Çizimler Haberler Kitaplar Resim Galerisi Videolar Yazılar
Buradasınız » Anasayfa » Yazılar » İnşaat Yazıları-2 » Diğer Yazılar » Dünya İle Entegre Olma Sürecinde Türkiye ‘de Kentleşmeyle İlgili Sorunlar ve Çözümler
Yazılara Dön

Dünya İle Entegre Olma Sürecinde Türkiye ‘de Kentleşmeyle İlgili Sorunlar ve Çözümler

Bilim ve teknoloji geliştikçe mimari de doğal olarak bu süreçten etkilenir. Kentleşmede konforu tesis edebilmek için mimari çalışmalar dünya ile enteg-rasyon sürecine girer. Ancak günümüzde ,ülkemizde sürdürülen kent planlama çalışmalarında bu entegrasyon sürecinin getirileri olan bilimsel yöntemlerin yeterli düzeyde kullanılmadığını söyleyebiliriz.Önemli sorunlardan biri de işte bu bilimsel yöntemlerden yararlanılarak hazırlanan önerilerin çoğunda planlama sürecinin tüm kararlarının alınmasında sistematik bir yaklaşımın olmaması. Kent planlaması ile alınan kararların dönüşümü maliyet olarak hayli yüksek olduğun-dan plancı için büyük sorumluluk demektir. Kent planlamada kullanıcı çok fazla olduğundan gereksinimler artmakta ,veriler karmaşık ve bazen de çelişkili ol-maktadır. Bu sorunun çözümü için de çok ölçütlü karar desteği yöntemleri kullanılır. Çok ölçütlü değerlendirme konusunda dünyada oldukça fazla araştır-malar yapılmasına rağmen ülkemizde yeterli önemin verildiği söylenemez.
Ülkemizde gözle görülür şekilde kentsel planlamada sorun teşkil eden se-beplerden bir diğeri ;büyük kentlere doğru yaşanan göçlerin yoğunluğu ve bu göçler nedeniyle kentlerde önemli bozulmaların oluşması. Özellikle belediye-lerin artan yoğunluğun ulaşımını kolaylaştırmak için motorlu taşıtlara yol açması ve kavşak düzenlemeleri kent boşluklarını ve meydanları yok ediyor. Ayrıca yine taşıt yolları düzenlemelerinin bir getirisi olarak yapılan alt ve üst geçitler yayaların ulaşımını karmaşıklaştırdığı gibi kentin silüetini de çoğu za-man kötü etkiliyor.
Çözüm ise gün gibi ortada ;imar planlarının şehircilik ilkeleriyle yapılması ,rant beklentilerinin ve imar yetkilendirilmesindeki keyfi tutumun ortadan kalk-ması. Kent planlamasında tarihe örnek olmuş ,”işi erbabına ver ,gözün arkada kalmasın “ düsturuyla günümüze kalacak mimari eserler üretmiş bir milletin evlatları olarak yeniden kent mimarimizi ayağa kaldırmalıyız ,özellikle bu ko-nuda kent planlamacıları ve mimarların ekip olarak sorumluluğu çok büyük ;be-lediyelerin ve yerel yönetimlerinde içinde yer alacağı çağdaş ve rasyonel kent düzenlemeleri projelerinin oluşturulması ve sonuna kadar aynı titiz anlayışla gidilmesi ülkemizin kentleşmeyle ilgili sorunlarını gidermesi ve yeniden dünya kentleriyle yarışabilecek kentler doğurmamızı sağlayacak en önemli harekettir.


Yukarı Git Yazılara Dön

Son Eklenen Yazılar

Doğrudan - Dolaylı Şantiye Giderleri  /   İnşaat Yazıları-2 Emlak danışmanlarının aşina olduğu sorular!  /   İnşaat Yazıları-1
İngilizce Belirteçler Quantifiers Konusu konusarakogren.com'da  /   İnşaat Yazıları-2 Tag Heuer Saat Tarzlarında Zarif Dokunuşlar modasaat.com  /   İnşaat Yazıları-2
Kirişli radye temel nedir? Kirişli radye temel çeşitleri nelerdir?  /   İnşaat Sistemleri EPDM Membran  /   İnşaat Yazıları-2

ÖNERİLERİMİZ

YAZILARI TAKİP ET!

TANITIM

ingilizce türkçe çeviri 2019 TYT Konuları malatya oto ekspertiz malatya rent a car malatya web tasarım