Çizimler Haberler Kitaplar Resim Galerisi Videolar Yazılar
Buradasınız » Anasayfa » Forum » Sektörden İpuçları » 2B Yasası Hakkında Sorular!

İNŞAAT PROGRAMLARI

MİMARLIK PROGRAMLARI

İNŞAAT SEKTÖRÜ

MİMARLIK SEKTÖRÜ

EMLAK

ÖĞRENCİLER

FORUM HAKKINDA

GENEL KONULAR

2B Yasası Hakkında Sorular!

Aşağıda 2B arazileri yasası ile ilgili sıkça sorulan soruların cevaplarını bulabilirsiniz. En doğru bilgiye http://www.milliemlak.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

2B Yasası Nedir?

 

31 Aralık 1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tamamen kaybetmiş yerlerden,

Tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık gibi çeşitli tarım alanlarının Otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen arazilerin, Şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim alanlarının Hazine adına orman dışına çıkarılması uygulamasıdır. Bu düzenlemenin 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin (B) be dinde yer alması nedeniyle, bu yerler kısaca "2/B" olarak ifade edilmektedir.

2B Arazileri Nerede?

2-B'ler, ilk aşamada kadastro ve güncelleme işlemleri tamamlanan ve büyük bölümü sahil şeridinde yer alan 36 ilde satışa çıkarılacak.

Diğer illerdeki 2-B arazileri de, kadastro ve güncelleme çalışmalarına paralel değerlendirmeye alınacak.

Kadastro ve güncelleme çalışması yapılan ve 2-B arazilerinin ilk etapta satışa sunulması planlanan iller şöyle:

 • Adana
 • Amasya
 • Ankara
 • Antalya
 • Aydın
 • Balıkesir
 • Bilecik
 • Bolu
 • Burdur
 • Bursa
 • Çanakkale
 • Çankırı
 • Denizli
 • Düzce
 • Edirne
 • Gaziantep
 • Hatay
 • Isparta
 • İstanbul
 • İzmir
 • Kahramanmaraş
 • Karabük
 • Kırıkkale
 • Kırklareli
 • Kocaeli
 • Kütahya
 • Manisa
 • Mersin
 • Muğla
 • Osmaniye
 • Sakarya
 • Samsun
 • Sinop
 • Tokat
 • Trabzon
 • Yalova

2/B Kanunun Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

 • Satış bedeli, rayiç bedelin % 70’i olarak belirlenmiştir.
 • Peşin veya taksitle ödeme seçeneği bulunmaktadır.
 • Peşin ödemede ayrıca % 20 indirim uygulanacaktır.
 • Yarısının peşin ödenmesi halinde % 10 indirim uygulanacaktır.
 • Taksitli ödemelerde bedelin;
  • % 10’ u peşin,
  • Kalanı, belediye ve mücavir alan sınırları içinde en fazla 3 yılda 6 eşit taksitle, bu sınırlar dışında ise en fazla 4 yılda 8 eşit taksitle faizsiz, olarak ödenebilmesi imkanı getirilmiştir.
 • İndirimli taksitlendirme seçeneği getirilmiştir. Buna göre, satış bedelinin en az yarısının ödenmek istenmesi halinde satış bedelinden yüzde on oranında indirim yapılarak, yarısı peşin alınacak, kalan yarısı için ise, taksitlendirmedeki süreler uygulanacaktır.
 • En çok iki taksidin vadesinde ödenmemesi sözleşmenin feshine neden olmayacaktır.
 • Taşınmazların üzerindeki yapı ve tesislerden ayrıca bedel alınmayacaktır.
 • Satışı mümkün olmayan taşınmazlar yerine rayiç değerine eşdeğer başka bir taşınmaz satılabilecektir.
 • Hak sahiplerinden; ecrimisil alınmayacak ve son 5 yıl için tahsil edilen ecrimisil bedelleri satış bedelinden mahsup edilecektir.
 • Hak sahiplerinin mirasçılarına veya Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra noterde düzenlenen muvafakatname vermeleri halinde ise akdi haleflere satın alma hakkı getirilmiştir.
 • Açılmış olan davalar durdurulacaktır. Dava açılması gerekenlere ise dava açılmayacaktır.

2/B Başvuruda Bulunulmaması Durumunda Ne Yaptırım Uygulanacak?

