Çizimler Haberler Kitaplar Resim Galerisi Videolar Yazılar
Buradasınız » Anasayfa » Forum » Yararlı Bilgiler » İnşaat Terimleri

İNŞAAT PROGRAMLARI

MİMARLIK PROGRAMLARI

İNŞAAT SEKTÖRÜ

MİMARLIK SEKTÖRÜ

EMLAK

ÖĞRENCİLER

FORUM HAKKINDA

GENEL KONULAR

İnşaat Terimleri

1 ADERANS : Yapışma, bağlanma
2 ABSORBSİYON : Emme, absorbe etme
3 AGREGA : Kum, çakıl, kırmataş gibi yapı malzemelerinin adı
4 APLİKASYON : Projeye göre yapı temelini arazi üzerinde oturacağı alanı belirleme
5 ASMOLEN : Pişmiş toprak, cüruf ve çimento karışımından yapılmış, ses geçirmez, delikli briket türü.
6 ASMOLEN DÖŞEME : Pişmiş toprak, cüruf ve çimento karışımından yapılmış, ses geçirmez, delikli briket türünden imal edilmiş döşeme
7 ATAŞMAN : Proje dışı yapılan işlerin belirtilmesi
8 BETON : Kum, çakıl ya da kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı maddeleri kullanılarak elde edilen yapı malzemesi
9 BRÜTBETON : Çıplak, düzgün yüzeyli beton
10 AKS : İki yapı elemanının, ortasından ortasına alınan ölçü, uzaklık
11 ALİYNMAN : Hizaya getirme, aynı eksene getirme
12 ALKALİ AGREGA REAKSİYONU : Alkali – agrega reaksiyonu, agreganın reaktif silis bilşenleri ile çimentonun alkalileri (Na2O ve K2O) arasında oluşan kimyasal bir olay
13 ANKASTRE : Bir ucu sabit kiriş, gömme
14 APSİS : Yatay koordinat
15 ARTER : Ana yol
16 BALAST : 40-110 mm çapında kırmataş
17 BAYPAS : Çevirme, devre dışı bırakma, aşırtma, kırmataşın konkasörlerde kırılması ve dane çaplarının belirlenmesi işleminde dışarı atılan kirli-ince toz malzeme
18 BEKO : Terskepçe, kendine çekerek hendek kazan bir çeşit ekskavatör
19 BİMSBETON : Agrega olarak bims agregaları kullanılarak, gerektiğinde kum ilave edilerek yapılan hafif beton
20 BİRİM AĞIRLIK : Bir malzemenin ağırlığının hacmine bölünmesiyle elde edilen değer
21 BLOKAJ : Taşdöşek, 100-150 mm boyutlu taşların zemine döşenip sıkıştırılması
22 BORDÜR : Kenar taşı
23 BRANŞMAN : Bağlantı kolu
24 ÇİÇEKLENME : Sertleşmiş beton içindeki, çimento harcındaki bileşenlerin çözünüp dışarı sızması ve yüzeyde kristalleşip birikmesi sonucu oluşan lekeler
25 DANSİTE : Yoğunluk
26 DEŞARJ : Boşaltma
27 DEVER : İç eğim
28 DİLATASYON : Yapılarda deprem, ısı, farklı oturma gibi hareketleri karşılayabilmek için bloklar arası bırakılan aralık
29 DOZ : Bir karışıma girmesi gereken miktar
30 DOZAJ : Ayarlama, düzenleme
31 DURABİLİTE : Kalıcılık, betonun servis ömrü boyunca fiziksel ve kimyasal etkilere karşı koyması, dayanım
32 EKSKAVATÖR : Kazma ve yükleme makinası
33 ELASTİSE MODÜLÜ : Statik hesaplamada bir gerilimin, kısalma ya da eğilme miktarına bölünmesi ile bulunan değer
34 ETÜT : Ön çalışma
35 FAY : Yer kırığı, yer çatlağı
36 FİLLER : 0,25 mm göz açıklıklı kar elekten geçen ince malzeme, taşunu, mineral toz
37 FİNİŞER : Serme ve sıkıştırma makinası
