Çizimler Haberler Kitaplar Resim Galerisi Videolar Yazılar
Buradasınız » Anasayfa » Forum » Dersler ve Dokümanlar » Karayolu Mühendisliği Kitabı

İNŞAAT PROGRAMLARI

MİMARLIK PROGRAMLARI

İNŞAAT SEKTÖRÜ

MİMARLIK SEKTÖRÜ

EMLAK

ÖĞRENCİLER

FORUM HAKKINDA

GENEL KONULAR

Karayolu Mühendisliği Kitabı

İÇİNDEKİLER

1.BÖLÜM: GENEL HUSUSLAR

1.1.Giriş
1.2.Yol-Çevre-Ülke İlişkisi
1.3.Yol Yapım Tekniğinin Gelişimi
1.4.Türkiye Karayollarının tarihçesi
1.5.Ulaştırma ve Taşıma Türleri
1.6.Türkiye'de Taşıma Türleri ve İlgili Altyapıların Durumu
1.7.Türkiye'de Karayolu Yapım ve Bakım Örgütü

2.BÖLÜM: KARAYOLU VE ELEMANLARI İLE İLGİLİ GENEL TANIMLAMALAR

2.1.Karayolu-Karayolu Trafiği
2.2.Geçki-Plan-Boykesit
2.3.Toprak İşi - Tesviye - Tesviye Yüzeyi - İnce Tesviye
2.4.Altyapı - Üstyapı-Yol Tabanı
2.5.Alttemel-Temel-Kaplama
2.6.Banket
2.7.Platform
2.8.Kenar Hendek - Kafa Hendeği
2.9.Bordür - Bordür Oluğu - Rögar Baca
2.10.Şev
2.11.Enine Eğim - Boyuna Eğim
2.12.Yol Ekseni - Eksen Çizgisi
2.13. Trafik Şeridi - Şerit Çizgisi - Park Şeridi - Tırmanma Şeridi
2.14.Bölünmemiş Yol - Bölünmüş Yol
2.15.Orta Ayırıcı Röfüj
2.16.Korkuluk - Kenar Taşları
2.17.Kamulaştırma Genişliği

3.BÖLÜM:İNSAN VE TAŞIT KARAKTERİSTİKLERİ

3.1.Sürücü ve Yaya Karakteristikleri
   3.1.1.Normal Fiziksel Özellikler
   3.1.2.Geçici Fiziksel Özellikler
   3.1.3.Akli Özellikler
   3.1.4.Ruhsal Özellikler
   3.1.5.Yaya Hızı
3.2.Taşıt Karakteristikleri
   3.2.1.Taşıt Türleri
   3.2.2.Taşıt Boyutları
   3.2.3.Taşıt Ağırlıkları
   3.2.4.En düşük dönüş yarıçapları
   3.2.5.Hızlanma ve yavaşlama yeteneği
3.3.Motorlu Taşıtlarda İşletme Maliyeti
3.4.Motorsuz Taşıtlar

4.BÖLÜM: TAŞIT HAREKETLERİ VE KARAYOLU TRAFİĞİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

4.1.Harekete Karşı Dirençler
   4.1.1.Motorlu taşıtlarda güç, çekme kuvveti ve hareket
4.2.Görüş Uzunlukları
   4.2.1.Duruş Görüş Uzunluğu
   4.2.2.Geçiş Görüş Uzunluğu
4.3.Takip Aralığı
4.4.Karayolu Trafiğinin Genel Özellikleri
   4.4.1.Trafiğin Değişimi
   4.4.2.Trafik Akımında Temel İlişkiler

5.BÖLÜM: KARAYOLU SINIFLANDIRMASI, GEOMETRİK STANDARTLAR VE SEÇİMİ, PRAJE TRAFİĞİ

5.1.Karayolu Sınıflandırması
5.2.Geometrik Standartlar ve Seçimi
5.3.Proje Hızı
5.4.Proje Trafiği
   5.4.1.Yıllık ortalama günlük trafik YOGT
   5.4.2.Proje saatlik trafiği
   5.4.3.Trafik tahmini beklenen trafik

