Çizimler Haberler Kitaplar Resim Galerisi Videolar Yazılar
Buradasınız » Anasayfa » Yazılar » Hazır Programlar » AutoCAD » AutoCAD Dosya Ayarları
Yazılara Dön

AutoCAD Dosya Ayarları

AutoCAD’i çalıştırmak için kullandığınız ikona tıkladığınızda işletim sistemi bu ikona bağlı olan komutu çalıştırmaktadır. Buna komut satırı işlemi (command-line statement) denilmektedir ve genel olarak aşağıdaki gibi ifade içerir:

C:/Program Files/Autodesk/AutoCAD 2002/acad.exe

Bu komut, AutoCAD’in sisteminizde kurulu olduğu konuma göre belli farklılıklar içerebilir ancak temelde aynıdır. Bu komutun sisteminizdeki ifadesini görmek isterseniz AutoCAD ikonuna işaretleyicinin sağ tuşu ile tıkla..... Özellikler (Properties) bölümü içerisinde bulunan Hedef (Target) değerine bakmanız yeterli olacaktır.

Komut satırı değişkenleri (Command-Line Switches)

AutoCAD’in başlatılmasında kullanılan ikonların komut satırı değerlerine bazı değişkenlerin eklenmesi ile yazılımın açılımı sırasında farklı ayarlamalar yapılabilmektedir. Bunu gerçekleştirmek için Hedef satırının sonunda yer alan acad.exe’den sonra bir boşluk bırakarak aşağıda açıklanan eklemeler yapılabilmektedir.

/c Bu değişken kullanılması istenen donanım ayarları dosyasının (hardware configuation file) yerini belirtir. Örneğin Yusuf adındaki kullanıcının tercih ettiği donanım ayarlarını içeren C:/yusuf/yusuf.cfg dosyasının açılışta kullanılması için hedef satırı şu şekilde düzenlenmelidir.

C:/Program Files/Autodesk/AutoCAD 2002/acad.exe /c C:/yusuf/yusuf.cfg

/s Bu değişken, AutoCAD’in açılış sırasında, tanımlanan dizin içerisinde Help dosyaları, çizgi tipleri, tarama tipleri ve AutoLISP komutları gibi destek (Support) araçlarını aramasını sağlamaktadır. Bu yöntemi kullanarak aynı anda 15’e kadar değişik arama dizinini aralarında boşluk bırakmadan ve noktalı virgül ile ayırarak tanımlanabilir. Bu kapsamda, örneğin C:/Araclar dizininde bulunan çizgi tiplerinin yüklenmesini sağlamak için hedef satırı şu şekilde düzenlenmelidir.

C:/Program Files/Autodesk/AutoCAD 2002/acad.exe /s C:/Araclar

/b Bu değişken tanımlanan çizim dosyasını açarak komutta belirtilen Script’i çalıştıracaktır. Örneğin açılışta Deneme.dwg isimli çizimin açılarak Setup.scr Script’ini uygulanması için hedef satırı şu şekilde düzenlenmelidir.

C:/Program Files/Autodesk/AutoCAD 2002/acad.exe “C:/Cizimler/Deneme.dwg” /b setup

/t Bu değişken, AutoCAD’in tanımlanan Template dosyasını kullanarak yeni bir çizim oluşturduktan sonra başlamasını sağlamaktadır. Örneğin a-td.dwt Template dosyasını kullanan yeni bir çizimle AutoCAD’in başlatılması için hedef satırı şu şekilde düzenlenmelidir.

C:/Program Files/Autodesk/AutoCAD 2002/acad.exe /t a-td

/v Bu değişken belirtilen çizim dosyasını açarak tanımlanan görünümden (View) çizime bakılmasını sağlar. Örneğin Deneme.dwg isimli çizimin açıldıktan sonra aktif görünümü tanımlı olan cephe isimle görünüme ayarlamak için hedef satırı şu şekilde düzenlenmelidir.

C:/Program Files/Autodesk/AutoCAD 2002/acad.exe “C:/Cizimler/Deneme.dwg” /v cephe

/r Bu değişken AutoCAD’i acad2002.cfg dosyasında tanımlanmış olan standart (Default) sistem ayarlarına geri çevirmektedir.

/p Bu değişken AutoCAD’in tanımlanan profil (Profile) ile açılmasını sağlamaktadır. Örneğin Bülent isimli kullanıcıya ait Bulent isimli profil ile AutoCAD’in çalışmaya başlaması için hedef satırı şu şekilde düzenlenmelidir.

C:/Program Files/Autodesk/AutoCAD 2002/acad.exe /p Bulent

/nologo Bu değişken AutoCAD’in açılışında görünen logo ekranını iptal eder.

