Çizimler Haberler Kitaplar Resim Galerisi Videolar Yazılar
Buradasınız » Anasayfa » Forum » Yararlı Bilgiler » Yabancı Dilde Mühendislik Eğitimi

İNŞAAT PROGRAMLARI

MİMARLIK PROGRAMLARI

İNŞAAT SEKTÖRÜ

MİMARLIK SEKTÖRÜ

EMLAK

ÖĞRENCİLER

FORUM HAKKINDA

GENEL KONULAR

Yabancı Dilde Mühendislik Eğitimi

 Merhaba arkadaşlar

Konuyla ilgili seneler önce yazdıgım bir blogu burada paylaşmak istedim. Yabancı dilde mühendislik eğitiminin hızla arttğı bu zamanlarda sizlerin de konuyla ilgili düşüncesini öğrenmek isterim

"Yabancı dilin önemi, hiç kuşkusuz giderek artmaktadır. İnsanlar eğitim tercihlerini yabancı dil gereksinimlerini de dikkate alarak yapmakta, yabancı dil için çeşitli kurslara gitmekte, hatta yabancı ülkelerde seyahat ve eğitim gibi imkanları değerlendirmektedir. İşe alım süreçlerinde, yabancı dil önemli bir kriter olduğundan, insanlar meslek dallarına göre ingilizcenin yanında ikinci bir yabancı dili kariyerlerine katmak istemektedirler. Sektöre, çalışılan iş alanı ve şartlarına göre yabancı dil ihtiyacı değişebilmekte veya hiç olmamaktadır ancak genel anlamda yabancı dil artık pek çok alanda bir artı olmaktan çıkıp gerekli olan bir kriter olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yabancı dilin artan önemiyle birlikte, çeşitli dallarda yabancı dilde eğitim fırsatları da artmaktadır. Çeşitli üniversitelerde, pek çok dalda ingilizce eğitim alınabilmektedir. Bu yazımda, ” yabancı dilde mühendislik eğitimi”ni ele alacağım. Araştırdıklarımdan, okuyup dinlediklerimden yaptığım derlemeler ile, kendi görüşlerim çerçevesinde yabancı dilde eğitimin artılarını, eksilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağım.
Ülkemizde mühendislik eğitimi 3 şekilde verilmektedir. Çoğunlukta Türkçe olarak verilirken, bazı üniversitelerde belirli oranda İngilizce – Türkçe, bazılarında ise tamamen İngilizce olarak verilmektedir. Yabancı dilin önemi tartışılmaz ancak yabancı dil eğitimi ile yabancı dilde eğitim birbirine karıştırılmamalıdır. Yabancı dilin önemli olması, yabancı dilde eğitimin kesinlikle doğru olduğu anlamına gelmemektedir. Yukarıda bahsetmiş olduğum 3 eğitim şekli hala tartışılmakta, ortaya çok çeşitli fikirler atılmaktadır.

Peki Yabancı Dilde Eğitim Nedir?
Yabancı dilde eğitim, ülkemizde yaygın olarak kullanılmaya başlanan, belli oranda bazı derslerin ya da tüm derslerin yabancı dilde verilmesi, öğretmen-öğrenci arasındaki iletişimin yabancı dilde sağlanması, sınavların, sunum ve araştırmaların, ödevlerin bu dil ile yapılması olarak tanımlanabilir.

Yabancı Dilin Faydaları Nelerdir?
Yabancı dil bilgisi, sektördeki çeşitli iş pozisyonları için bir tercih sebebi olmaktadır. İyi derecede yabancı dil ile, uluslararası platformda daha kolay iş bulma imkanı olacaktır.

Yabancı dil bilgisi sayesinde yabancı dilde yazılı pek çok dökümandan faydalanma imkanı olacaktır. Dijital ortamda saklanan bilgilerin %80’ninin yabancı dilde olduğunu, bilim ve teknolojik çalışmaların yaklaşık 3/4’ünün ingilizce yapıldığını düşünürsek, mesleki anlamda yabancı dil bilmenin getirilerini daha iyi görebiliriz.

Teknoloji hızla gelişmektedir. En son mühendislik teknolojilerini, dünya çapındaki mühendislik haberlerini takip edebilmek ancak iyi bir yabancı dil ile mümkün olacaktır.

Piyasadaki pek çok mühendislik bilgisayar programları ingilizcedir. Bunların doğru kullanılması için mesleki terimlere de aşina olmak gereklidir.

