Çizimler Haberler Kitaplar Resim Galerisi Videolar Yazılar
Buradasınız » Anasayfa » Forum » Birim Fiyatlar » Proje ve Fenni Hizmet Bedelleri Hesaplama!

İNŞAAT PROGRAMLARI

MİMARLIK PROGRAMLARI

İNŞAAT SEKTÖRÜ

MİMARLIK SEKTÖRÜ

EMLAK

ÖĞRENCİLER

FORUM HAKKINDA

GENEL KONULAR

Proje ve Fenni Hizmet Bedelleri Hesaplama!

Proje ve fenni mesuliyet hizmet bedelleri aşağıdaki formül aracılığı ile belirlenecektir.

PÜ: YA x BM x YSK x PÜO x İMHO x PYK x HB x BK (1)
FÜ: YA x BM x YSK x FÜO x İMHO x FYK x HB x BK (2)


TANIMLAR:

PÜ (Proje Ücreti):

Yukarıdaki birinci formüle göre hesaplanan proje ücretidir.


FÜ (Fenni Mesuliyet Ücreti):

Yukarıdaki ikinci formüle göre hesaplanan fenni mesuliyet ücretidir.


YA (Yapı Alanı):

Bina oturma alanı ve kat alanları ile mühendislik hesabı gerektiren kapalı ve açık  alanların toplamıdır.


BM (Birim Maliyet):

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın yapı yaklaşık maliyeti hesabında kullanılan birim maliyetleridir. Tablo 1’den alınacaktır.


YSK (Yapı Sınıfı Katsayısı):

   Yapının inşaat mühendisliği hizmeti zorluğunu belirleyen katsayıdır. Tablo 2’den yararlanılarak hesaplanan yapı sınıfı puanına göre Tablo 3’ten seçilecektir.


PÜO (Proje Ücret Oranı):

Statik proje hizmetinin yapı yaklaşık maliyetinden alacağı payı belirleyen katsayıdır. Tablo 4’ten alınacaktır.


İMHO (İnşaat Mühendisliği Hizmet Oranı):

0.75 alınacaktır.


PYK (Proje Yineleme Katsayısı):

Bir projenin aynı parselde birkaç kez uygulanması durumunda proje ücreti hesabında kullanılması gereken katsayıdır. Tablo 5’ten ilgili katsayıların toplanması ile hesaplanacaktır.


HB (Hizmet Bölümleri):

Proje hizmetleri aşamalarından hangilerinin gerçekleştirilmiş olduğuna bağlı olarak hesaplanan katsayıdır. Tablo 6’den ilgili katsayıların toplanması ile hesaplanacaktır.


BK (Bölge Katsayısı):

Şube ve Temsilciliklerin ücret hesabında kullanılmak üzere, şehir merkezi ve ilçeler için belirledikleri katsayılardır. Tablo 8’dan alınacaktır.


FÜO (Fenni Mesuliyet Ücret Oranı):

Fenni Mesuliyet hizmetlerinin yapı yaklaşık maliyetinden alacağı payı belirleyen katsayıdır. Tablo 4’den alınacaktır.


FYK (Fenni Mesuliyet Yineleme Katsayısı):

1.0 alınacaktır.


NOT 1:

Fenni Mesuliyet Süreleri, yapı oturma alanına ve toplam kat adedine göre Tablo 7’de belirtilen Fenni Mesuliyet Süre Cetveli’ne göre bulunacaktır. Yapı sahibi ile Fenni mesul arasında yapılacak sözleşmede, hizmet süresi ve hizmet bedeli ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Sözleşme süresinde bitmeyen işler için taraflar yeniden sözleşme yapacaktır. Yapılan sözleşmede herhangi bir süre belirtilmemesi durumunda, hizmet süresi ruhsat süresi ile sınırlı olacaktır.


NOT 2:

Geçmiş yıllara ait yapı yaklaşık maliyetlerine esas birim maliyetler Tablo 9’da verilmektedir.


NOT 3:

Proje ve Fenni Mesuliyet ücret oranları(Tablo 4), Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi esas alınarak hazırlanmıştır.


NOT 4:

Proje ve Fenni Mesuliyet Hizmet Bedelleri’ne ilişkin bu çalışma, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı Yaklaşık Maliyetlerinin açıklanmasına bağlı olarak yılda bir kez yayınlanır.


NOT 5:

İMO Şube ve Temsilciliklerinde uygulanacak bölge katsayıları, bu çalışmanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca geçerlidir. Bölge katsayıları, Oda Başkanlığına teklif edilmeden değiştirilemez. Şubelerin bu konudaki değişiklik talepleri, yıl içinde Oda Başkanlığı tarafından değerlendirilir ve takip eden yıl bu çalışma yayınlanırken yeniden düzenlenebilir.


