Çizimler Haberler Kitaplar Resim Galerisi Videolar Yazılar
Buradasınız » Anasayfa » Forum » İdeCAD Statik » İdecad statik programına ait güncelleme geçmişi ve özellikleri!

İNŞAAT PROGRAMLARI

MİMARLIK PROGRAMLARI

İNŞAAT SEKTÖRÜ

MİMARLIK SEKTÖRÜ

EMLAK

ÖĞRENCİLER

FORUM HAKKINDA

GENEL KONULAR

İdecad statik programına ait güncelleme geçmişi ve özellikleri!

ideCAD Statik 6.0009 versiyonunun 5.511 versiyonuna göre farklılıkları
Analiz:
1. Zaman tanım alanında hesap (Time - History) yapıldı.
2. Sap2000 ile MDB formatında veritabanı bağlantısı ile veri aktarabilme olanağı getirildi.
3. Sap2000 ile tamamen aynı modelleme tekniklerinin kullanılıyor. 6 versiyonunda girilmiş bir model aynı zamanda Sap2000 programında da girilmiş olunuyor. Data aktırılarak Sap2000’de çözülüp sonuçların aynılığını karşılaştırılma olanağı getirildi.
4. Aynı kat içerisinde farklı rijit diyaframlı projeler otomatik olarak modelleniyor. Ayrıca kullanıcı kendi seçimine göre “rijit diyafram” komutunu kullanarak rijit diyaframları tanılayabiliyor. Katlar arasında farklı tasarlanmış rijit diyaframlar modellenebiliyor.
5. Rijit diyagramı olmayan yapılar çözülebiliyor.
6. Poligon perdelerin ( U , L , T , I vs) sonlu elemanlar yöntemiyle modellenip yapı ortak stiffness matrisine dahil ediliyor, hesaplanıyor, çizimi ve metrajı yapılıyor.
7. Perdeler sonlu elemanlar yöntemiyle modellenip perde boşluklarının dikkate alınıyor.
8. Tünel kalıp projeleri, panellerin sonlu eleman olarak modellenmesi ile gerçeğe en uygun bir model ile çözülebilir hale getirildi. Panellerde mimari kütüphaneden kapı ve pencere objeleri yerleştirilerek boşluklar açılabiliyor.
9. Asansör çukurlarının modellenmesi ve hesabının yapılması olanağı getirildi.
10. Euler burkulma analizi yapabilme olanağı getirildi.
11. En genel anlamda yükleme durumları ve yük kombinasyonları tanımlayabilme olanakları getirildi.
12. Her noktasında 6 serbestlik dereceli ( x y z öteleme x y z dönme ) modal analiz yapabilme olanağı getirildi.
13. Kullanıcı tanımlı mesnet oluşturabilme olanağı getirildi. Herhangi bir düğüm noktasının serbestlik dereceleri değiştirilebiliyor.
14. Dinamik analizde yönsel birleştirme yapılabiliyor.
15. Dinamik analizde düğüm noktalarında yoğunlaşmış kütleler tanımlanabiliyor
16. Dinamik analizde yayılı kütleler tanımlanabiliyor.
17. Dashpot (sönüm) elemanları ve taban izolatörü tanımlayabilme olanağı getirildi.
18. Bağlantı elemanları (link) tanımlama olanağı getirildi.
19. Kolon zati yüklerinin analizde, “noktasal yükler olarak mı”, yoksa “üsten alta doğru artan üçgen formunda yayılı yükler olarak mı” dikkate alınacağı analiz ayarlarında seçilebiliyor.
20. Kirişlerde rijit kolları dikkate alınıp alınmayacağı analiz ayarlarında seçenekli hale getirildi.
21. Sürekli temellerde, sürekli temel-sürekli temel birleşimleri yapılabiliyor. Sürekli temel açılımlarında bu durum dikkate alınıyor.
22. Kademeli ve ara kat sistemlerin data girişleri gerçek 3 boyutlu çerçeve sistemine göre girilmesi kolaylaştırıldı. Kolonların boyları ne ise raporlarda o boyutta görünmesi sağlandı.
23. Kalınlıkları farklı radye temellerin hesabı birlikte yapılabiliyor.
24. Kademeli radye plaklar dikkate alınabiliyor.
25. Su basman perdeleri sonlu eleman yöntemi kullanılarak modelleniyor.
26. Radye temellerde üst yapı ile temellerin birlikte ortak çözümü yapıldı. Proje ayarlarında bu seçenek işaretlendiğinde analiz ile temel birbiriyle etkileşimli durumda otomatik çözülüyor.
27. Dilatasyonlu temellerin birlikte çözülebilmesi olanağı getirildi. Radye döşeme kenarı ile kontur çizip kolonları bir alanın içine almak yeterli oluyor. Ayrıca sürekli temel tanımında kolonlar sürekli temelin içinde kalıyorsa kolondan sürekli temele yapılan yük dağılımı ona göre düzenleniyor.
28. Kat parametrelerinde tanımlı kat yükleri girilebiliyor.
29. Analiz sırasındaki tüm aşamalar ve analiz süresi diyalogla kullanıcıya iletiliyor.
Veri girişleri :
30. 3 boyutlu katı veya saklı perspektifte veri girilebiliyor.
31. Düğüm noktalarına noktasal yük, moment ve deplasman değeri tanımlanabiliyor.
32. Kirişlerde kullanıcı tanımlı yük kütüphaneleri oluşturma olanağı yapıldı. Katmanlı tanımlanabilen yükler, sonradan kullanılmak üzere arşive kayıt edilebiliyor.
33. Paneller kirişe otomatik dönüştürülüyor.
34. Kirişler panellere otomatik dönüştürülüyor.
35. Statik eleman tanımı ile otomatik düğüm noktası oluşturulması dışında 3 boyutlu çerçevede ya da yapı ağacında düğüm noktası tanımı yapılabiliyor.
36. Her türlü formda eleman kesit tanımı yapılabiliyor.
37. Betonarme, çelik ya da herhangi özellikte parametrik malzeme tanımı yapılabiliyor. Malzemeler sonradan kullanılmak üzere arşive kayıt edilebiliyor.
38. Döşeme kenarı objesi yapıldı. Döşeme kenarının özellikleri artık değiştirilebiliyor.
39. Ana ızgara çizgilerinin yanında, ana ızgarayı eşit sayıda bölen yardımcı ızgara çizgileri ile çalışabilme olanağı getirildi. Genel ayarlarda aktif hale getirilen yardımcı ızgara çizgileri, istenirse crtl tuşuna basılı tutularak yakalanabiliyor.
40. Döşeme dairesinin yeri istenilen bir konumda tanımlanabiliyor. Ayrıca, Crtl tuşu ile döşeme dairesinin yeri serbestçe belirlenebiliyor.
41. Kolon kaçıklığının herhangi bir katta değiştirilmesi durumunda, diğer katlarda da otomatik değiştirilmesi olanağı getirildi.
42. Döşemelerde kullanıcı tanımlı yük kütüphaneleri oluşturma olanağı yapıldı. Katmanlı tanımlanabilen yükler, sonradan kullanılmak üzere arşive kayıt edilebiliyor.
43. Eğrisel ve yay formunda tek parça kiriş, panel, mahal ve döşeme kenarı çizebilme olanağı yapıldı.
44. Rota(Path) komutu getirildi. Bu komutla çizilen objelerden statik veya mimari objelerin oluşturulması olanağı sağlandı.
45. Elemanları otomatik isimlendirme komutu yapıldı. Bir seferde planda istenilen eleman grubu verilen kriterlere göre otomatik isimlendiriliyor.
46. Taşıma yaparken 3 boyutlu perspektifte eş zamanlı görüntü ile obje izlenebiliyor.
47. Kiriş, döşeme, panel vb elemanlar taşınma ile kolonu yakalayabiliyor.
