Çizimler Haberler Kitaplar Resim Galerisi Videolar Yazılar
Buradasınız » Anasayfa » Yazılar » İnşaat Yazıları-1 » Betonarme » Kötü Hava Koşullarında Beton Yapımı, Dökümü ve Bakımı
Yazılara Dön

Kötü Hava Koşullarında Beton Yapımı, Dökümü ve Bakımı

        Bilindiği üzere, gerek TS 500'de ve gerekse TS 11222'de (Hazır beton harçları) yer alan BS 14-BS 50 betonlarında olması gereken Küp-Silindir basınç mukavemetlerinin elde edilebilmesi için öncelikle uygun malzemenin TS 802'de belirlenen karışım oranları hesap yöntemleri de dikkate alınarak imal edilen betonun yerine konulması sırasında kurallara uyulması ve priz süresince de gerekli önlemlerin alınarak bakımının yapılması çok önemlidir. Ayrıca hava koşullarının uygun olmadığı zamanlarda beton dökülme zorunluluğu varsa alınacak önlemler daha da önem kazanmaktadır.

Aşağıda, bu önlemlerin neler olacağı hususları anlatılmaya çalışılacaktır.

Öncelikle betonu, çimento, agrega, su ve bazı hallerde de teknik şartnamelerinde belirtilen miktarlarda katkı maddelerinin katılarak karıştırılması suretiyle elde edilen plastik kıvamlı yapı malzemesi olarak tanımlıyoruz. Bu malzeme süreç içerisinde prizini alarak katılaşıp sertleşmektedir.

Elde edilen bu plastik kıvamlı malzeme bekletilmeden, uygun olan +5°C ila +30°C arasındaki ortalama sıcaklıkta (beton dökülen yerdeki 7.00, 1 0.00, 1 3.00 ve 16.00 saatlerinde ölçülen sıcaklıkların ortalaması) yerine konulmalıdır, dökülmelidir.

Beton dökülürken üç gün süre ile pes pese ortalama sıcaklığın +5°C'nin altına düşmesine soğuk hava ortamı ve +30°C'nin üzerine çıkmasına da sıcak hava ortamı denilmektedir. Soğuk ve sıcak hava ortamları, don hali, kuvvetli rüzgar ve sağanak halindeki yağmur vb. koşulların meydana gelmesi hallerini de kötü hava koşulları olarak tanımlamak mümkündür. Kötü hava koşullarında dökülen betonun zarar görmemesi için beton dökülen yer içeride kalacak şekilde ahşap tahta, bez, plastik levhalar gibi malzemelerle geçici olarak teşkil edilen koruganlarla korunduğu gibi, ayrıca en düşük günlük sıcaklığın 0°C'nin altına düştüğü ilk don gününden sonra, ortalama sıcaklığın pes pese bir günden fazla +5°C'nin altına inmesi halinde beton dökülüp yerleştirildikten sonra en az 24 saat korunmalı ve ayrıca kür uygulanmalı ve gerektiğinde koruma süresi uzatılmalıdır.

Hafif betonların dışındaki normal betonların karışım ve yerleştirilme sıcaklıkları Çizelge 1'de, koruma süreleri ise Çizelge 2'de verilmiş olup, koruma süreleri, istenilen hesap dayanım değerinin elde edilmesinden önce betonun suya doymuş durumda iken donmamış olması ve yeterli kürün yapılmış olması halinde geçerli olabileceği dikkate alınmalıdır. Korumanın yeterli olup olmadığı hususu, beton sıcaklığının devamlı olarak kontrolü ile denetim altında tutulmalıdır.

Kapalı hacimlerde beton dökülürken bu yerlerin rüzgara maruz kalmamasına dikkat edilmeli ve hacimler ısıtılacaksa sıcaklığın belli yerlerde yoğunlaşması önlenmelidir. Ayrıca beton doğrudan ateşe maruz kalmamalıdır.

Soğuk havalarda dökülen betonun slamp değeri düşük olmalı ve beton yerleştirme sıcaklığı Çizelge 1'de verilen en düşük sıcaklığın değerlerine yakın olmalı, sıcaklık farkı 5°C'dan çok olmamalıdır. Daha yüksek farklı sıcaklıklarda betonun özelliğinde bozulmalar ve çatlamaların olabileceğine dikkat edilmelidir.

-1 °C'nin üstündeki sıcaklıklarda karışıma giren agrega içinde oluşmuş olan buz ve donmuş topakların temizlenmesi halinde Çizelge 1'de verilen beton sıcaklığı, sadece karışım suyunu ısıtmakla elde edilebilir, -1 °C nin altındaki hava sıcaklıklarında ise Çizelge 1'deki değerleri elde etmek için, beton karışımına giren bileşenlerin ayrı ayrı ısıtılmaları gerekir. Gerek beton sıcaklığı ve gerekse bileşenlerin sıcaklıklarını;

Beton sıcaklığı=Sç+OASA+50sSs:1+OA+50s bağıntısı ile hesaplamak mümkündür.

[Sç= Çimento sıcaklığı °C SA= Agrega sıcaklığı °C
Ss= karışım suyu sıcaklığı °C
OA= Agrega/Çimento oranı (Kütlece) OS= Su/Çimento oranı (Kütlece)]

Sıcak suyun, çimentoda çok hızlı priz almaya neden olacağı göz önünde bulundurularak, karışım suyu sıcaklığı 40°C'nin üstünde olması halinde önce agrega ile karıştırılmalı ve çimento karışıma daha sonra girmelidir. Keza katkı maddeleri de bu şekilde sıcaklık düşürüldükten sonra katılmalıdır. Agrega sıcaklığı ise karışım için ortalama +65°C'yi asmamalıdır. ısıtılma işlemi buhar jetleri ile yapılacaksa, agregada sıcaklık ve su miktarı bakımından üniformluk sağlanmalıdır.