Özellikle inşaat sektöründe, uluslararası anlamda en çok iş potansiyeline sahip olan ülkelerden birisiyiz. Bu nedenle artık yabancı dil sadece yurtdışı iş imkanları için değil, yurtiçi iş imkanları için de gerekir hale gelmiştir. Pek çok firma, Türkiye’deki ofisinde de çalıştıracak olsa, yurtdışı faaliyetleriyle ilgili çalıştırmak üzere yabancı dil bilen eleman aramaktadır. Ülkemizin inşaat sektöründeki bu pozisyonunu göz önüne alırsak, yabancı dil bilgisi yurtiçi yurtdışı farketmeksizin önemli bir etken olup, bir artıdan çok bir şarta dönüşmüştür.

Yabancı dilin mühendislik açısından önemini bu şekilde özetleyebiliriz. Peki yabancı dilde eğitim bu ihtiyacı karşılamak için doğru bir uygulama mı ? Buna karar vermeden önce yabancı dilde eğitimin beraberinde getirdiği eksilere bir bakmak lazım.

Yabancı Dilde Eğitimin Eksileri-Zararları Nelerdir?
Öğrenci, özellikle teknik bilgileri kendi anadilinde daha iyi anlamakta ve daha rahat kavramlaştırabilmektedir. Bu tartışılmaz bir gerçektedir. Anadilde yapılan eğitimle bile %100 başarı sağlanamazken, bu süreç yabancı dilde gerçekleşirse, anlama sürecine ilave olarak gelen çeviri süreciyle verim daha da düşmektedir. Yabancı dilde eğitim alan öğrencilere bakıldığında, konular tüm olarak ezberlenmekte, dilin işlevsel olarak kullanılmasında sıkıntı çekilmektedir. Öğreten kişinin bilgisi, öğrenecek kişinin kapasitesi ne olursa olsun, aktarılacak bilgi miktarı, sağlanan iletişime bağlıdır ve ifade yeteneğinin en geniş kullanılması da ancak anadilde mümkündür. Bu nedenle yabancı dilde eğitim ile, mesleki yabancı dile daha aşina, ancak mühendislik bilgisi daha eksik mühendisler yetiştirmektedir.

Bu konuda Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu diyor ki: “Bir çocuğa kendi dilinde fiziğin derin kavramlarını anlatsanız anlamaz. Ona bir de yabancı dilde anlatmaya çalışsanız hiç anlamaz. Böylece ne fizik, ne İngilizce öğrenebilir. O arada kendi dilimizi de unutur.” (Leyla Tavşanoğlu’yla Röportaj, 10 Ocak 1999, Cumhuriyet)

Yabancı dilde eğitim verilen sınıflarda, anadildeki iletişim ortamı olmamaktadır. Bu nedenle bilgi alışverişinde, beyin fırtınasında da aynı oranda düşüş yaşanmaktadır. Bu da yine eksik bir mühendislik eğitimi ile sonuçlanmaktadır.

Yabancı dil konusunda uzman kişiler, bir sözcüğün içselleştirilmesinin ancak anadille mümkün olabileceğini, anadilde varolan sezgisel bilgilerin yabancı dilde geçerli olmadığını belirtmektedir. Bu nedenle yabancı dilde sözcükler beyinde çağrışımlar yoluyla kavram ağında yerini bulamıyor, bulamayınca da yeni düşüncelerin oluşumu sağlanamıyor. Yabancı dilde eğitim görenlerin yaşadıkları kavram kargaşasının nedeni de budur.(Ergenç, İclal. “Bilim Dili ve Anadili” Bilim ve Ütopya. Şubat 2001. Sayı 80. s. 12-13.)

Yabancı dilde eğitim veren öğretim elemanının da yabancı dil konusunda yetersiz olduğu durumda -ki yukarıdaki bilimsel gerçekler bunu göstermektedir- gerek mühendislik, gerek yabancı dil olsun, eğitim çok verimsiz bir hal alabilmektedir. Çünkü o dil hocanın anadili olmadığı sürece, konuya hakimiyet de, bilginin aktarımı da yarım olmaktadır. Aynı şekilde her insan yabancı dil becerisine sahip olamayabilir. Yabancı dil kısmen de olsa bir yetenek işidir, yabancı dile yatkın olmayan kişilerin de bu tür bir eğitim alması sıkıntılı sonuçlar doğurabilir.

Bilimsel düşüncede olduğu gibi mühendislikte de yaratıcı düşüncenin sağlanabilmesi için, üretimin ve eğitimin anadilde yapıması gerekmektedir.

Yabancı dilde eğitimin belki de en büyük zararı, bu konuda en çok konuşulması gereken konu da bu olsa gerek. Dilin yozlaştırılması, dolayısıyla kültürümüzün yozlaştırılması.