48. Uzunluk ölçme işleminde yönü farklı birden fazla noktanın oluşturduğu yol, toplam uzunluk değeri olarak ölçülebiliyor.
49. Çeşitli poligon kesitlerin parametrik ve çift (birleştirilmiş) kesit tanımları yapılabiliyor.
50. En genel haliyle statik malzeme tanımı yapılabiliyor.
51. Birim sistemi seçebilme imkanı getirildi.
52. Elemanlara tekil, düzgün, üçgen, trapez, yamuk formlarında kullanıcı tanımlı yük girilebiliyor.
53. 3 boyut penceresini model oluşturmak için kullanılabiliyor.
54. Her kolona mantolama için ayrı beton sınıfı tanımı yapılabiliyor.
55. Yapı ağacı özelliği getirildi. Yapı ağacında, 3 boyutlu modelde kullanılan objelerin listesi veriliyor. Kütleler, düğüm noktası bilgileri, modal, doğrusal ve doğrusal olmayan yükleme tipleri ve bunlara ait kombinasyonlar burada listeleniyor ve değiştirilebiliyor.
56. Böl komutu ile çubuk elemanların ve ilkel objelerin istenilen sayıda/uzunlukta  bölünebiliyor.
Program ara yüzü:
57. Otomatik güncelleme yapıldı. Program idecad sayfasını kontrol ederek güncelleme olup olmadığını kullanıcıya iletiyor.
58. Pencere seçimi artık seçilen objelere yenilerini eklemek şeklinde kullanılıyor. Böylece yeni seçimler eskisi silinmeden eski seçimlere ekleniyor. Seçilen objeyi bırakmak için Ctrl tuşu ile pencere seçimi yapmak yeterli oluyor.
59. 3 boyutlu çerçevede görsel çizimler güçlendirildi. Mesnet, düğüm noktası, yükler, kabuk sonuçları canlı renklerle bire bir gösteriliyor.
60. Hesap sonuçlarının incelenmesini kolaylaştıracak “sonuç yapı ağacı” olanağı getirildi. Analiz sonucunda program bu sekmeye geçerek seçenekleri kullanıcıya gösteriyor. 3 boyutu çerçevede seçime göre değerler izleniyor.
61. Çizgi, yay vb ilkel objeler istenirse 3 boyutlu perspektifte görülebiliyor.
62. Perspektif görüntüsünün arka planı siyah yapılabiliyor.
63. Çift tıklama ile obje özelliklerini değiştirebilme olanağı getirildi.
64. Çizim ekranına çift tıklama ile zum sınırlar komutunun işletilmesi sağlandı.
65. Aynı katta ve aynı açıklıkta, altlı üstlü iki veya daha çok kiriş girilebiliyor.
66. Bir önceki seçimin otomatik kayıt edilmesi sağlandı. Bu olanak ile son seçim geri çağırabiliyor.
67. Betonarme diyaloglarında eleman uç kuvvetlerini, ham, global ve yönetmelik gereği değişmiş sonuçlar olarak ayrı ayrı inceleyebilme olanağı getirildi.
68. Gelişmiş yazı biçimleriyle metin yazabilme olanağı getirildi. Biçimli yazı ile proje içerisinde zengin metin formunda yazı eklenebiliyor.
69. Açı, yarıçap ve çap ölçülendirme olanakları getirildi.
70. Üçüncü boyutta ızgara çizgileri oluşturulabiliyor.
71. Girilen bilgiler tablo şeklinde de takip edilebiliyor.
Yönetmelik :
72. Kirişlerde ani ve zamana bağlı sehim kontrolleri yapıldı. Sehim kontrolüne ilişkin ayrıntılı rapor kiriş raporlarında veriliyor.
73. Kirişlerde çatlak kontrolü yapıldı. Çatlak kontrolüne ilişkin ayrıntılı rapor kiriş raporlarında veriliyor.
74. Döşemelerde ani ve zamana bağlı sehim hesabı yapıldı. Sehim değerleri döşeme raporunda basılıyor.
75. Döşemelerde sehim hesabı gerektirmeyen yükseklik kontrolleri yapılarak ayrıca bilgi veriliyor.
76. Döşemelerde TS500’deki formüle göre yükseklik kontrolü getirildi. Formüle göre  yüksekliği kurtarmayan döşemeler raporda belirtiliyor. Ayrıca bu kontrollerle ilgili ayrıntılı rapor döşeme raporunda basılıyor.
77. Kolon - kiriş birleşim bölgesi güvenliği  optimizasyonu  yapıldı. Program konsol veya basit kirişleri seçenekli olarak bu kontrolün dışında tutabiliyor. Ayrıca kiriş açılımlarında montaj sayısını olabildiğince aynı tasarlayarak mesnet bölgesindeki mevcut donatı alanlarını azaltıyor.
78. Perdelerde güçlü kolon kontrolleri getirildi. Perdenin uzun istikametinde yapılan kontrol ile kirişlerin taşıma gücü momenti toplamı perdelerden alt ve üst taşıma gücü momentleri toplamında 1.2 kat büyükse kullanıcı uyarılıyor. Detaylar perde raporlarında basılıyor.
79. Betonarme kirişlerin Nd<=0.1acfck kontrolü yapılıyor. Koşula giren kirişler kiriş raporunda listeleniyor.
80. Kirişsiz döşeme ve kirişsiz radyede kolon zımbalama kontrolleri otomatik yapılıyor. Zımbalama kontrolleri için kolon başlığı tanımlama zorunluluğu kaldırıldı. Artık yalnızca tabla yapılacaksa kolon başlığı tanımlanıyor.
81. Kirişler mesnetlerinde deprem yönetmeliği Madde 3.4.3.1b  (a+b)>= 0.4(lb) koşulu otomatik kontrol ediliyor. Kolon içerisinden kirişe kıvrılan donatıların boyu yetersiz ise program kullanıcıyı uyarıyor.
82. Kiriş burulma hesabı ve kontrolü eklendi.
83. Perde yatay donatısı hesabı perdenin kalınlığına bağlı olarak yapılıyor.
Çizim:
84. Donatı karışıklıklarını engelleyen otomatik çizim düzeltme sihirbazı yapıldı. Çizim alırken opsiyon açıldığında program üst üste gelen yazı ve çizgileri yazıları taşımak suretiyle düzeltiyor.
85. Kalıp planında ters sehim değerleri yazılıyor. Kullanıcı “ters sehim değerleri” seçeneğini işaretlemişse, kalıp planı hazırlama aşamasında bir diyalog açılıyor. Diyalogda kirişler ve döşemeler ayrı olmak üzere büyük sehim değerinden küçük sehim değerine göre sıralanmış halde sehim değerleri listeleniyor. Kullanıcının işaretlediği elemanlar kalıp planında ters sehim değerleri tablosu olarak basılıyor.
86. Döşemelerde hasır donatı kullanabilme olanağı getirildi.
87. Aks dairesini taşıma komutu eklendi.
88. Kolon aplikasyonunda donatı çubuklarının içinin taranıp taranmayacağı belirlenebiliyor.
89. Her çizimin kendi ayarları yapıldı. Çizim menüsünden herhangi bir çizim tıklandığında çizim ayarları otomatik açılıyor.
90. Temel filiz detayları çiziliyor. Filizler, sürekli temel varsa sürekli temel açılımında, radye temelde temel aplikasyonunda çiziliyor. Filiz boyları 1.5Lb ya da donatı çapının katı kadar bir boyda seçenekli çizilebiliyor.
91. Kolon aplikasyon planında iki kolon arasında kalan paneller uzun doğrultuda 1/50 kısa doğrultuda ise ölçeklenerek kolonlarla birlikte gösteriliyor.
92. Farklı etriye çapı ve aralığına sahip olan kolonların etriye detayları artık ayrı veriliyor.
93. Plan ve açılımlarda donatı yazı, aks yazı ve ölçülendirme yazı vb elemanların renk ve yüksekliklerinin ayarlanabilmesi olanağı getirildi.