38 FİRKETE : U harfi biçiminde bükülmüş betonarme demiri
39 FORE KAZIK : Bir boru çakarak, içini boşalttıktan sonra, demirlerini koyup beton döküldükçe kılıf borunun çıkartılması yöntemiyle yapılan kazık
40 GABARİ : Yapılacak bir binanın imar planında belirtilmiş azami yükseklik
41 GAZ BETON : İnce ve silisli bir agrega ve inorganik bir bağlayıcı madde (kireç veya çimento) ile hazırlanan karışımın, gözenek oluşturucu bir madde katılarak hafifletilmesi yolu ile elde edilen hafif beton
42 GERBER KİRİŞİ : Oynaklı (mafsallı) kiriş
43 :
44 GRONÜLOMETRİ : Kum, çakıl, kırmataş gibi yapı malzemelerinin elek analizleri sonucunda tane dağılımının belirlenmesi. Tane ölçüm
45 GROBETON : Kaba beton, düşük dozlu demirsiz beton
46 HARÇ : Kargir duvarlar ile iç ve dış sıvaların yapımında kullanılan ve mineral esaslı bir bağlayıcı, harç kumu, su ve gerektiğinde ilave edilen katkı maddelerinin uygun oranlardaki karışımları ile oluşturulan bir yapı malzemesi
47 İNTEGRAL : Tümlev olarak da bilinir. Matematikte türevi [Dg(x)] verilen bir f(x) fonsiyonuna eşit olan bir g(x) fonksiyonu bulma tekniği
48 İNCELİK MODÜLÜ : Agrega gradasyon özelliği hakkında bilgi saglayan ampirik bir sayısal değerdir
İncelik modülü = Elek üzerinde kalan agreganın yığışımlı yüzdesi / 100
49 İSTİNAT DUVARI : Dayanma duvarı
50 KAPİLER BOŞLUK : Kılcal boşluk
51 KARKAS : İskelet, bir yapının betonarme, çelik, ahşap gibi taşıyıcı sistemi
52 KAROT : Zemin, beton, asfalt gibi yapımlardan, özel aygıt (karotiyer) ile alınan silindirik örnek
53 KAVİTASYON : Su yapılarında rastlanan oyulma olayı
54 KAYAR KALIP : Düşey olarak sürekli yükseltilebilen kalıp
55 KLİNKER : Çimentonun temel bileşenleri olan kil ve kireç taşının pişirilmesiyle elde edilen ceviz büyüklüğündeki ürün
56 KOMPAKT : Sıkı, katı, yoğun
57 KONSOL : 1-Bir nesneyi alttan ve duvardan dstekleyen eğik parça
2- Yalnız bir ucu yapı elemanına gömülü, diğer ucu boşta olan yapı öğesi
58 KOROZYON : Kimyasal aşınma
59 KÜR : Betonun priz süresi ve dayanım kazanması aşamasında su kaybı ve hava etkisinden korunması
60 LENTO : Üzerlerine gelen yükleri taşıyabilmek için kapı, pencere vb. açıklıklarının üst başlarına konan ahşap, çelik ya da betonarme kiriş
61 LİMİT : Matematite yakınlık kavramına dayalı olarak belirlenen ve özellikle bir fonksiyona değerinin tamamlanmamış olduğu bir noktada, bu noktanın yakınında bulunan noktalardaki değerlerine uygun düşen bir değer aramak amacıyla yararlanılan kavaram
62 LODER : Yüklenici, kepçe
63 LOS ANGELES AŞINMA DENEYİ : Agreganın aşınmaya dayanıklılığının belirlenmesinde kullanılan deney yöntemlerinden biri
64 MAFSAL : Eklem, Birbirine bağlanmış parçaların her yönden dönmesini sağlayan baglantı ögesi
65 MASİF : 1- Kaplama ya da doldurma olmayan
2- Beton genişlik ve derinliğince aynı olan
66 MESNET :
