Çizimler Haberler Kitaplar Resim Galerisi Videolar Yazılar
Buradasınız » Anasayfa » Yazılar » İnşaat Yazıları-2 » Diğer Yazılar » Yurtdışı çalışmalarda Türk iş gücü kullanımındaki engeller ve çözüm yolları
Yazılara Dön

Yurtdışı çalışmalarda Türk iş gücü kullanımındaki engeller ve çözüm yolları

1970'Ii ve 1980'Ii yıllarda inşaat sektöründe çalışan Türk işçileri verimli çalışmaları nedeni ile yurtdışında aranan ve talebi yoğun olan bir işgücünü temsil etmekteydi. Bu nedenle 1980'Ii yıllarda yurtdışında yalnız Türk firmalarında çalışan Türk işgücü sayısı 200.000’i aşmıştı. Yabancı firmaların Türk işgücü talebinde de yoğunluk yaşanmaktaydı.

İzleyen dönemlerde ülkemizdeki ekonomik gelişmelere paralel olarak özellikle inşaat sektöründe işçilik ücretleri yükselmiş ve uluslararası inşaat sektörüne işgücü sağlayan Uzak Doğu ve Güney Doğu Avrupa ülkelerindeki ücretlerin üstüne çıkmıştır.

İşçi ücretlerinin yüksekliğine rağmen yurtdışında da Türk işgücü kullanma alışkanlığını sürdürmeye çalışan Türk firmaları önlerine çıkan bazı bürokratik düzenlemelerin doğurduğu maliyet artışı ve bunun getirdiği rekabet dezavantajı nedeniyle kademeli olarak Türk işgücünden vazgeçerek yabancı işgücüne yönelmek zorunda kalmaktadır. Bu dönemde Türk işverenleri yanında çalışan Türk işgücünün yabancı çalışanlara oranı %10-15 dolayındadır. Nitekim, yurtdışında çalışan Türk işgücü sayısı 1980'Ierde 200,000'i aşarken şimdi yaklaşık 10,000 kişi düzeyine düşmüştür.

Yurtdışı işlerde Türk işgücü talebinin arttırılabilmesine yönelik öneriler;

Türk İnşaat firmalarının yoğun iş aldığı ülkelerin ağırlıklı olarak çeşitli siyasal yapıda ve sosyal düzen içerisinde yaşadığı gözlenmektedir. Doğal olarak bu ülkelerin gerek vergi mevzuatı gerekse muhasebe sistemi ile sosyal güvenlik hakları kendi yapılarına göre düzenlenmiştir . Yurtdışına işçi götürmede karşılaşılan ve yurtiçi uygulamalardan kaynaklanan sorunlara ilişkin genel bir değerlendirme yapılırsa, tek bir yasal hüküm ile tüm bu ülkelerde çalışan işçilerin ve aile bireylerinin sosyal güvenlik haklarının sağlanmasının mümkün olamayacağı açıktır .

Sosyal Güvenlik Sözleşmesi yapılmamış ülkelere gönderilen işçiler için 506 Sayılı Sosyal Sigorta Kanunu'na dayanılarak Topluluk Sigortasının zorunlu uygulaması kaldırılmalıdır. Bu uygulama yerine isteğe bağlı ferdi sigorta yapılması sistemi getirilmelidir .

Sosyal Güvenlik Sözleşmesi yurtdışı inşaat hizmetlerinin aktif olduğu, dolayısıyla yoğun Türk işgücü kullanılan ülkelerle yapılmamalıdır.

Tip Sözleşmelerde, çalışılan ülke mevzuatlarının dikkate alınması sağlanmalıdır .

Yabancı ülkelerle yurtdışı inşaat hizmetlerini ilgilendiren anlaşmalar yapılmadan önce sektörün temsilcisi olan İNTES vb. kuruluşların deneyimi ve görüşlerinden yararlanılmalıdır .

Yurtdışında çalışmak üzere Türkiye'den götürülen Türk işçilerinin sosyal güvenliklerinin sağlanmasına yönelik uygulamalarda Türk işverenleri, yabancı işverenlerin tabi olduğu şartlara tabi olmalıdır.

Ülkemizin içinde bulunduğu kriz döneminde, ekonomik durgunluğun ve işsizliğin aşılmasında büyük katkı sağlayacak yurtdışı inşaat hizmetlerinin önünün açılması ve Türk işgücünü yurtdışında istihdam etme olanağı sağlanması için teşvik sistemi hayata geçirilmelidir .

Türk özel sektörünün uluslararası platformda başarılı olabilmesi, performansını arttırabilmesi, ülke iş hayatının yeni dünya düzenine, yoğun rekabet şartlarına cevap verecek şekilde düzenlenebilmesi için eski ve o zamanının koşullarına göre yapılmış yasaların değiştirilmesi gerekmektedir.

Türk işgücünün sertifikalandırılmasına yönelik eğitim programlarına destek verilmelidir .

Türk firmalarının iş yaptığı ülkeler genellikle Rusya, Türk Cumhuriyetleri, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve gelişmekte olan ülkelerdir.

Bu ülkelerin tamamında işsizlik ve uzman inşaat işçisi yönünden sıkıntılar bulunmaktadır. Bu nedenle hem işsizliği önleme hem de eğitimleri için yerli işçi kullanılmasını zorunlu tutmaktadırlar. Bunun içinde devamlı yeni düzenlemeler getirilerek inşaatlarda çoğunluğu vasıfsız işçi olmak üzere yerli eleman kullanma oranı arttırılmaktadır.

Bazı ülkeler sertifikalı işçi kullanma zorunluluğu getirmiştir. Bu engeli aşmak içinde Türkiye’de eğitilmiş sertifikalı işçi yetiştirmemiz kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu sorunu aşmak için Sendikamızın Kurucuları arasında bulunduğu İNİŞEV (Türkiye İnşaat ve Tesisat İşçileri Eğitim Vakfı) ve benzeri organizasyonların mutlaka desteklenmesi gerekmektedir.

Bazı ülkelerde yukarıdaki nedenlerle, yabancı işçi kullanma müsaadelerinin ve blok vizelerin temininde zorluklarla karşılaşılmakta ve prosedür her gün biraz daha zorlaştırılmaktadır. Bu da projelerin yapımında zaman kaybına, büyük genel gider artışlarına sebep olmaktadır.


Yukarı Git Yazılara Dön

Son Eklenen Yazılar

Doğrudan - Dolaylı Şantiye Giderleri  /   İnşaat Yazıları-2 Emlak danışmanlarının aşina olduğu sorular!  /   İnşaat Yazıları-1
İngilizce Belirteçler Quantifiers Konusu konusarakogren.com'da  /   İnşaat Yazıları-2 Tag Heuer Saat Tarzlarında Zarif Dokunuşlar modasaat.com  /   İnşaat Yazıları-2
Kirişli radye temel nedir? Kirişli radye temel çeşitleri nelerdir?  /   İnşaat Sistemleri EPDM Membran  /   İnşaat Yazıları-2

ÖNERİLERİMİZ

YAZILARI TAKİP ET!

TANITIM

ingilizce türkçe çeviri 2019 TYT Konuları malatya oto ekspertiz malatya rent a car malatya web tasarım