94. Hızlı taşıma komutu geliştirildi. Hızlı taşıma komutu ile gereksiz tıklama ve ara komut adımları ile uğraşmadan obje taşınabiliyor.
95. Kiriş açılımında kolon yüzünden 5 cm sonra başlayan etriyenin kolon yüzüne olan mesafesi ölçü çizgisi ile gösteriliyor.
96. Çizim paftasında etriye ve çirozlara ait kanca detayı çiziliyor.
97. Döşemelerde boşluk objesi ile tanımlanan yırtıkların kenarlarına boşluk donatıları otomatik çiziliyor. Döşeme üzerine boşluk objesi tanımlandıktan sonra ayarlarını girilerek boşluk donatısı değerleri tanımlanabiliyor.
98. Kiriş açılımlarında kiriş kesitinde donatıların, hangi çapta ve hangi donatı dairesine ait olduğu oklarla gösteriliyor.
99. Saplama kiriş bölgesinde etriye hesabı yapılıyor. Kirişteki mevcut etriyenin yetersiz olması durumunda, saplama bölgesinde etriye konuluyor. Kiriş açılımlarında çiziliyor.
100. Eğrisel yay ve döşeme kenarları kalıp planında artık görünüyor.
101. Kolon yazılarının isim ve boyut olarak ayrı köşelere yazılabilme opsiyonu getirildi.
102. Çizimlerde donatı ile yazı arasındaki mesafenin değiştirilmesi seçeneği getirildi.
103. Katman organizasyonu yapıldı. Tüm çizimlerde objeler katmanlara göre çiziliyor. Ayrıca donatı, yazı ölçülendirme vb katmanları ilave edildi.
104. Autocad 2008 Dwg, Dxf, okuma-yazma yapılabiliyor.
105. Dwg/dxf aktarma da taramalar da aktarılıyor.
106. Dwg/dxf aktarmada katmanlar da aktarılıyor.
107. Çizimlerde otomatik kiriş donatı tablosu oluşturma olanağı getirildi.
108. Herhangi bir yönde veya düzlemde çalışma düzlemi tanımlanabiliyor. Çalışma düzleminde eleman tanımı yapılabiliyor. İmleç sabitlenebiliyor.
109. Tüm çizimler tek seferde alınabiliyor.
Raporlar:
110. Raporlar tamamen değiştirildi. Kolay anlaşılır, görsel, grafik açıklamalı tamamen yenilenmiş hesap raporları yapıldı. Modelin yönetmelikler ile uygunluğu kullanıcıya neden-sonuç ilişkisiyle veriliyor. Formüller, açıklamalar ve analiz sonuçları uygunluk kontrolleriyle raporlanıyor.
111. Hesap raporlarını incelerken okumayı kolaylaştıracak satır imleci açılabiliyor.
112.Raporlarda tabloların satırları bir koyu bir açık düzenlenebiliyor. Bu şekilde satırlar daha iyi izlenebiliyor.
113. Raporlara firma (kurum) logosu ekleyebilme olanağı getirildi.
114. Raporlara herhangi bir resim dosyası eklenebiliyor.
115. Rapor içerisinde büyüklüklerin birimlerini ayrı ayrı değiştirebilme olanağı getirildi.
116. Raporları ve çizimleri ara bir eklentiye gerek kalmadan PDF formatı olarak hazırlayabilme ve kayıt edebilme olanağı getirildi.
117. Raporlarda sütun genişliklerinin değiştirilebiliyor.
118. Raporlar aynı anda 2 sayfanın ya da 4 sayfa bloklar haklinde yan yana izlenebiliyor.
119. Radye temellerde seçime göre sonlu elemanların her düğüm noktalarında her bir yüklemeye ait zemin gerilmeleri raporlanabiliyor; ayrıca maksimum ve minimum gerilme değerleri özet bir tablo olarak listeleniyor.
120. “Yapı Bilgileri” raporu yapıldı. Bu raporda projede kullanılan malzemeler, modelin düğüm noktaları, mesnetleri, rijit diyagramlar, yükleme durumları, kombinasyonları vb yapının tüm statik bilgilerinin dökümü yapılabiliyor.
121. Performans analiz raporunda, mevcut yapının donatı bilgileri basılıyor.
122. Raporlarda yönetmelik nedeniyle değişen durumlar, yönetmelik maddeleri yazılarak belirtiliyor.
123. Raporlarda duvar yük analizi basılıyor.
124. Raporlarda ayrıntı döşeme yük analizi basılıyor.
125. Her raporun başında o rapora ait açıklama resmi veriliyor. Raporda kullanılan simgelerin detaylı açıklamaları yapılıyor.
126. Raporların başında ilgili elemana yönetmelik gereği uyulması gereken boyut ve donatı koşulları veriliyor.
127. İlgili eleman raporunda, projede tanımlanmış parametreler belirtiliyor.
128. Kiriş burulma hesabı ve kontrolü raporu yapıldı.
129. Rapor başlığında firma, revizyon ve tarih tanımlanabiliyor.
130. Raporlarda “genişliğe” ve “yüksekliğe uydur” seçenekleri ile sayfalar, ekran büyüklüğüne göre zum yapılarak yatay ve dikey yönde otomatik ayarlanıyor.
131. Raporda “Bul” komutu eklendi. Ctrl+F ile çalışabilen “Bul” komutuyla istenilen bir kelime aranıyor ve bulunuyor.
132. Rapor indeks sayfasında sayfa numarası tıklanarak işaret edilen sayfaya gidilebiliyor.
Merdivenler :
133. Sonlu elemanlar yöntemiyle merdiven hesabı, çizimi ve metrajı yapılabiliyor.
134. Zengin merdiven kütüphanesine ilave olarak `kendi merdivenini kendin oluştur` imkanı getirildi. Rota objesi ile tanımlanan merdiven konturları merdivene dönüştürülebiliyor.
135. Merdiven alanı ekle komutu ile mevcut merdivene sahanlık veya merdiven kıvrımı eklenebiliyor.
136. Merdiven hesap aksı ile merdiven betonarmesinin hangi hatlarda yapılacağı belirtilebiliyor.
137. Merdiven kesitlerinin otomatik oluşturuluyor.
138. Merdiven kesit hatlarının detaylarda otomatik belirtiliyor.
139. Plan üzerindeki donatı detayların yanında, ayrıca merdiven kesitlerinde de donatı detayları veriliyor.
140. Merdiven detay çizim paftasında metraj tablosu çiziliyor.
141. Merdiven detaylarında kot ölçülendirme otomatik yapılıyor.
142. Merdiven donatı ankraj uzunluğu TS500 Lb ya da donatı çapının belirli bir katı şeklinde seçenekli belirlenebiliyor.
Havuzlar :
143. Sonlu elemanlar yöntemiyle gelişi güzel formda havuz hesabı yapıldı.
144. Havuz kenarı özellikleri değiştirilebiliyor.
145. Eğimli taban yüzeyi ayarlanabiliyor.
146. Havuz duvar kenarlarının kalınlıkları ayrı ayrı ayarlanabiliyor.
İstinat duvarları:
147. İstinat duvarı hesabı, çizimi ve metrajı yapılabiliyor.
148. Sursarj yükleri dikkate alınabiliyor.
149. Zemin ile istinat duvarı arasındaki sürtünmenin dikkatte alınıp alınması seçenekli olarak diyalogdan belirleniyor.
150. Sürtünme açısı değeri hesapla bulunabilmesinin yanında, kullanıcı kendi istediği bir değeri tanımlayabiliyor.
151. Taban dişi tanımlanabiliyor.
152. Aktif ve pasif taraf toprak yükseklikleri tanımlanabiliyor.
153. İstinat duvarı çizimlerinde ayrıntılı donatı detay açılımları veriliyor.
154. İstinat detay çizim paftasında metraj tablosu çiziliyor.
Donanım:
155. ATI ekran kartına sahip dizüstü bilgisayarlarda programın verimli çalışması sağlandı.

