Çizimler Haberler Kitaplar Resim Galerisi Videolar Yazılar
Buradasınız » Anasayfa » Forum » İdeCAD Mimari » İdecad mimari programına ait güncelleme geçmişi ve özellikleri!

İNŞAAT PROGRAMLARI

MİMARLIK PROGRAMLARI

İNŞAAT SEKTÖRÜ

MİMARLIK SEKTÖRÜ

EMLAK

ÖĞRENCİLER

FORUM HAKKINDA

GENEL KONULAR

İdecad mimari programına ait güncelleme geçmişi ve özellikleri!

ideCAD Mimari 6.01 Final
1.Profil obje kütüphanesi oluşturabilme
2.Profil kütüphanesi ile yaratılan kartonpiyer, süpürgelik, bordür, kat silmesi, çatı altı prekast elemanlar, çatı ve kubbe oluğu ile genel amaçlı üç boyutlu profil objeleri
3.İstenilen özel kesitte tanımlanabilen söveler ve kilit taşları
Pencere ve kapının geometrik formunu alarak otomatik yerleşen , pencere taşınınca taşınan, başka bir pencere seçince yeni tipe göre revize olan akıllı söve objesi
4.Parametrik korkuluk- küpeşteler
Korkuluk ve küpeşte profilleri istenildiği şekilde kolayca tanımlanır. Yatay ve düşeydeki adetleri girilerek kullanıcı tanımlı özel korkuluk-küpeşte kütüphaneleri oluşturulur. Planda çizgi çizme mantığında hızlıca yerleşir. Merdiven, rampa gibi objelerin kotunu otomatik alarak bu objelerde de kullanılabilir. Döndürülmüş ve uzatılmış obje mantığıyla ve panel özelliği ile farklı tipte (metal, cam kombinasyonlu veya fransız balkon tipi ) korkuluklar hızlıca modellenir.
5.Havuz
Plandan çizilen herhangi bir formdaki kapalı poligondan otomatik havuz objesi oluşturulur. Havuz; duvar, döşeme ve su özellikleri değiştirilebilir. Tabanına eğim verilerek farklı derinliklere sahip havuzlar hızlıca tasarlanabilir.
6.Arazi modellemesi ve hafriyat/ dolgu hesabı
ideCAD Mimari içinde kot noktaları veya eşyükselti eğrileriyle gerçek arazi modeli kolaylıkla oluşturulur. Arazi üzerinde boşluklar, düzlükler ve arazi eğimini otomatik alan özel alanlar parametrik olarak çizilir. Arazi ölçülendirmesi yapılır ve arazi üzerindeki herhangi bir kot sorgulanabilir. Yapı formundaki değiişiklikler arazi üzerinde de birebir uygulanarak araziyle yapının entegre planlandığı bir tasarım süreci sağlanır.
7.Zengin merdiven kütüphanesine ilave olarak `kendi merdivenini kendin oluştur` imkanı .
Rota objesi ile tanımlanan merdiven konturları merdivene dönüştürülebiliyor. Merdiven alanı ekle komutu ile mevcut merdivene sahanlık veya merdiven kıvrımı eklenebiliyor.
8.Çatıya ait yeni olanaklar
- Çatı yüzeyine çatı detayı tanımlayabilme
- Çatı detaylarına alın tahtası objesi
- Birden fazla çatı yüzeyine tek tıklamayla çatı detayı (mertek, aşık vb) yerleştirme
- Çatı saçak mesafelerine her yüzeyde ayrı ayrı müdahale olanağı
9.Duvarlarda olduğu gibi eğri, yay ve çember kirişleri tek parça çizebilme
10.Paneli kirişe, kirişe panele dönüştürme komutları
11.Çoklu işlemci / çekirdek desteği
12.Kapı- pencere ayarlarında pencere tiplerini çoklu görerek daha hızlı seçim imkanı
13.Perdelere de kapı ve pencere çizebilme olanağı
14.Açı, yarıçap ve çap ölçülendirme
15.Path (rota ) objesi `eğri, yay ve çizgileri tek obje olarak çizebilme`