Komut satırı işlemlerine eklenen bu değişkenler birlikte de kullanılabilmektedir. Bu sayede aynı anda birkaç işlem kolayca birleştirilebilmektedir. Örneğin sistemimizde bulunan Bahce Projesi.dwg isimli çizimin tanımlı Kesit görünümü ile açılarak Duzenle.scr Script’inin uygulanması için hedef satırı şu şekilde düzenlenebilir.

C:/Program Files/Autodesk/AutoCAD 2002/acad.exe “C:/Projeler/Bahce Projesi.dwg” /v Kesit /b Duzenle/

Not: Eğer hedef satırında dosyaların ismini tanımlayan adreste karakterler var ise (ör: Bahce Projesi.dwg) adres tanımlaması tırnak işaretleri (“ .... “) içerisinde yazılmalıdır.

AutoCAD ikonu
Sisteminize AutoCAD kurduğunuzda masaüstünde ve Start menüsünde AutoCAD’e ilişkin ikonların eklenmiş olması gerekmektedir. Ancak kurulumdan sonra herhangi bir nedenle masaüstünde duran AutoCAD ikonu silindiyse, bu durumda yeni bir ikonu şu şekilde oluşturabilirsiniz.
 

 1. Start menüsü içerisinde Programs>AutoCAD 2002 bölümünü açın.
 2. AutoCAD ikonunu işaretleyicinin sağ tuşu ile tıkla..... masaüstüne sürükleyip bırakın.
 3. Karşınıza çıkan seçenekler menüsünden Buraya kopyala (Copy here) komutunu seçerek ikonun bir kopyasını masaüstüne yerleştirin.


Komut satırı değişkenlerinin eklenmesi
İkonların tanımladığı komut satırı işlemlerine değişkenlerin eklenmesi oldukça kolay bir işlemdir. Bunun için aşağıdaki işlemleri yapmanız yeterli olacaktır.
 

 1. Masaüstünde yer alan AutoCAD ikonunun üzerine işaretleyicinin sağ tuşu ile tıkla..... Özellikler (Properties) komutunu seçin
 2. Karşınıza çıkan diyalog kutusu içerisindeki Kısayol (Shortcut) bölümüne geçin
 3. Hedef (Target) değerine yukarıda tanımlanmış olan değişkenleri dilediğiniz şekilde ekleyin


Yaptığınız değişiklikler ikonun içerisinde saklandığı için ikonu her tıkladığınızda bu işlemler uygulanacaktır. Eğer amacınız değişik AutoCAD açılımları oluşturmak ise, bu durumda AutoCAD ikonundan gereken sayıda kopya oluşturup ikonlara değişik isimler vermeniz önerilmektedir.

Kullanıcı Profilleri (Profiles)
Komut satırı değişkenlerinin en yaygın olarak kullanılacağı alanların başında, farklı kullanıcılar için oluşturulan profillerin oturum açılımı sırasında yüklenmesinde olacaktır.

Kullanıcı profilleri Tools>Options menüsü içerisinde yer alan Profiles bölümünde düzenlenmektedir. Bu arayüz içerisinde oluşturulan profil, Options arayüzü içerisindeki değerleri ve kullanıcı arayüzüne ilişkin ayarları saklamaktadır. Özellikle farklı kullanıcıların farklı çalışma düzenleri olduğu düşünüldüğünde profillerin doğru kullanılmasının önemi ortaya çıkmaktadır.

Options menüsünün Profiles arayüzü içerisinde yeni profiller oluşturabilir, eski olanları silebilir, varolanları kopyalayabilir veya başka bir sistem ile profil alışverişinde bulunabilirsiniz.

Bu arayüz içerisinde yeni bir profilin oluşturulması için aşağıdaki işlemlerin uygulanması yeterli olacaktır:

 1. Profiles arayüzü içerisinde Add To List komutunu tıklayın
 2. Karşınıza çıkan Add Profile diyalog kutusunda yeni oluşturulacak profilin ismini tanımlayın ve Apply&Close komutu ile diyalog kutusundan çıkın. (Ör: Deneme)
 3. Listeye eklenmiş olan yeni profili seçin.
 4. Set Current komutunu seçerek yeni profili etkin olan olarak tanımlayın.
 5. Bu aşamadan sonra Options menüsü içerisinde ve arayüz ayarlarında yapacağınız tüm düzenlemeler profilin içerisinde saklanacaktır.