ideCAD Statik 6.0010
1. Merdivenlerin betonarmesi ve donatı seçimi
2. Merdivenlere ait raporlar
3. Merdiven detay ve çizimleri
4. Otomatik güncelleme
5. Perde kesme kuvveti/toplam kuvvet kontrollerinin raporlanması
6. Döşeme üzerine girilen çizgisel ve noktasal yüklerin döşeme raporlarında gösterilmesi
7. Projenin deprem yönetmeliği uyumluluğunu gösteren özet raporu
8. PDF formatında yer imlerinde Türkçe karakter desteği
9. Izgara temelde bağlantılarının açılımlarda donatı olarak dikkate alınması
10. Sürekli temelde gövde donatısının kirişte olduğu gibi ortaya çizilmesi
11. Temelde etriye sıklaştırması
12. Sürekli temel raporunda temelin hangi kolonlara bağlandığının yazılması
13. Saplama temel kirişlerinin tanımlanabilmesi
14. Panel altında tanımlanmış sürekli temellin açılımda ismi ve kolon filizlerinin çizilmesi
15. Aks etiketleri taşınırken shift ve referans komutlarının kullanılabilmesi
16. Kolon genel raporunda kolon etriye hesabı ile ilgili ayrıntılı rapor
17. Kolon raporlarında maksimum normal kuvvet kontrolleri
18. Seçmeli raporlar
19. Kalıp planında ters sehim tablosunda birim yazılması
20. 3D pencerede rijit diyaframı 3b deki göster/gösterme seçeneği
21. 100 maddenin üzerinde genel iyileştirme çalışmaları

