Çizimler Haberler Kitaplar Resim Galerisi Videolar Yazılar
Buradasınız » Anasayfa » Forum » Yararlı Bilgiler » Doğaltaş Terimleri

İNŞAAT PROGRAMLARI

MİMARLIK PROGRAMLARI

İNŞAAT SEKTÖRÜ

MİMARLIK SEKTÖRÜ

EMLAK

ÖĞRENCİLER

FORUM HAKKINDA

GENEL KONULAR

Doğaltaş Terimleri

A.Ocak Terimleri 
alt taşın üretim sırasında oturduğu tarafıdır.
alın taşın çıkıntı yapan en ileri yüzüdür.
arka taşın yüzüne paralel arka yüzüdür.
astar taşın arkasına başka malzeme ile yapılan dolgudur.
ayrılım yüzeyi tabakalı taşlardaki, tabakalar arasındaki belirgin süreksizlik yüzeyidir.
bank iki yatak yüzeyi arasında kalan taş tabakasıdır.
birleştirici taşı oluşturan parçaları dağılmayacak şekilde birbiriyle bağlayan doğal çime todur.
çürük dolgu taş boşluklarına kendi direncinden az direnci olan bir malzemenin dolmasıdır.
fay yüzeyi hareket geçirmiş süreksizlik (çatlak) yüzeyidir.
killi damar tabaka içinde genellikle tabaka yüzeyine paralel olan, değişen şekil ve kalınlıktaki ve yapıştırıcı kabiliyeti az olan killi damardır.
kovan boşluk taşın doğal oluşumdaki iri tekil boşluklardır.
kuyruk ocaktaki üretim sırasında, taşın arka yüzeyinden sonra devam eden kısmıdır.
ocak her cins taşın doğal olarak, bulunduğu yerden istenilen özellikte çıkarılması için yerkabuğuna, üstü havaya açık veya kapalı özel şekil verilmesidir.
ocak ağzı ocak açılırken yabancı veya çürük ortamdan geçilip istenilen kaliteye ulaşılıncaya kadar zemine şekil verilmesidir.
ocak ağzı malzemesi ocak ağzı kazısından çıkan düşük özellikteki malzemedir.
ocak artığı belirli amaca hizmet edecek özellikte açılmış ocaklarda beklenen amaca yaramayan taşlardır.
ocak dibi esas taşın istenilen kalitesinin sonu olup, başka bir taş türüne erişilen yüzdür.
ocak suyu taşın ocaktan çıktığı anda sahip olduğu sudur.
peteksel boşluk taşın doğal yapısında oluşmuş irili ufaklı çoğul boşluklardır.
renkli damar taştaki çatlakların birleştirici maddelerle dolmasından meydana gelen damarlardır.
sağlam damar taşın oluşu sırasında ya da oluşundan sonra kazanılmış, sıkı kenetlenmiş süreksizliktir.
sağlam dolgu taş boşluklarına kendi direncine yakın direnci olan bir malzemenin dolmasıdır.
tabakalanma yüzeyi taşın tortulaştığı yüzeydir.
tel damar taş içinde çeşitli şekillerde olabilen, ince metalik maden damarlarıdır.
ters damar taşı tortul taşlarda görülen tabakalaşma konumlarının yön değiştirmesidir.
yan taşın yüzüne bitişik tarafıdır.
yatay yüzeyi ocakta taş tabakalarının birbirine yaslandığı yüzeydir.
yumuşak tel damar taş içinde çeşitli şekillerde olabilen, yumuşak maddelerden oluşan ince damarlardır.
yüz taşın üretim yerinde görünen en büyük yüzeyidir.


