Çizimler Haberler Kitaplar Resim Galerisi Videolar Yazılar
Buradasınız » Anasayfa » Forum » Hidrolik » Altıparmak Barajı ve Hes Projesi

İNŞAAT PROGRAMLARI

MİMARLIK PROGRAMLARI

İNŞAAT SEKTÖRÜ

MİMARLIK SEKTÖRÜ

EMLAK

ÖĞRENCİLER

FORUM HAKKINDA

GENEL KONULAR

Altıparmak Barajı ve Hes Projesi


 

Altıparmak Barajı ve Hidroelektrik Santralı, ülkemizin hidroelektrik enerji potansiyeli bakımından önemli nehirlerinden Çoruh'un kollarından biri olan Barhal Çayı üzerindedir. Altıparmak Baraj ve HES projesinin fizibilite çalışması, Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE) tarafından yaptırılmaktadır.

Altıparmak Barajı'nın temelden yüksekliği 75 m, yıllık ortalama debisi 295 milyon m³'tür. Baraj tipi, master plan çalışmaları esnasında, çift eğrilikli, ince kemer olarak belirlenmiştir. Barhal çayının içerisinde akmakta olduğu vadinin şekli, ince kemer barajı en ekonomik çözüm olarak sunmaktadır. Bu baraj tipinde, baraj geometrisi doğrudan arazinin doğal şekli tarafından belirlendiğinden, doğru aks ve uygun boyutların seçilmesi için alternatif çalışmalar yapılması gerekmektedir.

Memba ve mansap görünüşleri

Çalışmanın ilk aşaması olarak, EİE tarafından daha önceden hazırlanmış olan 1:1000 ölçekli baraj yeri haritası Autodesk CAD Overlay programının da yardımıyla sayısal ortama aktarılmıştır. AutoCAD Land Development Desktop kullanılarak arazinin TIN modeli oluşturulmuş ve olası baraj aksı alternatifleri bu model üzerine yerleştirilmiştir. alternatiflerin karşılaştırılmasında dikkate alınan kriterler; aksın kemer baraj geometrisine olan uygunluğu, baraj temellerinin oturacağı yerlerdeki jeolojik durum (arazinin jeolojisi de aynı harita üzerine işlenmiştir) ve barajın boyutlarıdır (en küçük hacimli baraj, en ekonomik olacaktır).

Altıparmak barajı plan paftası

Baraj aksının belirlenmesinin ardından, baraj geometrisinin detay çalışmalarına geçilmiştir. Çift eğrilikli, değişken merkezli ince kemer baraj tipinde, gövdeyi oluşturan her noktanın 3 boyutta tanımlanması gereklidir. Çalışmanın AutoCAD ortamında yapılması bu konuda büyük kolaylık ve esneklik sağlamıştır.

Baraj geometrisinin oluşturulmasında ilk aşama, barajın temelden yüksekliğinin tespit edilmesidir. Baraj kret (üst) kotu hidroloji ve işletme çalışmaları sonucu önceden belirlenmiştir. Mevcut dere kotunu ifade eden talveg seviyesinden, uygun temel şartlarını sağlayacak derinliğe kadar bir kazı yapılacağı kabul edilerek, barajın temelden yüksekliği tespit edilmiştir. Önceden inşa edilmiş kemer barajlardan elde edilen gerçek boyutlar kullanılarak oluşturulmuş ve vadinin şekli ile barajın yüksekliğine bağlı ampirik formüller yardımıyla, ilk yaklaşımımızı oluşturacak temel boyutlar belirlenmiştir. Bu boyutların yardımıyla baraj geometrisini oluşturacak yatay ve düşey yaylar ve gövdenin doğal zeminle birleşeceği noktalar bulunmuştur.

Ortaya çıkan geometrinin statik açıdan da uygunluğunun test edilmesi gerekmektedir. Bu maksatla gövdeyi oluşturan noktaların koordinatları AutoCAD ortamından alınarak, sonlu elemanlar (finite element) yöntemiyle yapının gerilme analizi yapılmıştır. İdeal baraj geometrisi, değişik yüklemeler altında izin verilenlerin üzerinde gerilmelerin oluşmayacağı kadar kalın, fakat aynı zamanda mümkün olan en ekonomik çözümü sağlayacak kadar da ince olmalıdır.

İdeal aks ve geometrinin belirlenmesinin ardından, gövdeyi oluşturan noktalar yüzeyler yardımıyla birleştirilmiştir. Baraj üzerindeki köprü, dolusavak ve kapak gibi diğer imalatlar da katı (solid) elemanlar olarak oluşturulmuş ve yerleştirilmiştir. Altıparmak Barajı Fizibilite Çalışması halen devam etmektedir. İlerleyen aşamalarda, memba ve mansap batardolarının, su alma yapısının, enerji ve derivasyon tünelleri ile yaklaşım yollarının da AutoCAD Land Development Desktop ve Autodesk Civil Design programları yardımıyla modellenmesi planlanmaktadır.

Altıparmak Barajı statik hesabıingilizce türkçe çeviri 2019 TYT Konuları malatya oto ekspertiz malatya rent a car malatya web tasarım