Çizimler Haberler Kitaplar Resim Galerisi Videolar Yazılar
Buradasınız » Anasayfa » Forum » Yönetmelikler » Bayındırlıktan, yeni yayınlanan yönetmelik ve kanunlar

İNŞAAT PROGRAMLARI

MİMARLIK PROGRAMLARI

İNŞAAT SEKTÖRÜ

MİMARLIK SEKTÖRÜ

EMLAK

ÖĞRENCİLER

FORUM HAKKINDA

GENEL KONULAR

Bayındırlıktan, yeni yayınlanan yönetmelik ve kanunlar

-Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 1 Temmuz 2011 tarihli,  27981 Sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama - Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün Yangın Yönetmeliği'ne Göre Dış Cephe Uygulamaları'na ilişkin 6 Nisan 2010 tarih ve 2010/7 sayılı genelge yayımlanmıştır. Genelge için

- Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 1 Nisan 2010 tarih ve 27539 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Yönetmelik için

- Yapı, Tesis Ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri Ve İş Bitirme Belgelerinin 2010 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ 1 Nisan 2010 tarih ve 27539 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Tebliğ için

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Mimarlık ve Mühendsilik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2010 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ 1 Nisan 2010 tarih ve 27536 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Tebliğ için

- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden Su Yapıları Denetim Hizmetleri Uygulama Genel Tebliği 03 Şubat 2010 tarih ve 27482 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Tebliğ için

- İmar Kanunu İle Bayındırlık Ve İskan Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 17 Aralık 2009 tarih ve 27435 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Kanun hükmündeki kararname için 

- Kamu İhale Genel Tebliği(Yürürlüğe giriş tarihi : (22 Ağustos 2009 tarih ve 27327 sayılı Resmi Gazete)Tebliğ için

-Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Yürürlüğe giriş tarihi : 08 Eylül 2009 tarih ve 27343 sayılı Resmi Gazete) Yönetmelik için

- Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ (Yürürlüğe giriş tarihi : 09 Eylül 2009 tarih ve 27344 sayılı Resmi Gazete) Tebliğ için

- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Yürürlüğe giriş tarihi : 09 Eylül 2009 tarih ve 27344 sayılı Resmi Gazete) Yönetmelik için

- SİM Yönetmeliği Değişikliği (Yürürlüğe giriş tarihi : 27 Ağustos 2009 tarih ve 27332 sayılı Resmi Gazete) Yönetmelik için

- Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği (Yürürlüğe giriş tarihi :15 Ağustos 2009 tarih ve 27320 sayılı Resmi Gazete) Yönetmelik için

 

- İşyeri Sağlık Ve Güvenlik Birimleri İle Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik (Yürürlüğe giriş tarihi :15 Ağustos 2009 tarih ve 27320 sayılı Resmi Gazete) Yönetmelik için

- Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ
(Yürürlüğe giriş tarihi :19 Mart 2009 tarih ve 27174 sayılı Resmi Gazete) Tebliğ için

- Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2009 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ (Yürürlüğe giriş tarihi :19 Mart 2009 tarih ve 27174 sayılı Resmi Gazete) Tebliğ için

- Kamu İhale Kanunu İle Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Yürürlüğe giriş tarihi : 5 Aralık2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete) Yönetmelik için

- Kıyı ve Liman Yapıları, Demiryolları, Hava Meydanları İnşaatlarına İlişkin Deprem Teknik Yönetmeliği (2008) Yönetmelik için

- 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Yürürlüğe giriş tarihi : 19 Ağustos 2008 tarih ve 26972 sayılı Resmi Gazete) Yönetmelik için

- Proje Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ (Yürürlüğe giriş tarihi :29-02-2008 tarih ve 26802 sayılı Resmi Gazete) Tebliğ için

- Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri Ve Bunların Uygulamaları İle Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri Ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal Ve Hizmet Alımlarında Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ Yürürlüğe giriş tarihi :26-02-2008 tarih ve 26799 sayılı Resmi Gazete) Tebliğ için

- Yapı, Tesis Ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri Ve İş Bitirme Belgelerinin 2008 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ (Yürürlüğe giriş tarihi : 19 Şubat 2008 tarih ve 26792 sayılı Resmi Gazete) Yönetmelik için

- Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
( Yürürlüğe giriş tarihi :28 Kasım 2007 Çarşamba Resmi Gazete Sayı : 26714)

- Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Yürülüğe Giriş tarihi : 23-02-2008 tarih ve 26796 sayılı Resmi Gazete ) Tebliğ için

- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/Eec) Kapsamındaki Malzemelerin Tâbi Olacakları Uygunluk Teyit Sistemleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (29-02-2008 tarih ve 26802 sayılı Resmi Gazete ) Tebliğ için

- Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (21-02-2008 tarih ve 26794 sayılı Resmi Gazete) yönetmelik için

- Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar (21-02-2008 tarih ve 26794 sayılı Resmi Gazete) yönetmelik için

- Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (21-02-2008 tarih ve 26794 sayılı Resmi Gazete) yönetmelik için

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Tebliğ No: (2008/29) (Yürürlüğe giriş tarihi : 19 Şubat 2008 tarih ve 26792 sayılı Resmi Gazete) Yönetmelik için

- Karayolu İle Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (14-02-2008 tarih ve 26787 sayılı Resmi Gazete) yönetmelik için

- Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Yürürlüğe giriş tarihi : 13 Şubat 2008 tarih ve 26786 sayılı Resmi Gazete) Yönetmelik için

- Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği (Yürürlüğe giriş tarihi : 5 Şubat 2008 tarih ve 26778 sayılı Resmi Gazete) Yönetmelik için

- Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
( Yürürlüğe giriş tarihi : 8 Şubat 2008 tarih ve 26781 sayılı Resmi Gazete) Yönetmelik için

- Yangın Yönetmeliği ( Yürürlüğe giriş tarihi : 19 Aralık 2007 Çarşamba Resmi Gazete Sayı : 26735)

- Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
( Yürürlüğe giriş tarihi :28 Kasım 2007 Çarşamba Resmi Gazete Sayı : 26714)

- Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik(5 Ekim 2007 tarih ve 26664 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)

- Konut Finansmanı Kapsamındaki Kredilerin Yeniden Finansmanına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik(29 Eylül 2007 tarih ve 26658 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)

- Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi Tebliği (25 Eylül 2007 tarih ve 26654 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)

- İstanbul İmar Yönetmeliği (15.06.2007 tarih 1512 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve Meclis Kararı ile 23.06.2007 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.)

- İstanbul Otopark Yönetmeliği (13.06.2007 tarih 1391 sayılı Resmi Gazete'de Meclis Kararı ile 22.06.2007 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.)

- Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (14.07.2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.)

- Kıyı ve Liman Yapıları, Demiryolları, Hava Meydanları İnşaatlarına İlişkin Deprem Teknik Yönetmeliği
(18 Ağustos 2007 tarih ve 26617 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)

- 6/3/2007 tarihli ve 26454 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında yönetmeliğin ekinde yer alan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Esasların bazı maddeleri ekteki şekilde değiştirilmiş olup, 3 Mayıs 2007 tarih ve 26511 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

- 6 Mart 2007 tarihinde yürürlüğe giren Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 06.03.2007 tarih ve 26454 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte 02/09/1997 tarihli ve 23098 mükerrer sayılı Resmi Gazete 'de yayınlanan Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 06/03/2006 tarihli ve 26100 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik ise iptal edilmiştir. 06.03.2007 tarih ve 26454 sayılı Resmi Gazete

- Yapılarla ilgili 35 standart yürürlükten kaldırıldı Mecburi Standardın Yürülükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ(Tebliğ No:ÖSG-2007/01) 15/03/2007 tarih ve 26463 sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı. Metin için

- "Yapı Ruhsatı Ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Kullanılmasına İlişkin Mecburi Standard Tebliği" 30 Ocak 2007 tarih ve Sayı: 26419 ile Resmi Gazete'de yayınlandı.Tebliğ için


Yukarıda bazı yenetmelik ve tebliğlere link verdik vermediklerimize bakmak için aşağıdaki linki tıklayınız...

http://www.imoistanbul.org.tr/kanunlar.htmingilizce türkçe çeviri 2019 TYT Konuları malatya oto ekspertiz malatya rent a car malatya web tasarım