6.BÖLÜM: KAPASİTE VE HZİMET DÜZEYİ ANALİZİ

6.1.Zirve Saat Faktörü
6.2.Kapasite ve Hizmet Düzeyi
   6.2.1.Kapasite ve hizmet düzeyine etkileyen faktörler
   6.2.2.İki şeritli - iki yönlü yollarda hizmet düzeyi ve kapasite
   6.2.3.Hizmet akım oranı ve düzeltme faktörü
   6.2.4.Çok şeritli yollarda hizmet akım oranı
   6.2.5.Hizmet düzeyi seçimi

7.BÖLÜM: GEÇKİ VE PLAN

7.1.Geçki Araştırması
   7.1.1.Geçki araştırmasında nazara alınacak hususlar
   7.1.2.Geçki araştırmasında aşamalar
   7.1.3.Ön inceleme istikşaf
     7.1.3.1.Eş yükselti eğrili harita üzerinde geçki araştırması
     7.1.3.2.Sıfır poligonunun çizimi
   7.1.4.Etüd
   7.1.5.Ekonomik karşılaştırma
   7.1.6.Aplikasyon
7.2.Geçkiye İlişkin Diğer İşler
   7.2.1.Yerel plankotelerin hazırlanması
   7.2.2.Kamulaştırma planının çıkarılması
   7.2.3.Şev kazıklarının çakılması
   7.2.4.Geçki planının hazırlanması
7.3.Geçki Araştırmasında Fotogrametri

8.BÖLÜM: YATAY KURBALAR

8.1.Kurba Çeşitleri ve Karakteristikleri
   8.1.1.Basit kurbalar
   8.1.2.Birleşik kurbalar
   8.1.3.Ters kurbalar
8.2.Kurbalarda Dönüş
8.3.Kurbalarda Taşıtların Stabilitesi
8.4.Enine İvme ve Sademe
8.5.En Küçük Kurba Yarıçapı
8.6.Dever
8.7.Deverin Uygulaması
   8.7.1.Geçiş eğrisiz kurbalarda dever uygulaması
8.8.Geçiş Eğrileri
   8.8.1.Geçiş eğrisinin uzunluğu
   8.8.2.Geçiş eğrilerinin geometrik karakteristikleri
     8.8.2.1.Kübik parabol
     8.8.2.2.Klotoid
8.9.Yatay Kurbalarda Genişletme
8.10.Yatay Kurbalarda Hız Sınırlaması
8.11.Geçiş Eğrili ve Genişletmeli Kurbalarda Dever Uygulaması
8.12.Yatay Kurbalarda Görüş

9.BÖLÜM: BOYKESİT VE DÜŞEY KURBALAR

9.1.Boykesitin Hazırlanması
9.2.Boyuna Eğimin Sınır Değerleri
9.3.Kırmızı Çizginin Geçirilmesi
9.4.Tırmanma Şeridi
9.5.Acil Kaçış Rampası
9.6.Düşey Kurbalar
   9.6.1.Düşey kurbalardan dönüş
   9.6.2.Düşey Kurbalarda konfor
   9.6.3.Parabolik düşey kurba karakteristikleri
   9.6.4.Parabolik düşey kurba hesapları
     9.6.4.1.Tepe düşey kurbalar
     9.6.4.2.Dere düşey kurbalar
     9.6.4.3.Alt geçitlerde görüş uzunluğu
   9.6.5.Dairesel düşey kurbalar

10.BÖLÜM: KENT YOLLARININ PLANLANMASI

10.1.Kent Yollarının Genel Özellikleri
10.2.Kent Yol Ağı Tipleri
10.3.Yol Tipleri
10.4.Kent Yollarının Kapasitesi
10.5.Proje Trafiği ve Proje Hızı
10.6.Görüş Uzunlukları
10.7.Boyuna ve Enine Eğimler
10.8.Yatay ve Düşey Kurbalar
10.9.Şerit Genişlikleri
10.10.Yaya Kaldırımları
10.11.Orta Ayırıcılar
10.12.Kenar genişletmeleri (Cepler)
10.13.Bordürler

