Çizimler Haberler Kitaplar Resim Galerisi Videolar Yazılar
Buradasınız » Anasayfa » Forum » Yapı Denetim » Bursa Milletvekili Demiröz, Yapı Denetim Kuruluşlarının denetlenmesini Meclis gündemine taşıdı!

İNŞAAT PROGRAMLARI

MİMARLIK PROGRAMLARI

İNŞAAT SEKTÖRÜ

MİMARLIK SEKTÖRÜ

EMLAK

ÖĞRENCİLER

FORUM HAKKINDA

GENEL KONULAR

Bursa Milletvekili Demiröz, Yapı Denetim Kuruluşlarının denetlenmesini Meclis gündemine taşıdı!

Bursa Milletvekili İlhan Demiröz, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi.

Bursa Milletvekili Demiröz’ün Yapı Denetim Kuruluşlarının denetlenmesi hakkında hazırladığı soru önergesi şöyle:

“29.06.2001 tarih ve 4708 sayılı Yapı Denetim hakkında kanun ilk olarak 19 ilde pilot uygulanmış, 01.01.2011 tarihi itibariyle de Türkiye genelinde 81 ilde uygulanmaya başlanmıştır. Kanunun amacı “can ve mal güvenliğini teminen imar planına fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetim sağlamak ve yapı denetime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

Kanunun uygulanması için yapı denetim uygulama yönetmelikleri düzenlenmiştir. Ancak bu yönetmelikler birçok defa bakanlığınız tarafından değişikliğe uğratılarak geçiş süresi tanınmadan yapı denetim kuruluşları mağdur edilmiştir.

Bu bağlamda;

05 Şubat 2008 tarih ve 26778 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinde 720.000 m2 denetleme sorumluluğu 360.000 m2’ye düşürülmüştür. 360.000 m2’den fazla inşaat sorumluluğu olan yapı denetim kuruluşlarının yeni iş almaları engellenmiş değil midir?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teşkilat ve görevleri hakkında kanun ile yapı denetim hizmet bedelleri yapı yaklaşık maliyetinin % 3 den % 1,5 düşürülmesi, Bakanlık payı % 1 ilgili idare payı % 1 iken birkaç ay sonra Bakanlık ve ilgili idare paylarının % 3 e çıkarılması, 2012 yılında ortalama enflasyon % 7-8 iken yapı yaklaşık maliyetleri 5 TL/m2 ile 10 TL/m2 düşürülmesi, gelirleri % 50 düşürülen yapı denetim kuruluşlarının giderlerinin arttırılmasını ne ile ifade edebilirsiniz?
Bu uygulama ile haksız rekabete yol açmış olmuyor musunuz?
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce yapılan denetimlerde, yapı denetim ve müteahhit firmaların hatalarının giderilmesi için gerekli hassasiyeti göstermelerine rağmen firmaların kapatılması kararının verilmesi orantısız güç kullanımı ve hak edilmeyen bir ceza uygulaması anlamına gelmez mi?
Hassasiyet gösterilmeksizin yapılan bu denetimler sonucu kapatılan firmaların tekrar açılması ve yetkilerinin tekrar iade edilmesi yönünde bir tasarrufunuz olacak mıdır?
Bursa’da faaliyet gösteren kaç adet yapı denetim kuruluşu bulunmaktadır?
Bursa’da faaliyet gösteren yapı denetim kuruluşlarından hangilerinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce denetim yapılmıştır?
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce Bursa’da faaliyet gösteren yapı denetim kuruluşlarında yapılan denetimler de hangi kuruluşlara, hangi gerekçelerle, ne gibi cezalar verilmiştir?
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılan denetimlerde yapılan değerlendirme toplantılarına meslek oda temsilcilerinin ve yapı denetim birliği temsilcilerinin katılımlarının sağlanması daha şeffaf bir yönetim anlayışının gereği değil midir?
Bursa’da bir gün içerisinde 3 ayrı şantiyenin incelenip, hepsinde aynı suçun bulunarak firmanın kapatılması yönünde yapılan uygulamayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bursa’da bir yapı denetim firmasına verilen ceza ile 16 Mart 3025 yılında tekrar faaliyete geçeceği ifade edilmektedir. Bu firmaya uygulanan 1012 yıllık cezai işlemin yasal dayanağı nedir? Verilen bu ceza, insan onuru ve yaşam hakkına acımasız bir işlem ve bir meslek kuruluşu ile alay etmek değil midir?
Bir inşaat ruhsatında iş bitim tarihine kadar 63 imza olması; inşaat ruhsatı ile kullanma izni alıncaya kadar 502 imza bulunması bürokratik bir ıstırap değil midir?”ingilizce türkçe çeviri 2019 TYT Konuları malatya oto ekspertiz malatya rent a car malatya web tasarım