16.Çatı, döşeme, mahal ve tarama gibi kontur girilerek çizilen tüm objelerde konturu path (çizgi, yay ve eğri kombinasyonu) olarak girebilme
17.İki boyutlu objelere divide (bölünme) olanağı
18.Döşeme ve mahal kenarı objesi ayrı objeler olarak oluşturuldu. Özellikleri artık değişitirilebilyor.
19.Autocad 2008 Dwg, Dxf okuma-yazma
20.İmport edilen (dwg/dxf) 2 boyutlu mimari projelerin, 3 boyutlu ideCAD Mimari objelerine otomatik dönüştürülmesi
21.Üç boyut pencerelerinde obje çizimi (duvar, kolon gibi obeler perspektifte de çizlebilir. )
22.Üç boyut pencerelerinde taşıma, döndürme, simetri gibi işlemler
23.Perspektif penceresinde opsiyonel olarak iki boyutlu obje çizimi, yazı, ölçü ve aksların gösterimi
24.Otomatik obje adlandır komutu ile aks, mahal, kiriş gibi objelerin isimlerini tek tıklamayla hızlıca düzenleme
25.Aks etiketini taşı komutu
26.Gelişmiş yazı biçimleriyle metin yazabilme (satır hizalama, ortalama, metin içindeki yazı yüksekliklerini farklı verebilme vb olanaklar)
27.Yazı bloğunu explode ederek satır yazılarını ayrı ayrı değiştirebilme
28.Kesit penceresinde pozitif bölgeye yerleştirilen kotun önüne otomatik + işareti gösterimi
29.Kesit ve görünüş oluştururken objeleri bloklayabilme opsiyonu
30.Ana ızgara çizgilerinin yanında, ana ızgarayı eşit sayıda bölen yardımcı ızgara çizgileri ile çalışabilme olanağı getirildi. Genel ayarlarda aktif hale getirilen yardımcı ızgara çizgileri, istenirse crtl tuşuna basılı tutularak yakalanabiliyor.
31.Bir önceki seçimin otomatik kayıt edilerek , son seçim geri çağırabilime
32.Pencere seçimi artık seçilen objelere yenilerini eklemek şeklinde kullanılıyor. Böylece yeni seçimler eskisi silinmeden eski seçimlere ekleniyor. Seçilen objeyi bırakmak için Ctrl tuşu ile pencere seçimi yapmak yeterli oluyor.
33.Otomatik güncelleme yapıldı. Program ideCAD sayfasını kontrol ederek güncelleme olup olmadığını kullanıcıya iletiyor.
34.Çift tıklama ile obje özelliklerini değiştirebilme olanağı getirildi.
35.Çizim ekranına çift tıklama ile zoom sınırlar komutunun işletilmesi sağlandı.
36.Merdiven metrajına `küpeşte uzunluğu` tanımlaması
37.Kapı-pencere etiket ayarlarına artan-sabit opsiyonu
38.Kolon kaçıklığının herhangi bir katta değiştirilmesi durumunda, istenen diğer katlarda da otomatik değiştirilmesi
39.Çalışma düzlemi tanımlama (Plan düzlemine paralel olmayan düzlemlerde çalışabilme)
40.Uzaklık ve alan komutlarında rota konturlarını kullanabilme ( örn. bir yayın uzunluğu ölçülebilir, eğrisel bir kapalı alanın m2`si öğrenilebilir.)
41.Üçüncü boyutta ızgara çizgileri oluşturabilme
42.CAD arabiriminde çeşitli hız optimizasyonları,; çizim pencereler arası geçişlerin hızlandırılması, çok sayıda 2 boyutlu çizim içeren projelerin okunup kaydedilmesi işlemlerine optimizasyon, dwg/dxf okuma da hızlanma vb.
43.Program görünümünde tercihe bağlı farklı arayüzler seçip çalışabilme
44.Programda tanımlanan kısa yol tuşlarının bir sonraki versiyona otomatik aktarılması
45.64 bit işletim sistemlerinde yapı bileşenleri raporu uyumlumluğu
46.Dwg/Dxf yazarken yazı tiplerini ölçekleme

