Çizimler Haberler Kitaplar Resim Galerisi Videolar Yazılar
Buradasınız » Anasayfa » Forum » İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı » İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi Hakkında Bilmek İstedikleriniz!

İNŞAAT PROGRAMLARI

MİMARLIK PROGRAMLARI

İNŞAAT SEKTÖRÜ

MİMARLIK SEKTÖRÜ

EMLAK

ÖĞRENCİLER

FORUM HAKKINDA

GENEL KONULAR

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi Hakkında Bilmek İstedikleriniz!

1-İş Güvenliği Uzmanı Kimdir?
İş sağlığı ve güvenliği konularında görev yapmak üzere görevlendirilmiş mühendis, mimar  veya teknik eleman.

2- Hangi Mühendislik Disiplinindekiler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?
Tüm mühendislik disiplinindekiler iş güvenliği uzmanı olabilir.

3- Hangi Teknik Elemanlar İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?
Üniversitelerin fizik ve kimya bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olanlar ile teknik öğretmenler ve iş sağlığı ve güvenliği bölümü mezunları iş güvenliği uzmanı olabilir.

4- Üniversitelerin fizik ve kimya bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olanlar ifadesi ile ne kast edilmektedir?
Üniversitelerin "fizik ve kimya bölümü" ifadesi ile üniversitelerin fen ya da fen - edebiyat fakültelerinin fizik veya kimya bölümü mezunları kast edilmektedir.

5- Tüm işyerlerinde iş güvenliği uzmanı çalıştırılması yasal zorunluluk mu?
Hayır, devamlı olarak en az 50 işçi çalıştırılan sanayiden sayılan işyerlerinde iş güvenliği uzmanı çalıştırılması yasal zorunluluktur. Birde yeni düzenleme ile şantiye şefliği yapacak teknik elemanları iş güvenliği uzmanı olması şartı getiridi.

6- Nasıl İş Güvenliği Uzmanı Olunur?
Mühendis, mimar veya teknik elemanlar; İş güvenliği uzmanlığı eğitimlerini vermek üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseseler tarafından düzenlenen eğitimlere katılıp daha sonra İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak, ya da yaptırılacak sınavda başarılı olduklarında ÇSGB tarafından düzenlenen iş güvenliği uzmanlığı belgesi alırlar.

7- İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesine Sahip Olanlar Tüm İşyerlerinde Görev Yapma Yetkisine Sahip Olurlar mı?
Hayır, işyerleri az tehlikeli, tehlikeli, çok tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. A Sınıfı, B Sınıfı ve C Sınıfı olmak üzere 3 tür iş güvenliği uzmanlığı sertifikası bulunmaktadır. A Sınıfı Uzmanlar tüm tehlike sınıflarındaki işyerlerinde, B Sınıfı Uzmanlar Tehlikeli ve Az Tehlikeli işyerlerinde, C Sınıfı Uzmanlar Az Tehlikeli işyerlerinde görev yapabilirler. Ancak, 27 Kasım 2013 tarihine kadar C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları B Sınıfı Uzmanların görev yaptığı işyerlerinde, B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları da A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlarının görev yaptığı işyerlerinde çalışabilirler.

8- A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Belgesi Kimlere Verilir?
(A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;
1) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,
2) İş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl teftiş yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişleri, en az beş yıl uzman olarak çalışmış Bakanlık iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği doktorası yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlar ile Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde mühendis, mimar veya teknik eleman olarak en az on yıl görev yapmış olanlardan (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara
Bakanlıkça verilir.

9- B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Belgesi Kimlere Verilir?
(B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;
1) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,
2) İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği yüksek lisansı yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlardan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara,
Bakanlıkça verilir.

10- C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Belgesi Kimlere Verilir?
(C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;
(C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi; (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilmektedir.

11- Yurtdışından alınan iş güvenliği uzmanlığı belgeleri geçerli mi?
Yurtdışından alınan iş güvenliği uzmanlığı veya eşdeğer belgeye sahip olan mühendis, mimar veya teknik elemanlardan;
a) Sahip olduğu belge ile en az yedi yıl çalıştığını belgeleyenlerden (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara (A) sınıfı,
b) Sahip olduğu belge ile en az üç yıl çalıştığını belgeleyenlerden (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara (B) sınıfı,
c) Sahip olduğu belge ile müracaat ederek yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara (C) sınıfı,  (sadece bir kez doğrudan sınava girilebilir, sınavda başarılı olunmazsa eğitim kurulundan eğitim alınarak sınava girilmesi gerekmektedir)
iş güvenliği uzmanlığı belgesi verilmektedir.

12- Kimler İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi Düzenleyebilecek?
İş güvenliği uzmanlarının eğitimleri, İş güvenliği uzmanlarının eğitimlerini vermek üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseseler tarafından düzenlenebilecek.

13- Eğitimler Ne Kadar Sürecek?
Sertifika eğitimleri her sertifika sınıfı için 220 saat olup, bunun 180 saati teorik, 40 saati pratik eğitim olarak gerçekleştirilmektedir. Teorik eğitimin 90 saati uzaktan eğitim yöntemi ile düzenlenmektedir.

14- Uzaktan Eğitim Nasıl Verilecek?
İş güvenliği uzmanlığı standart eğitim programının uzaktan eğitimle verilebilecek bölümünü Internet üzerinden verecektir.

15- İşlenen konulara ilişkin ölçme değerlendirme yapılacak mı?
Evet, işlenen her konu öncesinde ve sonrasında ölçme ve değerlendirme yapılacak, konunun işlenmesinden sonra yapılacak ölçme değerlendirmede 70'in altında puan alan katılımcının ders notlarını yeniden gözden geçirmesini önermekteyiz.
Katılımcının grup düzeyi dağılımındaki yeri, ölçme ve değerlendirme sonuçlarına dayalı uygun istatistiksel yöntemler kullanılarak belirlenecek, katılımcıya duyurulacaktır.
Katılımcıya uzaktan eğitim sonunda başarılı ya da başarısız olduğu e-posta ile bildirilecektir.

16- Katılımcıların eğitim programlarını izleyip izlemedikleri nasıl denetlenecek?
Katılımcıların eğitim programına katılımları ve giriş-çıkışları bilgisayar ortamında izlenecek, giriş ve çıkış saatleri ile hangi konuya ne kadar zaman ayırdığı kayda alınacak, haftalık olarak katılımcıya bildirilecektir.

17- İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Pozitif İş Sağlığı Güvenliği Firması tarafından mı düzenlenecek?
Hayır, hiçbir eğitim kurumu Uzmanlık Sertifikası düzenlemeyecek, sadece katılım belgesi düzenleyecek, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce yapılan ya da yaptırılan sınavda 70 veya daha üzeri puan alanlar, uzmanlık sertifikası almaya hak kazanacaklar.

İş güvenliği uzmanlığı belgesi (Şantiye şefliğine ilişkin yönetmelikten)

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin on beşinci fıkrası kapsamındaki işlerde görev alacak mühendis, mimar ve teknik öğretmen unvanlı şantiye şefinin 1/1/2012 tarihinden 1/1/2020 tarihine kadar 4857 sayılı İş Kanununa uygun iş güvenliği uzmanlığı belgesi alması zorunludur.

inşaat teknikeri nin iş güvenliği uzmanlığı belgesi alması zorunlu değil mi?

 iş güvenliği kapsamında hangi hizmetler varingilizce türkçe çeviri 2019 TYT Konuları malatya oto ekspertiz malatya rent a car malatya web tasarım