 
B. İşletme Terimleri 
çekiçleme sadece çekiş kullanılarak taşların işlenmesidir.
dik damar kesim taşın tabakalanma yüzeyine dik kesimidir.
düz damar kesim taşın tabakalanma yüzeyine paralel kesimdir.
gönyeleme taşın bir kenarının düzeltilerek, gönye ile diğer kenarının düzeltilmesidir.
işleme sundurması taş işleme amaçlı, sadece üstü kapalı yerlerdir.
işletme atölyesi taş işle amaçlı, üstü ve yanları kapalı yapılardır.
işletme ocakta istenen boyutta ve nitelikte blok elde edilinceye kadar yapılan işlemlerin toplamıdır.
kalemli taşların üretim yerinde görünen yüzlerinin kalemle işlenmiş halidir.
kenet yuvası madeni kenetlerin taşa bağlanması için açılan yuvalardır.
lamba kenedin girintili tarafıdır.
madeni kenet taşları kenetleyen özel madeni parçalardır.
midizli taşların üretim yerinde görünen yüzlerinin midizli işlenmiş halidir
mucartalı taşların üretim yerinde görünen yüzlerinin mucarta ile işlenmiş halidir.
murçlama taşların murçla işlenmesidir.
murçlu taşların üretim yerinde görünen yüzlerinin murçla işlenmesidir.
pah taş köşelerinin, iki yüzeyden eşit uzaklıkta olacak şekilde, en fazla 5 genişlikteki düzlemle kesilmesidir.
suyuna kesim taşın yatak yüzeyine paralel kesimidir.
taş kenet iki taşın bitiminde istenilen bir doğrultuda taşlardan birinin diğerine göre hareketini, yabancı madde kullanılmaksızın, önlemek amacı ile taşlara verilen şekildir.
taraklama taşların tarakla işlenmesidir.
taraklı taşların üretim yerinde görünen yüzlerinin tarakla işlenmiş halidir.
yonma taşların el aletleriyle ve işçiler tarafından gerekli şekilde yontulmasıdır.
yonu yüzeyleri yonulmuş taş, elle yonulanlara, el yonusu denir.
yüzleme iki kesişen kenarın kalemle doğrultularak taş yüzü düzleminin belirtilmesidir.


 
C. İşleme Aletleri Terimleri 
çekiç 3- 5kg ağırlığında iki başı düz çelik tokmaktır.
kalem 20-30 cm boyunda yassı ve keskin uçlu, çelikten yapılmış taş işleme aletidir.
kama ağzı geniş ve keskin, kısa boylu, meşe veya çelikten yapılmış ayırma aletidir.
keski ucu yassı fakat keskin olmayan kalemdir.
keskin varyoz iki başı sivri olan varyozdur.
küskü sivri veya yassı uçlu 0.5-1 m boyunda, çelikten yapılmış delme veya yarma aletidir.
midiz iki ağzı keskin ve dişli çekiçtir.
mil yassı veya sivri uçlu 2-3 m boyunda çelikten yapılmış delme aletidir.
mucarta iki ağzı yassı ve dişli çekiçtir.
murç 1-2 cm çapında 20-30 cm boyun sivri uçlu, çelikten yapılmış taş işleme aletidir.
sivri varyoz iki başı keskin olan varyozdur.
tarak ucu dişli kalemdir.
varyoz 10 - 12 kg ağırlığında iki başı düz çelik tokmaktadır.


 
D. İşlenmiş Taş Terimleri 
çekiçle yüzlenmiş mozaik taş (çekiçleme mozaiki) üretim yüzünün bilinen bir kural gereğince şekillendirilmesi için, taşların yüzlerinin ve yanlarının çekiçle düzeltilmiş halidir.
çerçeveli yonu taşın derz kenarının kalemle dar bir şerit halinde işlenmiş olanıdır.
ince yonu taş yüzeyinin üretim yüzeyine paralel olarak, yanlarının 5-10 cm derinliğine kadar kalem, tarak, mucarta ve midizle işlenmesidir.
kaba yonu taş yüzlerinin üretim yüzeyine paralel olarak tamamen ve taş yanlarının 3-5 cm derinlikte çekiç, murç ve keski ile işlenmesidir.
kesme taş bütün yüzleri ön, arka, alt, üst ve yanları ince yonu olarak işlenmiş taşladır.
moloz taşlar ocak çıkarılan ve bir işçinin kaldırıp işleyebileceği boyutta kırılan (en çok 100 kg) inşaata elverişli tabii taşlardır.
taş blok moloz taşlardan daha büyük boyutta, doğal taşların oçaktan çıkarıldığı halidir.
taş tomruk taş blokların kullanılacağı amaca göre varyoz, çekiç ve kama ile kabaca yontularak az çok geometrik şekillendirilmiş halidir.
taslak istenilen şekli verecek şablonlardan 1-5 cm paylı olarak kabaca işlenmiş taş tomrukladır.

 

KAYNAK : www.insaatforumu.netingilizce türkçe çeviri 2019 TYT Konuları malatya oto ekspertiz malatya rent a car malatya web tasarım