Alıntı: www.idecad.com.tr

ideCAD Statik 6.0011
1. Programın muhtelif yerlerinde genel iyileştirmeler
2. ideCAD Wrep programı kullanımı
3. Arka plan siyah şablon projesi seçebilme
4. Ampatman tevzi donatısı tanımlayabilme
5. Analizde bellek optimizasyonları

ideCAD Statik 6.0012
1.ideCAD Mimari 6 Kullanıma sunuldu ve ideCAD Statik 6 - ideCAD Mimari 6 Entegrasyonu sağlandı.
2.Programın muhtelif yerlerinde genel iyileştirmeler
3.0.1AcFck’yı sağlamayan kirişlerin raporda listelenmesi
4.Kiriş yükleri raporuna hangi kirişin hangi yük tipini aldığı gösteren şematik numaralandırma.
5.Klavyeden sağ “Ctrl” tuşunun “Gelişmiş Yakalama Modunu” aktif hale getirmesi.
6.Dwg eksportta yeter sayıda “textstyle” oluşturulması.
7.Dwg dosyalarında hız optimizasyonu.
8.Dwg import sonrasında programda arka plan renginin değişmemesi
9.Arka plan siyah ayarında kiriş betonarmesinde donatılarının izlenebilmesi

Alıntı: www.idecad.com.tr

ideCAD Statik 6.0051
1.Tepki spektrum analizi ile gerçek dinamik analiz
2.İmport edilen(dwg/dxf) 2 boyutlu mimari projelerin, 3 boyutlu ideCAD Statik objelerine otomatik dönüştürülmesi
3.Eğrisel ve dairesel, yay, spline vs kirişlerin hesabı, betonarmesi ve çizimi
4.Kiriş açılımlarında benzer kat seçebilme
5.Nervür ve kaset döşemelerin TS500’e göre ani ve zamana bağlı sehim hesapları
6.Yeni arayüz ve olanaklarıyla genel geometri kontrolleri
7.TS500 ve TDY 2007’e göre kiriş boyutlarının denetimi
8.TS500 ve TDY 2007’e göre kolon boyutlarının denetimi
9.TS500 ve TDY 2007’e göre perde boyutlarının denetimi
10.TS500 ve TDY 2007’e göre temel elemanları boyutlarının denetimi
11.Winkler yaylarının radye sınırına göre arttırılması opsiyonu. (Zemin yayları için pseudo coupled yöntemi)
12.Çoklu işlemci desteği
13.Analizde ve CAD arabiriminde hız optimizasyonları
14.Raporlarda hızlanma
15.Döşeme bazında rijit diyafram seçenekleri
16.Program görünümü seçimi
17.Betonarme diyaloglarına tekrar hesapla butonu (Tam betonarme+yönetmelik kontrolleri)
18.Plot function komutu (Grafik fonksiyon gösterimi)
19.Kolonların akslarla otomatik isimlendirilmesi
20.2 boyutlu pencereler arası geçişlerin hızlandırılması
21.3D sonuç inceleme penceresinde zemin gerilmelerinin incelenmesi
22.Yükleme bazında zemin emniyet gerilmesini aşan alanların gösterilmesi
23.Sistemdeki yüklerinin incelemesi
24.Yeni eleman uç kuvvet diyagramlarını ve analiz sonuçlarını inceleme arabirimi ile analiz sonrası çubuk elemanların etkilerinin incelenmesi
25.Yapı Genel Yerleşim Şekilleri Raporunda temel planının basılması
26.Kirişlerde düz donatı seçimi için maksimum donatı aralığı parametresi
27.Kirişlerde maksimum donatı adedini baz olan yeni donatı seçim algoritması
28.Rapor programı içerisinde hatalı olan elemanları sıra ile dolaşabilme
29.Obje adlandırmada katların da dikkate alınması
30.Kullanıcı toplam sehim üst sınırı koşullarının mühendis tarafından belirlenebilmesi
31.Döşeme, nervür, kaset, sürekli ve tekil temelde betonarme diyaloglarında donatı sabitleme
32.Proje ve lisans bilgileri indeks sayfasına da yazılması
33.3B çerçevede aktif katın veya ve seçili elemanların incelenmesi
34.Eleman bazında materyal seçme arayüzü
35.Perspektif penceresinde 3b çerçevede seçili, tüm kat ve sadece kat seçeneklerinin kullanılması
36.Kiriş sehim tahkiki gerektirmeyen koşullarda da sehim tahkiki yapabilme
37.Uzun raporların incelemesini kolaylaştıracak, fare imlecinin üzerinde bulunduğu sütunun açıklamasının gösterilmesi
38.Döşeme üzerinde tanımlanmış duvar objesinin döşeme analizinde dikkate alınması
39.6.0012 versiyonu başlangıcıyla eski versiyon formatında proje dosyası kayıt edebilme
40.Örnek zaman tanım alanı (time history) ivme kayıtları oluşturuldu.

ideCAD Statik 6.0053
1. Kirişlerde burulma tahkikinin uygunluk veya denge burulmasına göre yapılabilmesi seçeneği eklendi.
2. Su basman veya tüm kat boyunca devam etmeyen panelleri R katsayısı ve alfas hesabına katmama opsiyonu eklendi.
3. Raporlarda bazı düzenlemeler yapıldı
4. Kapı pencere yerleşiminde sağ nümerik klavyede 1 ,2, 3 tuşları artık kullanılıyor.