Alıntı: www.idecad.com.tr

ideCAD Mimari 6.0101
Kullanıcıların bildirdiği bazı iyileştirmeler ve düzeltmeler

ideCAD Mimari 6.2004
1. Yeni ideCAD Render ve render motoru
-Global Illumination (Photon Mapping/Irradiance Cache)
-Parametrik günışığı ve gökyüzü aydınlatması (ülke/şehir/tarih/saat seçerek güneşin fiziksel durumuna göre aydınlatma yapabilme)
-IES ışıkları (fotometrik ışıklar) -Kusurlu kırılma/yansımalar -Aydınlatılabilir objeler
-Sınırsız çoklu işlemci desteği
-Parametrik çimen/tüylü halı yapabilme
-Ambient occlusion
-Gerçekçi fresnel yansıma modeli
-Gökyüzü arkaplanı için yarıküresel environment map ya da "fiziksel gökyüzü" kullanabilme
-Kamera efektleri (vignetting, DOF lens blur, gamma, exposure control)
2. Parametrik giydirme cephe objesi
-Giydirme cephe eleman şemasını istenilen şekilde hızlıca hazırlayarak çizgi, yay veya spline konturlarla çizebilme
-Dış çerçeve (sınır) , yatay kayıt, dikey kayıt ve farklı panel gruplarıyla modelleme
-Profilleri tercihe göre cephenin tek veya iki tarafından gizleyerek cam cama birleşimli giydirme cephe tasarımlarını kolaylıkla oluşturabilme
-Cephe üzerinde istenilen yüzeyleri silme, kapı- pencere ekleme, cam ve dolu panelleri istenilen eksende döndürme gibi esneklikler ile özel tasarımlar yapabilme
-Doğrusal tek parça giydirme cepheleri yatayla açı yapacak şekilde eğebilme
-Giydirme cephe / çatıyla kes entegrasyonu ile yatayla açılı cepheleri trimleyebilme
3. ideCAD Render'da seçili objeler için yeni "materyal edit" komutu
4. Bir veya birden fazla objeyi seçip aynı objeleri tüm katlarda seçebilme komutu. Örneğin çok katlı bir binada, perspektifte bir kattaki korkuluk ve sövelerden bazılarını seçip tüm katlarda seç diyerek hepsini bir seferde seçebilme
5. Obje ayarlarında sık kullanılanları tanımlayıp tek komut ile çağırabilme (iç duvar, parapet duvarı, dış duvar gibi setleri kaydedip çağırabilme)
6. Kütüphane elemanlarını yerleştirirken otomatik olarak alttaki elemanın (mahal, arazi, diğer kütüphaneler, vb) üst kotunu alabilme
7. Kutu, döndürülmüş ve uzatılmış objeler ile serbest obje modelleme tekniklerini kullanabilme
8. Opsiyonel olarak kütüphane elemanlarının planda taranması.
9. Yay, çember, spline ve düz duvarların birbirleriyle kesişimlerinde trimleme ve bağlantıların otomatik yapılması
10. Katmanlı duvarların birleşiminde oluşan birleşim kombinasyonlarının çeşitlendirilmesi
11. Duvar bazlı profil objesi çizerken (süpürgelik, kat silmesi, bordür vb) profil objelerinin duvarın hangi tarafına yerleştirileceğine boşluk tuşu (space bar) ile karar verilebilmesi
12. Kapı - pencere modunda "hepsini seç" tıklanınca tüm kapı ve pencerelerin tek seferde seçilebilmesi.
13. Söve ve profil objelerinin (süpürgelik, kat silmesi, bordür vb) planda sıva üstüne çizilmesi
14. Kat silmesinin söve varsa söve sınırına kadar çizilmesi
15. Yeni materyal editörü ile ana "texture" klasörü altındaki alt klasörleri de görebilme
16. Yeni render motoru ile uyumlu hazır materyal kütüphanesi ve materyalleri "imt" dosyası olarak kayıt edip yükleyebilme
17. ideCAD Mimari'den ideCAD Render'a 2 boyutlu objelerin de aktarılması

Alıntı:
www.idecad.com.tr

ideCAD Mimari 6.2005
1. Materyal editöründe isme göre sıralama olanağı
2. Arşivden materyal yüklerken çoklu seçim yapabilme
3. Kütüphane ayarları/yeni kütüphane klasöründe 3boyutlu yeni kütüphaneler
4. Korkuluk ayarlarında korkuluk adının yazılması
5. Giydirme cephe ile ilgili çeşitli düzenlemeler
6. Render-kuzey yönü ile ilgili düzenlemeler
7. Kapı pencere ayarlarında 3b kesit aktif ise kesitte dio çizgilerinin görünmesi
8. Programın obje edit vs komutlarında yavaşlaması ve kayıt sırasında proje boyutlarının normalden daha fazla büyümesi durumlarının giderilmesi
9. Merdiven tüm katlar seçilince programın kilitlenmemesi
10. Kütüphane objesinin olduğu bazı durumlarda kopyala-yapıştır yapılabilmesi
11. Çizgi tiplerinin düzgün görünmesi
12. Aksı seçip taşımak istendiğinde "Obje geometrisi hatalı" mesajının gelmemesi
13. 2D pencerede var olan kütüphanelerin görünmesi
14. Panel üzerinde kot tanımlanabilmesi
15. Program menüsünün her durumda görünür olması
16. Yeni dokular (textures)