67 MERTEK : Çatılarda kaplama tahtalarını taşıyan, eğim yönünde latalar
68 MICIR : 4-32 mm dane çaplı kırmataş
69 MOLOZ : Yapım yıkım artığı
70 MOMENT : Bir kuvetin uygulandğı kütleyi bir eksen etrafında döndürme eğilimi
71 NERVÜR : Diş, damar, kaburga
72 NERVÜRLÜ DÖŞEME : Bir yönde yaklaşık 50 cm aralı seri kirişçikli tek doğrultulu döşeme
73 NERVÜRLÜ ÇELİK : Üzerinde çeşitli biçimde kabartıları olan betonarme çelik
74 NİVELMAN : Arazi üzerinde çeşitli noktaların belli bir röpere göre yükseklikleri ya da yükseklik farklılıklarının ölçme eylemi
75 PARAPET : Balkon, teras, köprü vb. korkuluk duvarları
76 PERMEABİLİTE : Geçirgenlik
77 POISSON ORANI : Beton numunelerine elastik bölgede basınç gerilmeleri uygulandığında deney numunelerinde meydana gelen enine birim uzamanın boyuna birim kısalmaya mutlak değerce oranı
78 POROZİTE : 1- Gözeneklilik
2- Bir boşluğun birim dolu hacmine oranı
79 POZ : Kalem, çeşit
80 PREFABRİKASYON : Önyapım, ön üretim
81 PREKAST : Önceden dökülmüş
82 PRİZ : Beton ve harçlarının katılaşmaya başlama süresi
83 PUZOLAN : Tras, kireç ve suyla karışınca sertleşebildiğinden bağlayıcı olarak kullanılan volkanik toprak
84 RADİJENERAL : Bir yapının tüm büyüklüğü ile zemine oturduğu yekpare temel. Radye temel
85 RETORDER : Geciktirici
86 RİJİT : Sert, katı, eğilmez, bükülmez. Oynak ya da esnek olmayan
87 ROTARİ : Döner. Delicisi dönerek çalışan sondaj makinası
88 RÖTRE : Büzülme
89 SEGREGASYON : Ayrışma
90 SEPTİK (ÇUKUR) : Sızdırmaz çukur
91 SLAMP : Çökme, betonun (kıvamının) ölçülebilen oturması
92 SOĞUK DERZ : Beton dökümü sırasında uygulamadaki gecikme sebebiyle iki tabaka arasında meydana gelen derz veya süreksizlik
93 SÖMEL : Temel pabucu
94 STATİK : 1-Durgun, dingin, herhangi hareketi olmayan
2-Dengeli
95 ŞAPO : Betonarme kiriş ve döşemelerde aşırı çekme gerilmelerini karşılmak üzere mesnetlerde ek olarak en üst konan özel şekilli demir
96 ŞÖNT (BACA) : Bina yükliğince uzanan geniş ana kanala her katın bacasının bAğlandığı baca tipi
97 ŞÜT : Düşme, akım hızını kesme için yapılan basamaklama
98 TABLİYE : Döşeme plağı
99 TAŞERON : Bir yapının bir bölümünü sadece işçilik olarak üstlenen sermaye, ekipman ve teknik kadrosu az küçük yapımcı
100 TRAS : Bağlayıcı özelliği olan volkanik tüf
101 TUVENAN : Dereden çıkarılmış, elenmemiş ve yıkanmamış, olduğu gibi kullanılan kum çakıl karışımı yapı malzmesi
102 TÜREV : Matematikte bir fonksiyonun, bir değişkene göre değişim hızı
103 UNİFORM : Tek biçim homojen eş dağılmış
104 VAKUMLU BETON : Vakum yöntmiyle içindeki fazla suyun alınarak prizi çabuklaştıran, kalıp alma süresini kısaltan beto
105 VİBRASYON : Titreşim
106 VİZKOZİTE : Bir sıvımsı maddenin akmaya gösterdiği karşı koyma

 Çok teşekkürler.. 

 gerçekten çok güzelingilizce türkçe çeviri 2019 TYT Konuları malatya oto ekspertiz malatya rent a car malatya web tasarım