ideCAD Statik 6.0054
1.Yapı devrilme kontrolü yapıldı.
2.Çok sayıda 2 boyutlu çizim içeren projelerin okunup kaydedilmesi işlemlerine optimizasyon yapıldı.
3.Perspektifte, 3 boyutlu çerçeve görünümde yapı çevrilirken tel çerçeve görünümüne geçmesi durumu iptal edildi.
4.Kısa açıklıklı temellerde otomatik gövde donatısı atılması sağlandı.
5.Programda tanımlanan kısa yol tuşlarının bir sonraki versiyona otomatik aktarılması sağlandı.

ideCAD Statik 6.0055
1.Dwg/Dxf okuma hızlandı.
2.Temel gövde donatılarına düzenlemeler yapıldı.
3.Windows 7 uyumluluğu sağlandı.
4.Farklı rijit diyaframlara sahip projelerin B1 düzensizliği kontrolünde geliştirmeler yapıldı.
5.Panel-Panel bağlantılarında panel boyu ile ilgili düzenlemeler yapıldı.

Alıntı: www.idecad.com.tr

ideCAD Statik 6.01 Final
1.Yeni kolon aplikasyon planı çizimleri
2.Yeni kolon düşey açılımları
3.Yeni perde düşey açılımları
4.Kazık temeller
5.Eş yükselti eğrileri ve serbest kot noktalarını kullanarak 3 boyutlu arazi modellemesi
6.Kuyu temeller
7.Kolon düşey açılımında tüm donatıların gösterilmesi
8.Bodrum çevre perdelerinin kolon aplikasyonda gösterilmesi
9.Sürekli temel üst yapı etkileşimli çözüm
10.Dolgu hesabı da dahil, çok aşamalı hafriyat metrajı hesabı
11.Panellerde yırtık donatılarının çizilmesi
12.U, T, L gibi perdelerin perde olarak donatılandırılabilmesi hesabı ve çizimi
13.Perdelerin kolonlarla birlikte detaylandırılması ve çizilmesi
14.Bodrum çevre perdelerin tek perde olarak çizilmesi
15.Kolonlarda çift etriye opsiyonu
16.Poligon kolon donatı sayısı optimizasyonu
17.Dairesel kolonlarda etriyelerin otomatik çizilmesi
18.Kolon açılımı ile kolon kiriş birleşim detaylarının birlikte çizilmesi
19.Kolon düşey açılımda tip kolonları tek seferde düzenlenmesi
20.Kolon kapasite diyagramları
21.Kuyu temel ve istinat duvarı için toptan göçme kontrolleri
22.Kolon çizimlerinde antetler
23.Perde açılımlarında perde filizlerin çizilmesi
24.Kolon filiz boylarının 1.5lb ya da 75fi seçenekleriyle çizilebilmesi
25.Benzer kat kiriş açılımlarında montaj donatıların da dikkate alınması
26.Kolon ve perdeler detaylarında çiroz açılımları
27.Kolonların ölçeklerine müdahale edebilme olanağı
28.İstinat duvarında kohezyon etkisini dikkate alabilme
29.Arazide düzlükler, alanlar ve çukurlar tanımlayabilme
30.Araziye genel kot verebilme
31.Arazinin herhangi bir noktasındaki kotu sorgulayabilme
32.Döşemelerde pilye şeklinde ilave seçeneği
33.Proje ayarları diyalogu ile proje ile ilgili bilgilerin ve firma logosunun düzenlenebilmesi
34.Tüm katlarda bir tuşla kolon aplikasyon planı alınabilmesi
35.Açılımlarda donatı yazı fontunun değiştirilebilmesi
36.Düğüm noktası göster/gizle komutu
37.Yapı ağacında/elemanlar/sağ klik/uç kuvvetleri göster komutu
38.Açılım ekranlarından kat planlarına dönmeden tekrar açılım alabilme olanağı
39.Yapı ağacı otomatik açılır kapanır hale getirilmesi ve tüm görünümler ile kullanılabilmesi
40.Yapı ağacı altına çizimler klasörü ile çizimlere daha rahat ulaşabilme
41.Açılım ekranlarından betonarme diyaloglarının çağrılabilmesi
42.Programın çeşitli aşamalarında çoklu çekirdek desteği
43.A2- A3 kontrolü ve raporu
44.Kirişlerin etriye boyu hesabında, üst bölgede komşu mesnetlerden gelen donatıların çaplarının da dikkate alınabilmesi
45.Nervür ve kaset seçiminde donatı seçimi ile ilgili optimizayon
46.Modal deformasyon animasyonu sap2000 programına uygun şekilde +/- yönleriyle inceleyebilme
47.64 bit işletim sistemlerinde yapı bileşenleri raporu uyumlumluğu
48.Dwg/Dxf yazarken yazı tiplerini ölçekleme

ideCAD Statik 6.0101
Kullanıcıların bildirdiği bazı iyileştirmeler ve düzeltmeler

ideCAD Statik 6.2004
1. Aşamalı inşaat hesabı
-Kat kat beton dökümü ile yüksek yapılarda gerekli olan ölü yük düzeltmesinin yapılması ile gerçek moment zarflarının belirlenmesi
-Betonun elastisite modülünün zamana göre değişimini dikkate alabilme
-Üst katların yüklenmesi sonucu, zaman içinde alt katlarda oluşan sünme etkilerini dikkate alabilme
-Betonun zamana göre büzülmesini karakterize eden rötre etkilerini dikkate alabilme
-Yapının kaplama ve hareketli yüklerinin yüklenmesinin ardından, istenilen süre sonrası için aldığı durumunu sorgulayabilme
-Kat bazında değişen inşaat süreleri tanımlayabilme
2. Isı farkları hesabı
-T1 ve T2 olarak iki farklı ısı yükleme durumu tanımlanması
-Kat kat ve/veya eleman bazında değişen ısı farkları tanımlayabilme
3. Yük durumuna göre eleman bazında elastisite modülü veya atalet momentleri için azaltma faktörleri tanımlayabilme
4. Düşey yük çözümünü opsiyonel olarak rijit diyaframsız yapabilme.
5. Kolon ve panel donatıları tablosu
6. Bir elemanı tüm katlara seçebilme
7. Obje ayarlarında "sık kullanılanlar" tanımlayıp tek komut ile çağırabilme
8. Kütüphane elemanlarını yerleştirirken otomatik olarak alttaki elemanın (döşeme, arazi, diğer kütüphaneler, vb) üst kotunu alabilme.
9. Kazık temel objeleri için otomatik isimlendirme
10. Merdiven çizimlerinde katman düzeni
11. Farklı katlarda tanımlanan farklı beton sınıflarının performans analizi raporunda ayrıca listelenmesi