ideCAD Mimari 6.2006
1. Kolon ve perde nasıl yerleştirilirse yerleştirilsin, yatay boyutunun ilk boyut olarak yazılması, Ayarlar/Genel Ayarlar/Çizim sekmesine seçenek olarak konuldu.
2. Giydirme cephe ile ilgili genel iyileştirmeler yapıldı
3. Kütüphane objelerinin klonlanması, yapıştırılması sonrasında oluşan program kapanma durumları giderildi.
4. Tonoz çizerken gelişmiş yakalama(ctrl) kullanılarak baz nokta verilmesi sonrasında oluşan program kapanma durumu giderildi.
5. 2B mimari proje oku komutunun uygulanması sırasında verilen uyarı mesajının kapatılamaması durumu giderildi.

Alıntı: www.idecad.com.tr

ideCAD Mimari 6.2007
1. Yeni kütüphane objeleri eklendi.

ideCAD Mimari 6.50
1. Yeni kesit ve görünüşler:
- Kesitlerde otomatik sıvalı gösterim
- Kesit ve görünüşlerde otomatik akslı gösterim
- Kesit hattına planda seçme, editleme ve silme imkanı
- Kesilen ve görülen obje gruplarına yeni ilaveler (korkuluk, söve, arazi ,merdiven, profil objesi gibi yapı elemanlarına kesilen ve görülen rengi atayabilme)
- Görünüşe giren objelere yapının önde, arkada, daha arkada olma etkisini güçlendirmek için tercihe göre 9 farklı seviye ( farklı seviyeler için farklı renkler/ kalem kalınlığı) belirleyebilme
- Kesilen derinliği tanımlanarak projenin bir kısmını kesite sokabilme
- Arazi altında kalan yapı elemanlarını opsiyonel olarak gizleme, çizilecekse çizgi tipini farklı seçebilme
- Kesitlerde malzeme listesi gösterimi
- Kesitlerde mahal isimlerini otomatik yazma
- Kesitlerde nervür ve kaset döşeme kiriş altlarını opsiyonel olarak kapalı çizme
- Görünüşlerde perspektif etkisi yaratmak için farklı kademelerin yapılabilmesi
- Otomatik kat seviye çizgileri, kat isimleri ve kesit kot ölçüler
2. Fugalı kaplama, yalı baskısı ve terra cotta kaplama olanaklarıyla hazır parametrik dış cephe kaplamaları
3. Çatı yüzeylerine otomatik yerleşen kuşgözü çatılar
-Çatı üzerine yerleşince çatı yüzeyi otomatik boşaltılır.
-Kuşgözü çatının duvarları kuşgözü çatı ile birlikte tek bir tıklamayla yerleşir. Tekrar duvarlar çizip çatıyla kes yapmaya gerek kalmaz.
-Tercihe göre kenar duvarsız kuşgözü çatı da çizilebilir. (Çatı teraslarında kullanmak üzere)
-Kuşgözü çatılar tek yöne eğimli, 2 yöne eğimli (beşik çatı tipi), 3 yöne eğimli, tonoz veya spline tip olmak üzere 5 farklı seçenek olarak hazır tiplerden seçilip, hızlıca ana çatı üzerine yerleşir.
-Kuşgözü çatı duvarına istenilen kapı/pencere/boşluk tek tıklamayla yerleşir. Pencerelerin çatıyla trimlenmesi otomatik yapılır.
4. Birden fazla binayı (siteyi) aynı proje içinde render alabilmek için 3 boyutlu blok eksport/import komutları
5. 2D / 3D PDF export olanağı ile tüm proje datasının PDF olarak dosyaya yazılması. Böylece program olmadan projenin başkaları tarafından incelenebilmesi olanağı
- Projede bulunan 2 boyutlu detay ve çizimlerin kalem kalınlıkları ile seçenekli olarak aktarılması
- 3 boyutlu modelin ayrıca aktarılması ve pdf dosyasında 3 boyutlu olarak incelenebilmesi
- Tüm projeyi pdf olarak yazabilme
- Pdf dosyasında plan ve çizimlelerin indeksleme ile aktarılması ve pdf dosyası içerisinde bu sayede kat planlarına ve detaylara kolayca ulaşılabilmesi
-Export ederken mimari veya kalıp planı modu seçimi yapabilme
6. Render ayarlarında ön tanımlı çözünürlükler ve hazır kağıt boylarına göre render alabilme
7. Align (hizala) ve distribute (dağıt) komutları
8. Silindir, koni pramit, tüp ve kullanıcı tanımlı tüp objeleri tanımlayabilme
