( og/ag, kuvvetli akım ) yürürlükteki yönetmelik,standart ve şartnamelere uygunluğu kontrol edilmektedir.

    Yapı ruhsatı alınması konusunda yapı denetim firmalarınca hazırlanması gereken bütün evrakları noksansız olarak hazırlanarak ilgili idaresine iletir.


TAŞIYICI SİSTEM İMALATINDA VERİLEN HİZMETLER

Yapım aşamasındaki tüm imalatlar başta taşıyıcı sistem olmak üzere; onaylı uygulama projelerine, genel ve özel teknik şartnamelere, ulusal ve uluslararası yönetmelik ve standartlara uygun olarak yapılmalarını sağlamak amacıyla denetlenir

Bu denetimlerin başlıca faaliyetleri aşağıdadır :

    Denetimci, kendi çalışmalarıyla ilgili "Günlük şantiye operasyon defteri" tutacaktır.

    Müteahhit firma yetkilisinin, isterse mal sahibinin, ve gerektiğinde proje müelliflerinin de katılacağı haftalık veya 15 gün de bir ( imalatın seyrine göre ) şantiye toplantıları düzenlenecektir.

    İş yerinde iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda gerekli önlemler aldırılır.

    Şantiyeye getirilen , imalata girecek malzemelerin uygulama projelerine, genel ve özel teknik şartnamelere, yapı sahibinin isteklerine uygunluğu ile kalite belgelerine ve sertifikalarına sahip olduğu denetlenir.

    Taşıyıcı sistemde kullanılan beton, donatı çeliği, yapısal çelik profil ve levha, cıvata ve somun gibi malzemeler Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yetkilendirilmiş özel ve/veya resmi labaratuarlarda test ettirilir.

    Beton kalıpları temizlik, sızdırmazlık, ölçü, stabilite,güvenlik vb. özellikleri bakımından denetlenir.

    Beton içine girecek donatı çelikleri boyut, şekil, konum, projeye uygunluk vb. özellikleri bakımından denetlenir.

    Beton kalıbı ve donatı çeliği denetimi sonucu uygulama projesine uygunluğu bir tutanak ile kayıt altına alınır.

    Beton dökümü öncesi ilgili laboratuar bilgilendirerek, laboratuar elemanının beton dökümünde hazır bulunması ve betonda sıcaklık, kıvam kontrollerinin yapılmasıyla tarafımızdan belirlenecek tip ve sayıda örnek alınması sağlanır.

    Beton dökümü mutlaka firmamızca bu proje için görevlendirilmiş yardımcı kontrol inşaat mühendisinin gözetiminde gerçekleştirilir.

    Betonun projeye uygunluğu, döküm öncesinde, transmixer ile getirilen teslim belgesi ( irsaliye ) ekindeki reçeteden ve şantiyede yapılacak sıcaklık ve kıvam ölçülerinden belirlenir.

    Beton dökümü sırasında serbest düşme yüksekliği, serme, sıkıştırma ( vibrasyon ) ve yüzey işleme aktiviteleri izlenerek doğru ve projesine uygun olarak gerçekleştirilmeleri sağlanır.

    Beton dökümünden sonra ilgili tutanak tutularak bu işin projesine uygun olarak gerçekleştirildiği kayıt altına alınır.

    Beton dökümünden sonra kürlenme koşulları denetlenir ve kalıp alma süreleri tamamlandıktan sonra kalıpların sökülmesine izin verilir.

    Beton kalıpları söküldükten sonra döküm hataları ile çatlak kontrolü yapılır.Bozuk olan yerlerin uygun yöntem ve malzeme kullanılarak onarılması sağlanır.

    Betondan alınan örneklerin sahada ve laboratuarda uygun ortamda kürlenerek saklanması sağlanır.

    Betondan alınan örneklerin üzerinde yapılan basınç dayanımı deneyi sonuçları yapı sahibine, müteahhite ve ilgili idareye iletilir. Deney sonuçlarının ilgili standart ve yönetmeliklerin ön gördüğü sınır koşulları sağlamadığı durumlarda, ilgili standart ve yönetmeliklerde öngörülen tahkik ve/veya yaptırılarak sonucu raporlanır.

    Beton santrali, prefabrik yapı elemanları üretim tesisi , çelik yapı atölyesi vb. şantiye dışı üretim tesisleri hem yeterlilik açısından hem de buralarda yapılan üretimlerin projeye uygunluğu açısından denetlenerek raporlanır.