NOT 6:

Mevcut bir yapının belirli bir bölümünün değiştirilmesi ve/veya büyütülmesi ile ilgili ücret, hizmetin etkilediği yapı bölümünün alanı dikkate alınarak bulunacak olan PÜ’ne 0 eklenmek suretiyle bulunur. Tadilatın, yapının tümünü gözden geçirmeyi gerektirmesi halinde, madde 7, 8 ve 9’un gerçekleşme durumu dikkate alınarak PÜ belirlenecektir.


NOT 7:

Mevcut bir yapının rölevesinin yapılması için gereken proje ücreti, HB = 1.00 alınarak hesaplanan PÜ’nin ’ u esas alınarak bulunur.


NOT 8:

Mevcut bir yapının taşıyıcı sisteminin, servis yükleri ve deprem yükleri altında dayanımının incelenmesi ve öneri güçlendirme projelerinin hazırlanması için gerekli PÜ, HB = 0.50 alınarak hesaplanır ve yapının bütününü dikkate alarak hesaplanan röleve bedeli bu ücrete eklenir.


NOT 9:

Taşıyıcı sistemi incelenerek öneri güçlendirme projesi hazırlanmış yapıların güçlendirme uygulama projelerinin hazırlanması için gerekli PÜ, HB = 0.50 alınarak hesaplanır.


NOT 10:

Birbirine komşu olması koşuluyla birden fazla ada veya farklı parsellerde eşzamanda, aynı işveren ve aynı proje yapımcısı tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda projenin aynı anda onaylanması koşuluyla yineleme katsayısı kullanabilecektir. Koşullardan herhangi birinin gerçekleşmemesi  durumunda yineleme katsayısı kullanılamaz.İnşaat Mühendisliği Hizmet Bedellerine ilişkin olarak bu çalışmada yer almayan yapı türleri ve proje hizmetleri için ilgili kamu kuruluşunun proje ücretleri kabul edilecektir.
PROJE HİZMET BEDELİ HESABI:
ÖRNEK 1:

YA   =    1000 m2


BM   =    427,00 YTL (Yapı sınıfı III.B, Tablo-1)


YSK  =    1.00 (Betonarme, Yüzeysel temel, Tablo-2,3)   


PÜO  =    % 4.14 (Tablo-4)


İMHO =    0.75


PYK  =    1.00 (1.Uygulama, Tablo-5)


HB   =    0.60 (Uygulama projesi ve detayları, Tablo-6)


BK   =    1.00 (Tablo-8)


PÜ   =    1000 x 427,00 x 1 x 0.0414 x 0.75 x 1.00 x 0.60 x 1.00


PÜ   =    7.995,01 YTLÖRNEK-2:

YA   =    1000 m2


BM   =    427,00 YTL (Yapı sınıfı III.B, Tablo-1)


YSK  =    1.00 (Betonarme, Yüzeysel temel, Tablo-2,3)   


PÜO  =    % 4.14 (Tablo-4)


İMHO =    0.75


PYK  =    1.00 (1.Uygulama, Tablo-5)


HB   =    0.75 (Uygulama projesi, detaylar ve metraj Tablo-6)


BK   =    1.00 (Tablo-8)


PÜ   =    1000 x 427,00 x 1 x 0.0414 x 0.75 x 1.00 x 0.75 x 1.00


PÜ   =    9.943,77 YTLTablo 1

Değerlerini   

2008 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri

konusundan alabilirsiniz...Tablo 2 - 3 -5 - 6 Değerleri;

http://www.insaatim.org/dosya/dosya/tablo2356oh2.png

Tablo 4 için

buraya tıklayınız...

Tablo 8 için

buraya tıklayınız...

Formül; imo merkezin belirlediği bir formüldür çeşitli illerdeki imo şubeleri kendilerince proje hizmet bedeli hesap programları hazırlayıp bu alanda bir karmaşa oluşmasına sebep olmuştur imo merkez proje bedellerinin bu förmülle hesaplanmasını ve bu işin tek bir standardı olmasını sağlamaya çalışmaktadır...Kaynak : İMO

 

2010 Proje ve Fenni Mesuliyet Hizmet Bedelleri

PDF dosyası olarak bilgisayarınıza indirmek için buraya tıklayınız.

Proje Hizmet Sürelerinin Belirlenmesine Yarayan Cetvel

DOC dosyası olarak bilgisayarınıza indirmek için buraya tıklayınız.

 https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_ozsainsaat.Proje_Hizmet_Bedeli    buradan hızlıca hesaplanabilir...ingilizce türkçe çeviri 2019 TYT Konuları malatya oto ekspertiz malatya rent a car malatya web tasarım