9. Çatılara, mahal ve döşemelere alt/ üst/ yan yüz için ayrı materyal tanımlayabilme
10. Poje taşınmasını kolaylaştırmak amacıyla projede kullanılan tüm dokuları bir dizine otomatik toplayabilme
11. Objenin üzerindeki materyalleri kolayca değiştirebilmek için seçilen objenin sağ tuş menüde "Materyal Özelliklerini Değiştir" komutu olanağı
12. "Mimari uyumlu hale getir/statik uyumlu hale getir" komutları ile projedeki katmanlarının, çizim ayarlarının vb özelliklerini tek tuş ile otomatik kapatabilme
13. OSKA hakediş programı ile entegrasyon
-Birim poz listelerinin okunması
-Proje metrajının ve hesaplarının aktarılması
14. AMP hakediş programı ile entegrasyon
-AMP'den veritabanı okunması
-Proje metrajının ve hesaplarının aktarılması
15. Planda seçilen bir objeyi "Perspektifte bul" komutu ile perspektif görüntüde bulabilme ve seçebilme
16. Perspektif görüntüden otomatik kamera oluşturma
17. Kütüphane ayarlarında kütüphanelerin yoğunluğunu sorgulayabilmek için dosya boyutlarının yazılması
18. Plan kot ölçüde tek ölçü verilmek istendiğinde kaba kot ölçüsünün de yazılabilmesi
19. Yoğun kütüphane kullanımında, perspektifte hızlanmayı sağlamak amacıyla, kütüphane ayarlarınada, "kütüphaneleri perspektifte kontur olarak göster" seçeneği
20. Pencere ayarlarına; plan görünümde duvar izlerini göster /gösterme seçeneği
21. Genel ayarlarda; 3 Boyutlu çalışma pencerelerinde perspektif görüntülerde obje kenarların düzgün gösterilmesi için anti alias imkanı
22. Işık kaynaklarına gölge at /atma opsiyonu
23. Rota objelerinin orta noktalarını yakalama özelliği
24. ideCAD Mimari 6 içine import edilen 3DS objelere yönelik yeni olanaklar
-Çalışılan projeye birleştirme
-İmport edilen 3ds objeyi sonradan ölçekleme
-Obje kotunu değiştirebilme...
25. ideCAD Render içine import edilen KTP2 dosyalarının mevcut projeye birleştirilmesi
26. Materyal ayarlarında; dokuların bulunduğu klasör adreslerinin yazıldığı kısımlarda, kopyala/yapıştır ve yazı değiştir/ilave yazı yaz imkanı ile aranılan dokunun kolay bulunabilmesi ve aynı dokuların daha hızlı atanabilmesi
27. Yapı bileşenlerinde "malzeme adını", "tanımı" ile birlikte gösterme opsiyonu
28. ideCAD Render içine import edilen KTP2 dosyaları mevcut projeye birleştirilerek getirebilme
29. Son yapılan render'ı geri çağır komutu
30. Perspektif penceresinde çalışırken sadece mimari veya sadece kalıp planı objelerini görebilme opsiyonu
31. Perspektif gösterim biçimlerine siyah beyaz saklı çizgi ve kenar çizgili katı model seçenekleri
32. Görüntü konfügürasyonunu tüm katlara uygulayabilme

Alıntı: www.idecad.com.tr

ideCAD Mimari 6.51
-Genel iyileştirmeler yapıldı

ideCAD Mimari 6.52
1. 100 adet banyo ve mutfak aksesuar kütüphanesi eklendi
Aşağıdaki linkten, kütüphane görüntüleri pdf dosyası olarak incelenebilir.
http://www.idecadsupport.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=779
2. Ağaç ve bitkilerler için mimari gösterim biçimine uygun hazır görünüşler eklendi. Şöyle ki; yoğun ağaç, bitki kullanımında kesitin hızlandırılması ve hafıza yetersizliği durumların giderilmesi için bunların gerçekte kesitini alınmıyor, hazırlanan bu görünüşler kullanılıyor
3. Kesitte hız optimizasyonları yapıldı
4. Genel iyileştirmeler yapıldı

ideCAD Mimari 6.53
1. Genel iyileştirmeler
2. HTML ve bu nedir yardımlarında güncelleme

Alıntı: www.idecad.com.tringilizce türkçe çeviri 2019 TYT Konuları malatya oto ekspertiz malatya rent a car malatya web tasarım