    Dolgularda malzeme seçimi serme, sulama, sıkıştırma işlemleri kontrol edilir ve gerekli durumlarda bu kontrol işlemi yapılacak testler ile desteklenir.

    Su yalıtımı malzemelerinin uygunluğu, uygulamanın doğru yapılması ve uygulama sonrası korunması denetlenir.

    Kazıların kazı planlarına uygun olarak yapılması, şev eğimleri ve şev stabilitesi, gerekiyorsa iksa yapımı denetlenir.

    Yer altı suyu drenaj sisteminin projelerine göre granüler filtre malzemesi ve/veya dren boruları ile geotekstil kullanılarak yapılması denetlenir.

    Çelik konstrüksiyon imalatlarında kesme,delme, çatma, kaynak,montaj vb. işlemler üretim tesisi ve şantiyede denetlenir.

    Çelik yapı imalatındaki yapısal kaynakların sertifikalı elemanlarca yapılması sağlanır.

    Kaynak testlerinin çelik yapı müteahhidince yaptırılması sağlanır.

    Yapı duvarları ve iç bölmeleri ve bunlara ait ısı ve ses izolasyonları projelerine ve yapım tekniklerine göre denetlenir.

    Kaba ve ince sıva işleri ile iç ve dış boya ve kaplamaların doğru malzeme ile, doğru şekilde ve yeterli kalitede yapılması denetlenir.

    Kapı ve pencere montajları, vitrifiye elemanlarının montajı, seramik ve fayans uygulamalarında malzeme ölçü ve kalite unsurları denetlenir.

    Bacalar, havalıklar, çatı kaplaması,çatı ısı ve ses yalıtımı ile merdivenlerde özel ve genel teknik şartname, detay proje ve teknik usullere uygunluk denetlenir.

 

MEKANİK TESİSAT İMALATLARINDA VERİLEN HİZMETLER

    Her türlü boru çapları ve kanal ebatları ve döşenen boru hatları ve kanallarının eğimleri, bitirimlerine ve yapı elemanlarına mesafeleri kontrol edilir.

    Mekanik tesisat boru, kanal ve ekipmanlarının taşıyıcı mesnet askıları ve bunların aralıkları kontrol edilir.

    Tüm mekanik bağlantıların tekniğe uygun yapılması sağlanır.

    Gerekli yerlere esnek bağlantı ve kompansatörlerin konulduğu kontrol edilir.

    Tesisat testlerinin şartnamelere uygun olarak yapılması ve şartların sağlandığı kontrol edilir.

    Tesisatın korozyon kaplama, ısı ve ses yalıtımlarının projeye göre yapılması sağlanır.


ELEKTRİK TESİSATI İMALATLARINDA VERİLEN HİZMETLER

    Beton içinde veya sıva altında kalacak kablo borularının doğru yerlerde ve usulüne uygun bırakılması sağlanır.

    Sıva altı buat, anahtar, prizlerin doğru yükseklikte bırakılması sağlanır.

    Kablo çekiminde doğru kesitteki kabloların kullanılması sağlanır.

    Mastarlama ve buat bağlantılarında uygun derinlik sağlanması, içlerinin temizlenmesi ve kablo bağlantılarının klemenslerle yaptırılması sağlanır.

    Faz, nötr ve topraklama bağlantıları düzgün olarak yapılması sağlanır.

   Elektrik panelleri ve elektrikli cihazların montajlarının kontrolü yapılır.

   Tüm elektrik tesisatında gerilim altındaki testler uygun ölçüm cihazları ile yapılması sağlanır.

Teknik Özellikler

Çotanak Yapı Denetim

Uygulama Alanları

Her türlü inşaat

Hizmetler

Ön Etüd / Fizibilite
Proje
Uygulama
Montaj
Bakım / Servis
Taahhüt
Danışmanlık
Kontrollük

Firma - Ürün İlişkisi

Üretici
Bayi
Distribütör
İthalatçı
İhracatçı
Genel Temsilci
Satış Pazarlamacısı

Bazı Referanslar

Hazırlanıyor

Diğer Ürünler
3209 kez görüntülendi

ingilizce türkçe çeviri 2019 TYT Konuları malatya oto ekspertiz malatya rent a car malatya web tasarım