Çizimler Haberler Kitaplar Resim Galerisi Videolar Yazılar
Buradasınız » Anasayfa » Forum » Sta4CAD » Sta4CAD Kitabı (104 Sayfa)

İNŞAAT PROGRAMLARI

MİMARLIK PROGRAMLARI

İNŞAAT SEKTÖRÜ

MİMARLIK SEKTÖRÜ

EMLAK

ÖĞRENCİLER

FORUM HAKKINDA

GENEL KONULAR

Sta4CAD Kitabı (104 Sayfa)

104 sayfalık Sta4CAD kitabı-Kullanma kılavuzu-Ders Notu Sta4CAD ile uğraşanların mutlaka indirmesi gereken bir kitap...

Kitabı indirmek için tıklayınız...

 

Alternatif link için tıklayınız...

Yukarıdaki Kitabın İçerikleri;

Sta4 CAD'i daha iyi anlayabilmeniz için hazırlanmış bu notların tüm telif hakkı STA Müh. Müş. Ltd. Şti. ye aittir. Diğer betonarme programlarına göre daha kullanışlı olan bu programı daha iyi anlayabilmek için bu notları mutlaka okuyunuz.
Bu notların içerisinde yer alan bazı başlıklar aşağıdaki gibidir;
1.Not:
1-Depreme Karşı Yapı Güçlendirmesi
-Mevcut Yapının İncelenmesi
-Yapı Güçlendirmesi
2-Güçlendirme Perdelerinin Tasarımı
-İki kolon arası panel perdeler
-Başlık bölgesi kendi içinde yeni perdeler
3-Güçlendirmede Manto Düzenlemesi
2.Not:
4-Statik Analiz Yük Kombinasyon Notasyonları
3.Not:
1-Giriş
2-Sta4CAD Programının Teorik Esasları

-Döşeme yüklerinin kiriş ve kolonlara dağıtılması
-Yapı yük kombinasyonları
-Kiriş tabla genişliğinin bulunması (TS 500)
-Kolon ve kat burkulma katsayılarının bulunması
-Kiriş elemanları stifness matrisleri
-Kirişlerin temel stifnessleri
-Elastik zemine oturan kirişlerin temel stifnessleri
-Kirişlerin mesnet şartlarına göre düzeltilmiş stifness matrisleri
-Kiriş lokal stifness matrislerinin global stifness matrislerine dönüşümü
-Kirişlerin ankastre değerlerinin bulunması
-Kiriş ön uç yüklerinin global eksenlere çevrilmesi
-Deplasmanları bulunmuş kiriş sonuç global uç momentlerinin lokal eksene dönüştürülmesi
-Kolon stifness matrisinin kurulması
-Global-Stifness matrisinin kurulması
-Modal analiz
-Frekans denklerminden özel değerlere geçiş
-Kiriş maksimum değerlerinin bulunması
-İnce perde duvara bağlı kirişlerin elastik mafsal olarak değerlendirilmesi
-1997 deprem yönetmeliği ve Sta4 Cad ile uygulanması
4.Not:
1-Sta4 Genel Menüsü
2-Sta4 Yapı Bilgi Girişi

-Yapı genel bilgileri
-Kat bilgileri
-Zemin itkileri
-Aks bilgi girişi
-Döşeme bilgisi
-Gikdörtgen ve daire kolon bilgisi
-Poligon kolon bilgisi
-Döşeme şeritleri bilgisi
-Sürekli temel bilgileri
-Tekil temel bilgisi
-Temel bağ kiriş bilgisi
-Radye plak bilgisi
-Proje opsiyonları
-Beton ve çelik malzeme bilgileri
-Eleman kopyalama
-Eleman akslarının yeniden düzenlenmesi
-Eleman aks kaçıklığının düzenlenmesi
-Eleman silme
-Kat seçimi
-Yapının aks üzerinde kesit çizimi
-Son işlemin geri alınması
-Elemanların sorgulanması ve düzenlenmesi
-Zoom komutları
-Kat kopyalama
-Hızlı kat düzenleme
-Otomatik sonlu kiriş düzenleme
-Elastisite modülü ve güçlendirme opsiyonları
-Yapı koordinat kaydırma
-Katlarda eleman isimlerinin yeniden düzenlenmesi
-Mantar fiktif kiriş düzenleme
-Kat simetrisini kopyalama
-Kat rijitlik ve ağırlık merkezi
3-Proje Girişinde İzlenecek Yol
-Yapı genel bilgilerinin girilmesi
-Kat bilgilerinin girilmesi
-Aksların oluşturulması
-Eleman bilgilerinin girilmesi
-Eleman kopyalama, elemanlarının kaçıklığının ve kolonlarda döndürme
-Kat düzenleme, simetri alma, kat kopyalama
-Döşeme şeritlerinin düzenlemesi
-Malzeme seçimi
-Analiz opsiyonlarının seçimi
-Sta4 saklama
-Temeller
4-Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi
-Genel yapı bilgileri
-Döşeme sonuçları
-Kiriş ve panel sonuçları
-Kolon sonuçları
-Yapı gerilme kontrolü
-Temel sonuçları
5-Printerden Sonuçların Alınması
6-Çizimlerin Alınması
7-Kalıp Aplikasyon Çizimi
8-Kolon Aplikasyon Çizimi
9-Kiriş Çizimleri
10-Temel Çizimleri
11-Çizim Editörü
12-Statik SOnuçlar
13-Sta4 Genel Yapı Opsiyonları
14-FEA Plak ve Merdivenlerin Sonlu Elemanlarla Hesabı
15-Radye Mat Temellerin Sonlu Elemanlarla Analizi
16-Asmolen Kirişlerin Düzenlenmesi
17-Konsolda ve Kiriş Üzerinde Kolonların Düzenlenmesi
18-Izgara Sistemlerin Modellenmesi
19-Kademeli ve Arakatlı Yapılar
20-Dikdörtgen Kolon Üzerine Daire Kolon Tanımlama
21-Altta İki Kolonun Üstte Tek Perdeye veya Altta Tek Perdenin Üstte İki Kolona Dönüştürülmesi
22-Yüksek Kirişlerin Tanımlanması
23-Kolon Eksenel Kaçıklıkları
24-Tekil Temellerde Birden Fazla Kolonun Aynı Temel İçine Düşmesi Durumu
25-Yapı Temel Modellemesi ile İlgili Genel Bilgiler
26-Deprem Bölgelerinde Perdelerin Modellenmesi
27-Bodrumlu Yapılarda Perde Momentleri
28-Plaklardan Kirişlere Yük Dağılımı
29-Kolon-Kiriş Birleşim Noktalarındaki Rijitliklerin Dikkate Alınması
30-Çok Katlı Betonarme Yapıların Deprem Hesabında Yapı-Temel Etkileşimi
31-Kolonlarda Süneklilik Alanı ve 3 Boyutlu Yapısal Analiz

 Arkadaşlar sta4cad\\\'den çözülmüş örnek 2 yada 3 katlı yığma bina projesi ve statik hesap raporunu gönderebilir misinizingilizce türkçe çeviri 2019 TYT Konuları malatya oto ekspertiz malatya rent a car malatya web tasarım