ideCAD Statik 6.2005
1. Kalıp planı alırken "seçili elemanları çizdir" seçeneğinin kullanılabilmesi
2. Nervür ve kaset elemanlarının kesitteki çizimlerinin düzenlenmesi
3. Kat planında kiriş taramasına bağlı olarak kiriş çizgisinin görünmesi
4. Kolon donatı tablosunda kolon boyutlarının olması gerektiği gibi görünmesi
5. Program menüsünün her durumda görünür olması
6. Güçlendirme raporunda perde donatı adet ve çapının doğru yerlerde yazılması
7. Panel üzerinde kot tanımlanabilmesi

ideCAD Statik 6.2006
1. Kolon ve perde nasıl yerleştirilirse yerleştirilsin, yatay boyutunun ilk boyut olarak yazılması, Ayarlar/Genel Ayarlar/Çizim sekmesine seçenek olarak konuldu.
2. Pdf olarak kayıt edilen rapor dosyası, artık daha küçük boyutta oluşturuluyor.
3. Kalıp planında nervür veya kaset çizgilerinin blok olarak oluşturulması ile tek seferde seçilebilmesi olanağı getirildi.
4. Kütüphane objelerinin klonlanması, yapıştırılması sonrasında oluşan program kapanma durumları giderildi.
5. Tonoz çizerken gelişmiş yakalama(ctrl) kullanılarak baz nokta verilmesi sonrasında oluşan program kapanma durumu giderildi.
6. 2B mimari proje oku komutunun uygulanması sırasında verilen uyarı mesajının kapatılamaması durumu giderildi.

ideCAD Statik 6.2007
1. Analizde sistem çözülemiyor mesajını verdiren muhtelif data giriş hataları için geometri kontrolü geliştirildi.
2. Kolon parametrelerine kolon sıklaştırma bölgesi uzunluğunun 1.5Lb olarak yapılması ile ilgili seçenek konuldu. Seçenek işaretlendiğinde sıklaştırma uzunluğu 1.5Lb, işaretlenmediğinde sıklaştırma uzunluğu, Bmax , ln / 6 ve 500 mm koşullarına göre düzenleniyor.
3. Kat parametrelerinde kat etkili kesme alanlarına müdahale imkanı getirildi. +Aw ve +Ag olarak girilebilen değerler, mevcut değerler üzerine değer ekleme ya da çıkarma yapma imkanı veriyor.
4. Arakat kirişleri için kolon-kiriş kesme güvenliği kontrolü eklendi.
5. Raporların pdf olarak saklanması sonrasında rapora eklenen logonun çözünürlüğü artık değişmiyor.