Profiller arasında geçiş yapmak için listeden ilgili profilin seçildikten sonra Set Current komutuna tıklanması yeterli olacaktır. Aynı zamanda, bu listede yer alan herhangi bir profilin oluşturulacak yeni bir AutoCAD ikonu ile açılış sırasında etkin hale getirilmesi için komut satırı değişkenleri bölümünde anlatılmış olan /p değişkeninin kullanılması yeterli olacaktır.

Donanım ayarları dosyası (Configuration Files)
Komut satırı değişkenlerinin önemli işlevlerinden bir diğeri ise AutoCAD’in açılışı sırasında farklı donanım ayarlarını kullanmayı kolaylaştırmasıdır. AutoCAD, her oturumun açılışında donanım ayarları dosyası olan acad2002.cfg dosyasını güncellemektedir. Bu sayede oturum içerisinde yapılan değişiklikler saklanarak bir sonraki oturumda da kullanılmaktadır. cfg dosyası sisteme ait donanım ve özellikle işaretleyici (mouse) ve sayısallaştırıcı (digitizer) ayarlarını içermektedir.

Örneğin bir sistemde bir büyük bir de küçük sayısallaştırıcı var ise her sayısallaştırıcı tipi değişiminde tüm ayarlamaları baştan yapmak kullanıcıya çok fazla zaman kaybettirebilir. Bu sorunu çözmek için her iki sayısallaştırıcı için bir cfg dosyası hazırlamak en hızlı ve pratik çözüm olacaktır. Bu durumda iki değişik cfg dosyası oluşturmak için aşağıdaki işlemleri uygulamak yeterli olacaktır;

Örneğimizde küçük sayısallaştırıcıyı A ve büyük sayısallaştırıcıyı B olarak tanımlayalım;

 

 1. Windows Gezgini (Windows Explorer) kullanarak sistemde bulunan acad2002.cfg dosyasının acad2002-orig.cfg isimli bir kopyasını oluşturun. Bu işlemin amacı sayısallaştırıcılar olmadığı durumdaki orijinal donanım ayarlarının bir kopyasını oluşturmaktır.
 2. A sayısallaştırıcısını sisteme bağlayın ve AutoCAD’in Options arayüzü içerisindeki System bölümünden tüm ayarlarını düzenleyin.
 3. AutoCAD’i kapatıp acad2002.cfg dosyasını acad2002-kucuk.cfg ismiyle kopyalayın.
 4. B sayısallaştırıcısını sisteme bağlayın ve AutoCAD’in Options arayüzü içerisindeki System bölümünden tüm ayarlarını düzenleyin.
 5. AutoCAD’i kapatıp acad2002.cfg dosyasını acad2002-buyuk.cfg ismiyle kopyalayın.
 6. Bu aşamada 3 değişik cfg dosyası hazırlamış oldunuz.
 7. 3 değişik donanım ayarı için 3 AutoCAD ikonu oluşturup farklı isimler tanımlayın.
 8. Yeni oluşturduğunuz AutoCAD ikonlarının komut satırı değerlerine /c değişkeni ile ilgili cfg dosyalarını tanımlayın.


Artık, kullanılacak sayısallaştırıcıya bağlı olan ilgili ikonla hızlıca çalışmaya başlayabilirsiniz.

Sonuç
Bu yazı AutoCAD’in açılışını farklılaştırmak için 3 ayrı yöntemi özetlemektedir. Bu yöntemlerin hepsi tek başlarına kullanılabileceği gibi birlikte de kullanılabilmektedir.

Temel olarak her değişik açılım için bir AutoCAD ikonu oluşturulmasını öneren bu yapının kurulması ilk aşamada biraz vakit alabilir. Ancak istenen ayarlar doğru yapıldıktan sonra her kullanıcının kendi çalışma düzenine kolayca ulaşılmasında büyük zaman kazancı sağlanacaktır.

alıntı.


Yukarı Git Yazılara Dön

Son Eklenen Yazılar

Doğrudan - Dolaylı Şantiye Giderleri  /   İnşaat Yazıları-2 Emlak danışmanlarının aşina olduğu sorular!  /   İnşaat Yazıları-1
İngilizce Belirteçler Quantifiers Konusu konusarakogren.com'da  /   İnşaat Yazıları-2 Tag Heuer Saat Tarzlarında Zarif Dokunuşlar modasaat.com  /   İnşaat Yazıları-2
Kirişli radye temel nedir? Kirişli radye temel çeşitleri nelerdir?  /   İnşaat Sistemleri EPDM Membran  /   İnşaat Yazıları-2

ÖNERİLERİMİZ

YAZILARI TAKİP ET!

TANITIM

ingilizce türkçe çeviri 2019 TYT Konuları malatya oto ekspertiz malatya rent a car malatya web tasarım