11.BÖLÜM: EŞDÜZEY KAVŞAKLARIN PLANLANMASI

11.1.Eşdüzey Kavşaklar
11.2.Planlamada Genel Prensipler ve Etkili Faktörler
11.3.Eşdüzey Kavşak Planlamasında Nazara Alınacak Diğer Hususlar
11.4.Hızlanma ve Yavaşlama Şeritleri
11.5.Trafiğin Yönlendirilmesi Kanallama
11.6.Farklı Yüzeyli Kavşaklar Köprülü Kavşaklar

12.BÖLÜM:ALT YAPI

12.1.Zeminlerin Bileşenleri
12.2.Zemin Daneciklerinin Karakteristikleri
   12.2.1.Dane boyutu
   12.2.2.Dane biçimi
   12.2.3.Yüzey dokusu
   12.2.4.Kimyasal bileşim
12.3.Zemin - Su İlişkisi
12.4.Zemin Deneyleri
   12.4.1.Boyut analizi
   12.4.2.Zeminlerin fiziki durumunu belirleyen deneyler
   12.4.3.Hacim değişmesi deneyleri
12.5.Dolgu Oluşturulması
   12.5.1.Genel
12.6.Zeminlerin Sıkıştırılması
12.7.Sıkıştırma Araçları
12.8.Sıkıştırmanın Kontrolü
   12.8.1.Laboratuvarda sıkıştırma deneyleri
   12.8.2.Sıkıştırmanın arazide kontrolü
12.9.Zeminlerin Sınıflandırılması
   12.9.1.AASHTO sınıflandırması
   12.9.2.Birleştirilmiş sınıflandırma
12.10.Karayolu Mühendisliğinde Jeolojik ve Geoteknik Etüd
   12.10.1.Ön Jeolojik etüd
   12.10.2.Kesinleşmiş yol geçkisinin jeolojik - geoteknik etüdü

13.BÖLÜM: DRENAJ

13.1.Suyun Yol Üzerindeki Zararlı Etkileri
13.2.Drenaj ve Çeşitleri
13.3.Drenajda İlk Önlemler
13.4.Yüzey Suyu Drenajı
   13.4.1.Kenar hendekler
   13.4.2.Kafa hendekleri
13.5.Menfezler
   13.5.1.Boru menfezler
   13.5.2.Kutu menfezler
   13.5.3.Kemerli menfezler
   13.5.4.Tabliyeli menfezler standart köprüler
13.6.Akış Miktarı ve Kesit Tayini
13.7.Kentiçi Yollarda Oluk ve Rögarlar
13.8.Yeraltı Suyu Drenajı
   13.8.1.Yeraltı suyu drenaj etüdü
   13.8.2.Yeraltı suyu drenaj tesisleri
     13.8.2.1. Kör drenler
     13.8.2.2. Borulu drenler
     13.8.2.3. Kılçık drenler
   13.8.3.Drenlerin tesisi
   13.8.4.Filtre malzemesi
   13.8.5.Diğer yeraltı dren sistemleri
13.9.Dren Tesislerin Bakımı


Karayolu Mühendisliği Kitabını İndirmek İçin Buraya Tıklayınız!

Alternatif Link;

http://www.insaatim.com/index.php?pid=kitapdetay&kitap=237Yüzlerce İnşaat Kitabını İndirmek İçin Aşağıdaki Linkleri Ziyaret Ediniz...
Part 1: http://www.insaatim.com/index.php?pid=kitapdetay&kitap=232
Part 2: http://www.insaatim.com/index.php?pid=kitapdetay&kitap=233


 ingilizce türkçe çeviri 2019 TYT Konuları malatya oto ekspertiz malatya rent a car malatya web tasarım