 • Kullanıcıların doğrudan satın alma hakkı düşecektir.
 • Ecrimisil bedelleri tahsil edilecektir.
 • Açılmış olan davalara devam edilecek, açılması gerekenlere ise dava açılacaktır.
 • 19/7/2003 tarihinden önce yapılmış yapı ve tesisler; yapı birim fiyatlarından eksik imalat bedelleri ve yıpranma payı düşüldükten sonra kalan bedeli ilgililerine ödenmek suretiyle yıktırılacak ve bu şekilde belirlenen bedel taşınmazın değerine eklenerek son müracaat tarihinden itibaren üç yıl içinde satılarak satıştan elde edilen gelirden yapı ve eklentiye düşen miktarı bunların sahiplerine ödenecek ve idare tarafından yapıların tahliyesi sağlandıktan sonra tapuda taşınmazı satın alanlara devir işlemleri yapılacaktır.
 • 19/7/2003 tarihinden sonra yapılmış yapı ve tesisler üzerinde kullanıcıların hiçbir hakkı kalmayacak, yapı da dahil taşınmaz Hâzinece genel hükümlere göre satışa konu edilebilecektir.

2/B Başvuruları Ne Zaman Yapılacak?

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce güncelleme listeleri tescil edilen veya kadastro tutanakları ya da mahkeme kararları kesinleşen taşınmazlar için

6 AY İÇİNDE
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra güncelleme listeleri tescil edilen veya kadastro tutanakları ya da mahkeme kararları kesinleşen taşınmazlar için

8 AY İÇİNDE
başvurular yapılabilecektir.

2B yasası resmi gazete'de 26 Nisan 2012 tarihinde yayınlanmıştır.

Böylece 2B arazilerison başvuru tarihi 26 Ekim 2012 ve 26 Aralık 2012 denilebilir.

2/B Başvuruları Bedeli Ne Kadardır?

Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde

 • 2000 TL

Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında

 • 1000 TL

Başvuru bedelleri taşınmazların satış bedellerinden mahsup edilecektir.

Kişilerin hak sahibi olmadıklarının anlaşılması durumunda başvuru sahibine başvuru bedeli faizsiz olarak iade edilecektir.

2/B Başvuruları Nerelere Yapılacak?

2B başvuruları bulunduğunuz il veya ilçedeki

 • Defterdarlıklara
 • Mal Müdürlüklerine

yapılacaktır.

2/B Başvuruları için İstenen Belgeler Nelerdir?

 • Linkte bir örneği yer alan dilekçe.
 • Nüfus cüzdanının fotokopisi,
 • Başvuru bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
 • Kanuni mirasçılardan mirasçı olduklarını gösterir veraset ilamının onaylı örneği; akdi haleflerden ise hak sahibinin veya mirasçılarının Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenecek noter tasdikli yazılı muvafakati,
 • Tüzel kişiler için ayrıca, gayrimenkul tasarrufuna izinli olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesi.

2/B Arazileri Örnek Hesaplama

Örnek 2B Arazisi Özellikleri

Taşınmazın Alanı : 2200 m2

Hazine Hissesi : Tam

Rayiç Bedeli : 100.000 TL

Sınırları Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde: Evet

Ecrimisil : 10.000 TL

Kullanıcısı : B

Proje Durumu : Proje alanında kalmamaktadır.

2B Arazisi Örnek Hesaplama
Buna göre;

Başvuru bedeli; 2.000 TL (Taşınmazın belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunması nedeniyle)

Satış Bedeli = Rayiç Bedel x % 70

= 100.000 TL x % 70 = 70.000 TL.
Peşin ödemede tahsil edilecek tutar = Satış Bedeli - (Satış Bedeli x % 20) - Başvuru Bedeli

= 70.000 TL - (70.000 TL x % 20) - 2.000 TL = 54.000 TL
En az yarısının peşin ödenmesi halinde tahsil edilecek tutar = Satış Bedeli - (Satış Bedeli x % 10) - Başvuru Bedeli

= 70.000 TL - (70.000 TL x % i O) - 2.000 TL = 61.000 TL
Taksitle ödeme halinde tahsil edilecek tutar = Satış Bedeli - Başvuru Bedeli

= 70.000 TL - 2.000 TL = 68.000 TL Olacaktır.

Diğer taraftan, B'den son 5 yıl için 10.000 TL ecrimisil tahsil edilmişti. Bu bedel satış bedelinden mahsup edileceğinden satış bedeli;

Peşin ödemede tahsil edilecek tutar = 54.000 TL - 10.000 TL = 44.000 TL
Taksitle ödeme halinde ise tahsil edilecek tutar = 68.000 TL - 10.000 TL = 58.000 TL
Olacaktır.

(58.000 TL'n in 5.800 TL'si alınarak 52.200 TL'si en fazla 3 yılda 6 eşit taksitle faizsiz olarak tahsil edilecektir. En az yarısı peşin ödenerek % 10 indirimli taksitlendinne seçeneğinden yararlanmak istenilmesi halinde 58.000 TL'den satış bedelinin % 10'u olan 7.000 TL düşülerek bulunan 51.000 TL’nin en az yarısı olan 22.500 TL peşin, kalan 22.500 TL ise taksitler halinde tahsil edilecektir.)ingilizce türkçe çeviri 2019 TYT Konuları malatya oto ekspertiz malatya rent a car malatya web tasarım