ideCAD Statik 6.50
1. Yeni kiriş açılımları
- Eğik kirişlerin açılımları
- Kiriş açılımlarında donatılarının geçiş uzunluklarınıın aks sistemine göre ölçülendirilmesi
- Kiriş kotlarının seçenekli olarak gösterilmesi
- Kiriş açılımda kesit hatlarının her bir kiriş açıklığı için oluşturulması ve kiriş kesitlerinin çizilmesi
- Saplanan kiriş bölgesinde askı donatısı çizimlerinin yapılması
- Kiriş ayarlarında; kiriş açılımları için donatı geçiş koşulları ile kıvrım yapılıp yapılması ile ilgili seçenekler
- Kiriş kesitlerindeki donatılarının poz numaraları ile birlikte gösterilmesi
- Donatı eklerinde bindirme boylarının ölçülendirilmesi
- Tek açıklıklı kirişlerde maksimum donatı boyu uzunluğu aşıldığında otomatik bindirmeli ek yapılması
-Benzer kat kiriş çizimlerinde, katlar arasında değişen pilye, düz ve etriye donatılarının da ayrıca gösterilmesi
2. Proje , çizim , detay ve açlımın ve 3 boyutlu proje datasının PDF dosyaya yazılması. Böylece program olmadan projenin başkaları tarafından incelenebilmesi olanağı
- Projede bulunan 2 boyutlu detay ve çizimlerin kalem kalınlıkları ile seçenekli olarak aktarılması
- 3 boyutlu modelin ayrıca aktarılması ve pdf dosyasında 3 boyutlu olarak incelenebilmesi
- Tüm projeyi pdf olarak yazabilme
- Pdf dosyasında plan ve çizimlelerin indeksleme ile aktarılması ve pdf dosyası içerisinde bu sayede kat planlarına ve detaylara kolayca ulaşılabilmesi
-Mimari veya kalıp planı modu seçimi ile çizim aktarabilme
3. Yeni performans analizi sistemi ve güçlendirme raporları
- Yapı için öngörülen minimum performans hedefine göre performans analizinin yapılması
- Hedeflenen performans düzeyi için deprem aşılma olasılığının programa verilmesi
- 2 aşamalı güçlendirilmemiş ve güçlendirilmiş yapı analizlerinin arka arkaya otomatik, tek seferde yapılabilmesi
- Sadece girilen yapının performans analizinin yapılabilmesi
- Seçmeli güçlendirme raporları diyalogu
- Performans analizi sırasında hesap aşamalarının diyalogla listelenmesi
- Mevcut yapı/güçlendirilmiş yapı karşılaştırılma raporları ; mevcut yapı/güçlendirilmiş yapı deplasmanları; kat kuvvetleri; kat bilgileri; deprem parametreleri vb. raporlarının karşılaştırılması
- Eleman süneklik kontrolleri; raporda elemanın gevrek ya da sünek olmasına ilişkin açıklamalar
- Performans raporunda eleman hasar nedenin belirtilmesi
- Kolon Vr kesme kuvveti hesabında çirozların dikkate alınıp alınmaması seçeneği
4. TS498 Madde 13 Hareketli Yük Azaltması maddesinin uygulanması
5. Özellikle farklı rijit diyaframlardaki elemanlar için otomatik isimlendirme olanakları
-Otomatik isimlendirmede isimleri baştan verebilme
-Obje isimlendirme sonrasında kullanılan isimleri hafızada saklayabilme
-Perde boyutundaki kolonları bir yön için isimlendirme veya x ve y yönü için ayrı ayrı isimlendirme seçeneği
6. Kiriş Betonarme diyalogunda yeni betonarme konfigürasyonu sekmesi.
-Yeni görünümle; diyalogta kiriş açılımının çizilmesi
-Eksik fazla donatı alanlarının takibi
-Mesnetlerde donatının kıvrılması, birleştirilmesi veya kısmı geçişin yapılıp yapılamadığı gibi bilgilerin izlenebilmesi veya uygulanabilmesi
7. Yeni kullanıcı tanımlı eleman yükleri raporu
8. Kolon betonarme diyalogunda kiriş kolon birleşim kesme güvenliği hesap ayrıntılarının gösterilmesi
9. Kiriş betonarme diyalogunda sehim ve çatlak kontrolü hesap ayrıntılarının gösterilmesi
10. Planda seçilen bir objeyi "Perspektifte bul" komutu ile perspektif görüntüde bulabilme ve seçebilme
11. Kirişlerde komple etriye sıklaştırması yapabilme seçeneği
12. Kolonlarda komple etriye sıklaştırması yapabilme seçeneği
13. Kat genel ayarlarında tanımlanan katlara, kat parametreleri diyalogunda otomatik kat indisi verilmesi
14. 3 boyutlu blok import/export
15. Genel ayarlarda; 3 Boyutlu çalışma pencerelerinde perspektif görüntülerde obje kenarların düzgün gösterilmesi için anti alias olanağı
16. Birden fazla objeye (döşeme, kiriş) aynı anda aynı eğimi verebilme. Böylece eğik döşeme/kiriş sistemlerinin çok daha kolay girilebilmesi olanağı
17. Kolon alt bölgesi sıklaştırma uzunluğu değerini değiştirebilme
18. Kolon boyu(ln) ve alt sıklaştırma bölgesi uzunluğu hesabında subasman perdelerinin otomatik olarak dikkate alınması
19. Kolona su basman perdesi bağlandığında; kolon kesme güvenliği kontrolünde, subasman perdesi yüksekliğinden geriye kalan kolon temiz boyunun dikkate alması
20. Deprem yönetmeliği genel raporunda gerekli koşullarda R katsayısını öneriliyor.
21. Perdelerde başlık bölgesi uzunluğunu değiştirme. Bu olanak ile perdenin başlık bölgesi uzunluğuna tüm katlarda müdale edilebiliyor ve dolaylı olarak kritik perde bölgesi de değiştirilebiliyor.
22. TDY'ye göre başlık bölgesi gerekmeyen panelllerde istenirse başlık bölgesi tanımlayabilme olanağı
23. X ve Y yönünde farklı rijit bodrum katı numarası tanımlayabilme
24. Kalıp ve temel aplikasyon planlarında otomatik kesit alınması
- Kalıp veya temel aplikasyon planında kesit alabilme
- Kesit hattı özelliklerini değiştirebilme
- Kesit hattını işaretleyip kesiti yenileyebilme
- İstenilen sayıda kesit hattı oluşturabilme
- Kesit hattını taşıyabilme ve taşınan yere göre kesiti yenileyebilme
25. OSKA hakediş programı ile entegrasyon
-Birim poz listelerinin okunması
-Proje metrajının ve hesaplarının aktarılması
26. AMP hakediş programı ile entegrasyon
-AMP'den veritabanı okunması
-Proje metrajının ve hesaplarının aktarılması
27. "Mimari uyumlu hale getir/statik uyumlu hale getir" komutları ile projedeki katmanlarının, çizim ayarlarının vb özelliklerini tek tuş ile otomatik kapatabilme
28. Planda seçilen bir objeyi "Perspektifte bul" komutu ile perspektif görüntüde bulabilme ve seçebilme
29. Perspektif penceresinde çalışırken sadece mimari veya sadece kalıp planı objelerini görebilme opsiyonu
30. Perspektif gösterim biçimlerine siyah beyaz saklı çizgi ve kenar çizgili katı model seçenekleri
31. Görüntü konfügürasyonunu tüm katlara uygulayabilme
32. Yapı bileşenlerinde "malzeme adını", "tanımı" ile birlikte gösterme opsiyonu
33. Align (hizala) ve distribute (dağıt) komutları

ideCAD Statik 6.51
-Genel iyileştirmeler

ideCAD Statik 6.52
1. Donatı bindirme ve kolon/perde ankraj donatı uzunluklarına müdahale edebilme
2. Genel iyileştirmeler

ideCAD Statik 6.53
1. Perde detaylarında TOKİ'nin istediği düzende çizim seçeneği
2. Kiriş donatılarının perde içinde 50fi uzunluğu kadar bırakılması koşulu yanında, istenirse perde sonuna kadar uzatılıp, gönye yapılabilmesi olanağı
3. Kiriş montajlarını mesnette birleştir/birleştirmeme seçeneği
4. Kiriş açılımlarında toplam etriye sayısının yazılması seçeneği
5. Genel iyileştirmeler
6. HTML ve bu nedir yardımlarında güncelleme

ideCAD Statik 6.54
1. Genel iyileştirmeler
2. Hakediş programları entegrasyonunda düzenlemeler
3. Ver 6.2007'de "Kiriş betonarme konfigürasyonu sekmesindeyken Kiriş adı" tıklandığında, kirişin tüm donatılarının düzenlemesini sağlayan olanak, Ver 6.54'de tekrar işler hale getirildi.ingilizce türkçe çeviri 2019 TYT Konuları malatya oto ekspertiz malatya rent a car malatya web tasarım