Siz bir üniversite ortamını yabancı dille eğitim veren bir bilgi alanına dönüştürürseniz bu, o bilim dalında Türkçenin öldürülmesi anlamına gelir. Bu da bilimin kendi dilimizde yok edilmesidir. Nedeni başka yerde aramaya gerek yok; kendi ellerimizle dışarıya doğrudan bağlı insan gücü ve teknoloji oluşturmanın temellerinin atılması demektir bu.Böyle bir eğitimden geçen öğrencilerin bu ülke insanlarıyla tasada ve kıvançta aynı duyguları paylaşması ne ölçüde mümkün olabilir? Türkçe düşünce biçimini yok ettiğinizde kendi insanına ve giderek kendi kültürüne yabancı bir nesil yetiştirirsiniz. Örneğin böyle bir tıp fakültesinden mezun olan doktor kendi insanının dertlerine ne denli hâkim olabilir? Ya da bir mühendis, teknik eleman kendi ülkesinin endüstrisine nasıl uyum sağlayabilir? Hep bir şeyler eksik kalacaktır. Hem öğrenci için, hem ülke için. Sonuçta olacak olan beyin göçüdür.
Oysa ki üniversiteler yalnızca bilimsel bilginin paylaşıldığı yerler değildir. Bilginin yanı sıra bir kültürün, yaşam ve düşünce biçiminin, araştırma duygusunun aktarıldığı yerlerdir. Tüm bu aktarımlarda ayrıntılar, nüanslar çok önemlidir. Bunların verilebileceği en iyi yol da anadildir.
Şöyle bir dünyaya bakın. Almanya, Fransa, İspanya gibi gelişmiş ülkelerde eğitim genelde anadilde veriliyor. Ama Afrika ve Asya’nın geri kalmış birçok ülkesinde İngilizce eğitim veren çok sayıda üniversite bulursunuz. Bu örnekler bile neyin doğru, neyin yanlış olduğunu söze gerek bırakmayacak biçimde ortaya koymaktadır.
Türkçe bilim dilinin, dolayısıyla bilim ve teknoloji üretiminin sinsice elimizden kayıp gitmesine engel olmak istiyorsak üniversitelerde eğitim dili Türkçe olmalıdır.
(Prof. Dr. Coşkun Tecimer, Cumhuriyet, 29 temmuz 2011)

yazının tamamı için : Üniversitelerde Yabancı Dilde Eğitim Doğru mu? – Prof. Dr. Coşkun Tecimer

Yabancı dil önemlidir, ihtiyaçtır ve işe giriş sürecinde bir adım daha önde olmaktır ama bu demek değildir ki yabancı dilde eğitim şarttır, daha iyidir. Yukarı da yabancı dilin artıları ve yabancı dilde eğitimin beraberinde getirdiği sakıncalar yazılmıştır.
Ülkemizde, yabancı dilde eğitim veren üniversitelerin daha iyi olduğu yönünde bir eğilim vardır. Yabancı dilde eğitim veren bölümlerin puanı daha yüksektir, bu şekilde bir ün bu eğitimin daha iyi olduğu anlamına gelmemektedir. Benim şahsi görüşüm,alınan mühendislik eğitiminin kalitesi, yabancı dilde eğitimden daha önemlidir. Peki yabancı dilde eğitim dışında, mesleki anlamda yabancı dil başka ne şekilde geliştirilebilir ? Eğitim yine anadilde verilerek, ilgili alana yönelik özel dil öğrenme programları da eklenebilir. Kapsamlı mesleki yabancı dil dersleri verilebilir. Çeşitli yabancı dilde derslerle mühendislik eğitimi donatılabilir. Bu tür dersler ve beraberindeki yabancı dilde mesleki araştırma, sunum, çeviri ödevleri vs. ile de öğrencinin mesleki yabancı dil öğrenmesi sağlanabilir. Bu şekilde hem yabancı dil becerisi geliştirilmiş olur, hem de gelecekte bu dersleri verecek mesleki yabancı dil bilgisiyle donanımlı öğretim elemanları yetiştirilmiş olur. Ayrıca mesleki dilde ingilizce öğreten kurumlar var bunların sayısı artırılabilir.

Sözlerimi, Ulu Önder M.Kemal Atatürk’ün bu konudaki fikirlerinden alıntı yaparak bitirmek istiyorum. Atatürk, bilim dilinin Türkçe olması gerektiğinin altını çizen ilk kişidir.

Batı dillerinin hiç birinden aşağı olmamak üzere, onlardaki kavramları anlatacak keskinliği, açıklığı haiz Türk bilim dili terimleri tesbit edilecektir

Fayn Tenks end yuu!

 


Ayrıca aşağıdaki linkte blog altındaki ankete katılırsanız sevinirim :
http://www.aykutozdemir.com.tr/insaat/yabanci-dilde-muhendislik-egitimi.html

 http://www.aykutozdemir.com.tr/insaat/yabanci-dilde-muhendislik-egitimi.html



ingilizce türkçe çeviri 2019 TYT Konuları malatya oto ekspertiz malatya rent a car malatya web tasarım