Beton dökülecek yerlerin hazırlanması konusuna ve alınacak önlemlere girilmemiştir.

Soğukta Yerleştirilen Betonlar için Gerekli Koruma Süreleri

Ancak kalıp ve taşıyıcı iskelesinin, güvenli sökülebilmesi için süreleri ve betonun alabileceği dayanımlara ait tablo değerlerinin bilinmesinde yarar vardır. Bu değerler de Çizelge 3'te verilmiştir.

Kullanılan en büyük Agrega büyüklüğüne göre

beton kesitlerinin kalınlığı

En büyük Agrega büyüklüğü (mm)

16,0

31,5

1

Taze betonun en düşük yerleştirme sıcaklığı °C

18

13

2

Hava sıcaklığına bağlı olarak taze betonun en düşük karışım sıcaklığı (*)

Hava sıcaklığı

t C°

t >= - 1

20

15

~ - 1 > t >= - 18

22

18

t < - 18

25

20

3

Betonda, korumadan sonraki ilk 24 saatte müsaade edilen en yüksek tedrici sıcaklık düşmeleri C °

28

22

* Daha soğuk havalarda beton karışım sıcaklığı yerleştirilmiş taze beton sıcaklığı arasındaki fark daha geniş tutulmalıdır.

Çizelge 1: Beton Karışımı ve yerleştirme Sıcaklıkları

 

 

Çizelge1 de verilen yerleştirme Sıcaklığında Gerekli Koruma Süreleri Gün **

Yalnız Dayanıklılık için *

Mukavemet için

Çimento sınıfı

PÇ 325

KPÇ 325

PÇ 400

PÇ 500

PÇ 325

KPÇ 325

PÇ 400

PÇ 500

Çimento dozajı

250-300

350-400

250-350

250-300

350-400

250-350

Beton yüke ve soğuğa karşı olup olmaması hali

1

Herhangi bir yüke veya soğuk havaya karşı değil

3

2

2

5

3

3

2

Bir kısım yüklere ve soğuk havaya karşı

5

3

3

10

6

6

3

Tüm yüklere ve soğuk havaya karşı

7

5

5

Çizelge 3de belirtilmiştir.

* Mukavemet ve dayanıklılığın birlikte düşünüldüğü hallerde mukavemet için öngörülen koruma süreleri uygulanmalıdır. ** Priz çabuklaştırıcı katkı maddeleri kullanılması halinde gerekli koruma süreleri katkı maddeleri ile yapılacak deneyler sonucunda bulunmalıdır. Bu deneylerde kullanılacak numuneler, öngörülen koruma şartlarında saklanmış olmalıdır.

Çizelge 2 : Soğukta yerleştirilen betonlar için gerekli koruma süreleri

 

Koruma Süresi Sonunda Beklenilen Ortalama sıcaklık

13 °C Kür Sıcaklığında

13 °C Kür Sıcaklığında

Erişilmesi Gerekli Olan Hesap Mukavemet Yüzdesi

Gerekli Koruma Süresi (Gün)

Erişilmesi Gerekli Olan Hesap Mukavemet Yüzdesi

Gerekli Koruma Süresi (Gün)

PÇ 325

KPÇ 325

PÇ 400 VE

PÇ 500

PÇ 325

KPÇ 325

PÇ 400 VE

PÇ 500

+ 5 °C ile ± 0 °C arası (1)

50

6

3

50

4

3

± 0 °C ile - 5 °C arası (1)

65

11

5

65

8

4

- 5 °C ile - 10 °C arası (2)

85

21

16

85

16

12

- 10 °C'dan aşağı (2)

95

28

25

95

23

20

* Bu çizelgedeki değerler kalıpların kısımlar halinde sökülmesi ve kalıbı sökülen yerlere tekrar yeterli sayıda dikmeler konulması şartı ile geçerlidir.

  1. Bu koruma süreleri için koruma şartlarında kür edilmiş deney numuneleri gerekli değildir.
  2. Bu koruma süreleri için koruma şartlarında kür edilmiş deney numunelerinden elde edilecek mukavemet sonuçlarda göz önünde bulundurulmalıdır.
Çizelge 3: kalıp ve Dikmelerin Emniyetle Sökülebilmesi için Gerekli Koruma Süreleri ve Mukavemet Yüzdeleri

Yayın Yeri : Yapı Dünyası Dergisi / Ocak 2000 /Sayı 46
Yararlanılan Kaynaklar : TS 500,11222,1248


Yukarı Git Yazılara Dön

Son Eklenen Yazılar

Doğrudan - Dolaylı Şantiye Giderleri  /   İnşaat Yazıları-2 Emlak danışmanlarının aşina olduğu sorular!  /   İnşaat Yazıları-1
İngilizce Belirteçler Quantifiers Konusu konusarakogren.com'da  /   İnşaat Yazıları-2 Tag Heuer Saat Tarzlarında Zarif Dokunuşlar modasaat.com  /   İnşaat Yazıları-2
Kirişli radye temel nedir? Kirişli radye temel çeşitleri nelerdir?  /   İnşaat Sistemleri EPDM Membran  /   İnşaat Yazıları-2

ÖNERİLERİMİZ

YAZILARI TAKİP ET!

TANITIM

ingilizce türkçe çeviri 2019 TYT Konuları malatya oto ekspertiz malatya rent a car malatya web tasarım